Apoteker får frakendt sin bevilling efter voldtægtssag

24.03.2023

Apotekeren reagerede ikke synligt, da dommeren torsdag den 23. marts afsagde kendelsen og frakendte ham retten til at drive og medvirke til at drive apotek.

Af Charlotte Kiil Poulsen

Hans forsvarer ankede på stedet dommen og gav ham et klap på skulderen.

Apotekeren, der ejer Dom Apoteket og Hyrdehøj Apotek begge i Roskilde, blev tilbage i 2021 idømt 1 år og ni måneders fængsel for drugrape med stoffet Clonazepam.

Han blev løsladt før tid og har siden været til stede på sine apoteker, dog i en anden rolle, idet Lægemiddelstyrelsen har indsat en bestyrer, imens sagen om rettighedsfrakendelse har kørt.

Har lukket tre enheder 
Anklagemyndigheden havde i første omgang glemt at indlemme frakendelsen af bevillingen i straffesagen, og derfor har denne del af straffesagen kørt på bagkant af selve voldtægtssagen. 

Byretten i RoskildeDen lille retssal 9 i Roskilde Byret blev, i takt med at vidnerne afgav forklaring, fyldt helt op.

Bestyreren, apotekerens koncernsouschef og en chefkonsulent fra Lægemiddelstyrelsen var, foruden apotekeren selv, i vidneskranken. 

Iført gråmeleret jakkesæt, brunligt slips, lommeklud og brune læderstøvler udvekslede apotekeren lidt ord med sin advokat, da han kom ind i retssalen.

Han forholdt sig meget roligt under hele retssagen.

Fra vidneskranken fortalte apotekeren blandt andet, at der nu er 47 ansatte på hans apoteksenheder, at han tidligere havde fem apoteksenheder, men at han i løbet af de senere år har lukket de tre af dem.

Sagens begyndelse
Selve forbrydelsen fandt sted tilbage i juni 2019, hvor apotekeren mødtes på et hotel i Ringsted med en 21-årige kvinde, som han havde truffet via sitet sugardating.dk.

Her bedøvede han hende og havde anden seksuel omgang end samleje.  

Den del omhandlede sagen ikke torsdag, men det blev alligevel berørt. 

Lægemiddelstyrelsen uden hjemmel 
Den chefkonsulent i Lægemiddelstyrelsen, som har siddet med sagen for styrelsen, forklarede i sin vidneafhøring, at Lægemiddelstyrelsen ikke selv har hjemmel til at fratage bevillingen på baggrund af en straffesag. 

Det kan den til gengæld under andre omstændigheder. For eksempel ved fravær på mere end 12 måneder kan bevillingen bortfalde. 

Apotekeren blev dog løsladt fra fængslet efter 11 måneder og kunne herefter deltage i arbejdet på apoteket under ledelse af bestyreren. 

Forsvareren spurgte ind til Lægemiddelstyrelsens tilsyn med apoteket og ville vide, om man havde fundet tegn på svind med narkotika eller euforiserende stoffer.

Det havde man ikke, svarede chefkonsulenten, som også påpegede, er der i andre sager er set eksempler på kreative løsninger, og: ”Vi har også returmedicin, som der ikke på samme måder er regler for, så det er ikke umuligt.”

Autorisation af farmaceuter kunne have hjulpet
Formand for Pharmadanmark Tanja Villumsen vurderer, at dette netop er et eksempel på, hvor en autorisation af farmaceuter kunne være en god ide. 

”I stedet for at være så mange gange frem og tilbage i retssystemet, som det her er sket, så kunne man administrativt have taget hans autorisation, hvis en sådan fandtes. Denne sag viser, at der er brug for en endnu større beskyttelse af borgerne, når det kommer til medicinhåndtering, her mener jeg, en autorisation kunne have haft en betydning,” forklarer Tanja Villumsen og fortsætter:

”Selvom det selvfølgelig er uhyre sjældent, at vi har at gøre med sådanne sager her, så er det endnu et argument for, hvorfor farmaceuter skal autoriseres.” 

Risiko for gentagelse
Forsvareren gik efter frifindelse og mente ikke, at anklagemyndigheden havde løftet bevisbyrden. Han argumenterede bl.a. med, at det lader til, at apotekeren er vellidt på sit arbejde, at hans tætteste ledelseskollegaer udtrykker stor tillid til ham, og at det vil få store økonomiske konsekvenser, hvis man fratager ham retten til apoteksvirksomhed. 

Samtidig lagde forsvarerne også vægt på, at forbrydelsen er sket for snart fire år siden, og at apoteket er ”drevet pænt og ordentligt”. 

Til det replicerede anklageren:
”Det er ikke, hvad borgerne på Algade tænker om ham. Det er ikke hans værdighed, vi skal vurdere. Det vi skal vurdere er, om der er en nærliggende fare for, at han misbruger sin stilling igen.”

Efter en halv times votering kom dommerne ud.   

Dommeren og sagens to domsmænd var enige i at fratage hans bevilling, men de var ikke enige i hvor længe. Den ene voterende mente nemlig, at frakendelsen kun skulle gælde i tre år, gældende fra Landsretten afgav sin dom.  

Men med to mod en mistede apotekeren retten til at drive apotek og til at medvirke til at drive apotek for nuværende.

Samtidig idømte de apotekerne at betale halvdelen af sagsomkostningerne. 

Sagen skal nu for Landsretten.