"Det giver mig livsglæde og livskvalitet at gå i laboratoriet"

24.10.2022

Pharma 08/2022

Anja Toft Mikkelsen er i øjeblikket i gang med at skrive sit speciale på farmaceutstudiet på PharmaSchool i professor Dan Stærks forskningsgruppe. Laboratorieundervisningen var en væsentlig grund til, at hun valgte studiet. 

Af Christian K. Thorsted / Foto: Camilla Schiøler

”Jeg syntes, at det var fedt, at jeg kunne se, at en så stor del af studiet er praktisk anlagt, for jeg arbejder rigtig godt ved at få lov til at bruge mine hænder og sanser og ved at opleve tingene på en anden måde, end man gør i en forelæsningssal,” fortæller Anja Toft Mikkelsen.

Hun har en atypisk baggrund i forhold til andre farmaceutstuderende, idet hun oprindeligt er uddannet laborant. Hun nåede at arbejde som laborant i lægemiddelindustrien, men blev af sin chef opfordret til at udnytte sit fulde potentiale og læse videre. 

”Arbejdet som laborant er meget rutinepræget, og man får typisk en SOP –Standard Operating Procedure i hånden og følger den slavisk. Det bliver lidt kedeligt i længden, så udsigten til som farmaceut at kunne arbejde selvstændigt i laboratoriet tiltalte mig.”

Anja Toft Mikkelsens baggrund som laborant var en fordel i studiestarten.

”Det gav mig noget overskud i laboratoriet, og jeg kunne hjælpe mine medstuderende, hvis de havde spørgsmål til for eksempel at pipettere,” erindrer hun.

Hun bemærker, at man som laborant lærer teknikkerne – hvordan man sikrer, at ensartetheden og præcisionen er god. På farmaceutstudiet er det hendes indtryk, at der lægges mindre vægt på det håndværksmæssige og mere på, at de studerende prøver en masse forskellige teknikker af, og at de præsenteres for mange instrumenter og mange principper. 

”Det har også en styrke, fordi man så ser bredden af det, man kan komme ud til, når man er færdiguddannet efterfølgende.”

Laboratorieundervisning giver bred vifte af kompetencer

Øger selvstændigheden
Anja Toft Mikkelsen fremhæver, at det generelt øger de studerendes selvstændighed, at de planlægger deres eget laboratoriearbejde – og når det går godt, så giver det også noget selvtillid.

”Det giver noget på den personlige konto, især hvis man har en underviser, der er god til at opmuntre imens. Så det giver mig faktisk meget livsglæde og livskvalitet at gå i laboratoriet, planlægge arbejdet og se det lykkes. Man får også mere ejerskab over de data, man selv genererer i laboratoriet – i stedet for bare at kigge på noget andre har lavet. Man ved, hvordan og hvorfor resultaterne er blevet, som de er. Ens eget laboratoriearbejde er også med til bedre at visualisere eksperimentelle artikler. Det kan godt være svært at sætte sig ind i, hvad andre forskere har gjort i et forsøg, men det hjælper, hvis man selv har gjort sig nogle lignende erfaringer i laboratoriet. Det hjælper med til at omsætte ord til noget visuelt,” siger hun og fortsætter:

”At være i laboratoriet giver noget variation, men gør også at man både husker og lærer bedre. Det er nogle andre problemstillinger, der opstår, end når det er skrivebordsarbejde eller teoretiske øvelser. Det vigtige med tiden i laboratoriet er også, at det giver en anderledes fordybelse og mere underviserkontakt – det er nemmere at kunne stille spørgsmål og få svar med det samme. Derfor er det selvfølgelig vigtigt med en god normering af undervisere.”

Planlægge egne studier
For Anja Toft Mikkelsen har laboratorieundervisningen på PharmaSchool givet hende endnu mere blod på tanden i forhold til at arbejde med forskning og udvikling, når hun er færdig på studiet. 

”Jeg glæder mig til, at jeg har kompetencer til både at kunne udføre og planlægge egne studier – uden at en kemiker skal planlægge forsøget for mig. Jeg har brug for at komme ud og bruge det, jeg har lært. Jeg skal helt sikkert have et job, hvor jeg har lov til at lave noget praktisk med hænderne, og det må meget gerne være ude i industrien, fordi de økonomiske rammer inden for academia ikke er særligt attraktive.”

Anja Toft Mikkelsen har lagt mærke til, at nogle medstuderende giver udtryk for, at de slet ikke har lyst til at tage et job i et laboratorie, fordi de stadig ikke føler sig helt sikre på at kunne varetage en rolle i et forsknings- og udviklingslaboratorie.

”Det er synd, så jeg ville ønske, at vi kunne få mere tid i laboratoriet, mere frie rammer og mere ansvar, og at der lægges op til mere selvstændighed. Det vil jo kræve flere ressourcer, og også at forløbene bliver arrangeret anderledes end i dag. Men jeg tror, at det ville styrke undervisningen yderligere.”