Vores ønsker til politikerne

24.10.2022

Pharma 08/2022

LEDER

Af Tanja Villumsen, formand for Pharmadanmark

Større opmærksomhed på en troværdig og effektiv patientbehandling og et behov for en højtkvalificeret arbejdsstyrke er et par af de emner, jeg håber, politikerne
begynder at få øjnene op for efter folketingsvalget den 1. november. 

Inden længe ved vi alle, hvem der skal styre Danmark i de kommende år, og i Pharmadanmark glæder vi os selvfølgelig til at skulle samarbejde med de ny- og genvalgte politikere. Uanset om man er rød, blå eller grøn i Folketinget, burde det være et højt prioriteret emne, at vi får skabt et sundhedsvæsen, hvor danskernes behandling med medicin er sikker og effektiv.

Det er uacceptabelt, at fejl og uhensigtsmæssig medicinsk behandling er skyld i tusindvis af unødvendige indlæggelsesdage, tab af livskvalitet og spild af skattekroner. Især når vi ved, at det kan forebygges ved at bruge ressourcerne bedre og ved at inddrage relevante sundhedsmæssige fagprofessionelle som eksempelvis kliniske farmaceuter, der står klar til at forløse det potentiale. 

Senest er der kommet en bred politisk aftale om at styrke psykiatrien. Det er godt, men endnu engang var medicin stort set ikke nævnt i aftaleteksten. Det er utroligt, når man tænker på, hvor meget den medicinske behandling, præparatskift, bivirkninger og interaktioner fylder i netop psykiatrien.

Både i sundhedsvæsenet og i resten af life science-branchen er der akut brug for flere hænder. Jer medlemmer i alle vores sektioner er ustyrligt attraktive for arbejdsgiverne. Men hvor skal de ekstra hænder komme fra? Det er noget, vi er meget interesserede i, og som vi har nogle bud på. I hvert fald er det vigtigt at huske politikerne og arbejdsgiverne på at nytænke og at huske, at talenter findes i alle aldre, køn, nationaliteter og fagligheder – fra forskeren der finder nye lægemiddel-targets, til medlemmet der rådgiver patienten om den rigtige medicin i sundhedsvæsenet.

Forringelser på uddannelse skal vi ikke lade os spise af med. Viden er Danmarks vigtigste råstof, og når vi ikke kan se et reelt bachelorarbejdsmarked materialisere sig inden for life science-uddannelserne (ingeniørerne undtaget), så er det ikke der, hvor vi mener, at der kan findes flere penge til at finansiere fremtidens Danmark. Det vil tværtimod forringe de muligheder, vi har for at fortsætte væksten inden for life science. Måske er der andre håndtag, som kan drejes, så vi knytter uddannelserne og erhvervslivet bedre sammen – for eksempel muligheden for at tage en erhvervskandidat. En velfungerende life science-industri er en forudsætning for vækst og velfærd, ligesom vi ikke ville have en så stærk industri, hvis vi ikke havde et velfungerende sundhedsvæsen. 

Vi håber på, at vi ser konkret handling og gode initiativer i den kommende tid, når valgflæsket er spist, og realiteterne skal ses i øjnene. Vi ved, at succes er en  holdsport, og vi vil gerne bede om bolden. 

Læs det samlede Pharma 08/2022 her