Dét vil de studerende have

28.09.2023

Pharma 07/2023 - Tema: Studiestart

Til næste forår skal der forhandles nye overenskomster (OK24) for alle offentligt ansatte. Det gælder også for de af Pharmadanmarks medlemmer, som er ansat i det offentlige – hvad enten det er i staten, regionerne eller i en kommune. Forberedelserne er i fuld gang. For første gang er de studerende også blevet hørt.

Af Charlotte Kiil Poulsen

Som et nyt tiltag har Pharmadanmark, som formentlig den eneste fagforening, givet de studerende medlemmer mulighed for at komme med input til næste års overenskomstforhandlinger på det offentlige område.

”Det har altid undret mig, hvorfor man ikke tager de studerende med. Det er jo medlemmer, som kommer på arbejdsmarkedet samtidig med, at overenskomsten fornyes, og derefter følger overenskomsten dem potentielt resten af deres karriere i det offentlige. Derfor bør de selvfølgelig høres på linje med andre medlemmer,” understreger Casper Gad, juridisk chef i Pharmadanmark.

I maj bad Pharmadanmark om input fra medlemmerne, om hvilke krav de ønsker rejst ved forhandlingerne.

I alt 235 krav kom ind fra medlemmerne i sektionerne: ’stat’, ’studerende’, ’regioner og kommuner’ og fra tillidsrepræsentanter (TR).

”Det er rigtig godt. Det giver os en rigtig god fornemmelse af, hvor medlemmerne er, og hvad der skal til for, at de kan se sig selv i de nye overenskomster. Jeg er ikke mindst glad for, at studerende medlemmer har meldt deres ønsker ind – det er ikke sædvanligt hos fagforeningerne at give studerende den mulighed, men den har de altså grebet,” siger en begejstret Casper Gad.

Klare tendenser
Der tegner sig nogle klare tendenser i de indsendte krav:

”Det er løn, fleksibilitet og arbejdsmiljø, der i den rækkefølge er de studerendes prioriteter. Det er helt i tråd med vores forventninger og afspejler deres prioritering af at have en fornuftig balance mellem arbejde og privatliv, men også at de ved, at de skal holde mange år på arbejdsmarkedet,” siger Casper Gad og fortsætter:

”Mindre overraskende ligger barsel og familieliv også højt på ønskesedlen, og det er kun helt naturligt på det tidspunkt i livet.”

Mere i løn
Generelt fylder ønsket om mere i løn meget på tværs af aldersgrupperne. 

”Det gør det traditionelt, og det var forventet, at løn var førsteprioriteten oven på dette års lovende resultater på det private arbejdsmarked og med stigende inflation,” fortæller Casper Gad.

Han understreger, at Pharmadanmark i regi af Akademikerne (AC) vil kæmpe målrettet for, at der også kommer rimelige og tidssvarende forbedringer af lønnen på det offentlige område.

Den juridiske chef hæfter sig også ved, at der bredt fordelt er et stort ønske om en styrket arbejdsmiljøindsats. 

”Det er godt at se, at det ikke kun er økonomien, der fylder – heller ikke for de studerende – det ville ellers være forståeligt med stigende priser og fokus på inflation i medierne. Det, synes jeg, er stærkt og meget bevidst fra de unges side.”

Hvad så nu?
Lige nu er organisationerne, herunder Pharmadanmark, i gang med at indberette de indkomne krav til hovedorganisationerne, som skal forhandle overenskomsterne.

Samtidig går parterne også sammen i arbejdsgrupper og drøfter de største emner, inden forhandlingerne for alvor begynder i starten af det nye år.

”Det giver mening at få afstemt forventningerne med arbejdsgiverne, inden man sidder ved det egentlige forhandlingsbord,” forklarer Casper Gad.

Så snart der foreligger et offentligt resultat bliver medlemmerne orienteret, og de offentlig ansatte medlemmer vil så kunne stemme om deres respektive overenskomstresultat for henholdsvis staten, regioner og kommuner.

Den nye overenskomst træder efter planen i kraft 1. april 2024.

Læs det samlede Pharma her