Aktier er i stigende grad en del af lønpakken

09.05.2023

Pharma 04/2023

På tre år er andelen af privatansatte i life science, der har aktieoptioner som del af deres ansættelsesforhold,
steget markant, så det nu er hvert 6. medlem, der har muligheden.

Af Charlotte Kiil Poulsen

Før i tiden hørte de til i de øverste ledelseslag i virksomhederne. I dag kan selv nyuddannede få tilbudt aktieoptioner, når de starter i et job. Men det er vigtigt, at der er styr på vilkårene, når man får tilbudt aktieoptioner, for der er faldgruber forbundet med muligheden – særligt i forbindelse med start og afslutning af ens ansættelse.

”Det er kompleks jura, der ligger bag, aftalerne er ofte lange og ikke altid lette at forstå. Derfor er det vigtigt at bruge vores rådgivning. Vi kan forklare, præcis hvad det er for vilkår, der gælder for de optioner, man står til at modtage,” forklarer juridisk chef i Pharmadanmark Casper Gad.

Aktieoptioner er et emne, som fylder stadig mere i henvendelserne hos Pharmadanmarks juridiske team. Årets lønstatistik bekræfter, at flere privatansatte har fået aktieoptioner de senere år. Hvert 6. medlem angiver, at de har aktier som en del af deres ansættelse. For bare tre år siden var det hver 10.

Søg hjælp ved nyt job
I Pharmadanmarks lønstatistik dækker aktieoptioner over muligheden for at opkøbe eller få tildelt aktier, som man har fået qua sit ansættelsesforhold. Det kan være aktier til særlig gunstig pris, som man får tilbud om at købe, og aktier man får tildelt som en del af lønpakken.

Ifølge Casper Gad er det særligt vigtigt at søge rådgivning, når man enten selv vil videre til et nyt job, eller hvis man bliver opsagt og tilbydes en fratrædelsesaftale.

”Det kan være meget afgørende, hvornår man for eksempel siger op. Det er derfor vores kraftige anbefaling at være meget opmærksom på de vilkår, der er forbundet med aktieoptionerne, når man modtager dem eller køber dem til en fordelagtig pris,” understreger Casper Gad og fortsætter:

”Selvom det går godt i life science, så er det også en branche, der hurtigt rykker sig, og derfor er det ret normalt at opleve en opsigelse eller flere i løbet af sin karriere. Derfor er det særligt vigtigt at have styr på aftalerne omkring aktier,” vurderer Casper Gad.

Den danske eksport af lægemidler er tredoblet de seneste ti år, og samtidig fattes riget kvalificeret arbejdskraft. Netop de to parametre peger Casper Gad på som de primære grunde til, at andelen af privatansatte medlemmer, der får tilbudt aktieoptioner som en del af ansættelsen, stiger år for år.

”Det er et tydeligt tegn på, at vi har at gøre med en branche i vækst, og hvor der er rift om de dygtige medarbejdere. Virksomhederne skal finde på noget ekstra for at fastholde dem, og her er aktieoptioner en oplagt mulighed,” forklarer Casper Gad.

Pharmadanmarks formand Tanja Villumsen blev i sidste måned interviewet af branchemediet Medwatch om tendensen; også hun vurderer, at brugen af aktieoptioner skyldes arbejdsgivernes behov for at fastholde medarbejderne på et ophedet arbejdsmarked.

Pharmadanmarks juridiske rådgivning:

  • Vores jurister er højt specialiserede og er med over 1.000 kontraktgennemgange om året eksperter på life science-området.
  • Som en af de eneste fagforeninger kan vi rådgive om aktieoptioner.
  • Vores juridiske rådgivning kan give dig individuel sparring om samtlige faser i dit arbejdsliv som ansættelse, lønforhandling, opsigelse men også ved sygdom, barsel, orlov og pension.


Kontakt jura@pharmadanmark.dk for at booke en individuel sparring med en af vores rådgivere.
Telefon: 3946 3605.

Læs det samlede Pharma