Privatlivspolitik

You can find Pharmadanmarks privacy policy in English here

Senest opdateret den 06. marts 2023

Privatlivspolitik for Pharmadanmark


Her kan du læse, hvordan vi håndterer dine personoplysninger. Alle slags oplysninger og informationer, der på en eller anden måde kan henføres til dig, er personoplysninger. De
oplysninger, som vi behandler, kan vi have fået fra dig eller fra andre, opsaml et når du har besøgt vores hjemmeside, eller fået i forbindelse med at du har tilmeldt dig vores arrangementer eller netværk.

1. Dataansvarlig

Pharmadanmark er dataansvarlig for de oplysninger, som opsamles om medlemmer, ansatte,
tillidsrepræsentanter, deltagere i vores arrangementer, modtagere af vores nyhedsbreve og
medlemsblade, besøgende på vores hjemmeside, modparter samt andre parter. Vi sørger for,
at behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende
lovgivning.

Vores kontaktoplysninger er:
Pharmadanmark
CVR-nr. 65250314
Gl. Kongevej 60 9. sal
1850 Frederiksberg
Telefon: 39463600

I de situationer, hvor Pharmadanmark fungerer som databehandler, vil vi foruden lovgivningen altid være underlagt en skriftlig databehandleraftale, der beskriver, hvordan vi beskytter personoplysninger.

2. De forskellige typer af behandling

Nedenfor redegøres for til hvilke formål, vi behandler dine personoplysninger.

2.1 Dit medlemskab

Når du er medlem hos os, behandler vi almindelige, fortrolige og følsomme personoplysninger om dig. Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er at varetage dit medlemskab, som blandt andet omfatter løn-, vilkår- og kontraktforhandlinger, anden rådgivning, diverse arrangementer, organisering, tilbud fra vores samarbejdspartnere, osv. Vi indsamler desuden dine personoplysninger med henblik på at kunne indberette dit medlemskab til SKAT.

Pharmadanmark og Danmarks Apotekerforening samarbejder desuden som fælles dataansvarlige om at lave årlige lønstatistikker for apoteksansatte farmaceuter. Pharmadanmark er i den sammenhæng ansvarlig for at overholde databeskyttelsesforordningen i forhold til vores medlemmers personoplysninger.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og c, da behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af aftalen om dit medlemskab og for overholdelsen af bogføringslovens regler . Derudover behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra d, og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, da behandlingen er et nødvendigt led i vores legitime aktiviteter som fagfagforening. Endvidere behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelseslovens § 12, stk. 2, fordi behandlingen er nødvendig for, at vi eller andre kan forfølge en legitim interesse, der udspringer af lovgivning eller kollektive overenskomster. Vi behandler også dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, når vi yder dig juridisk bistand, da vores behandling er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav. Endelig behandler vi dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, jf. artikel 9, stk. 2, litra a, når vi videregiver dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere.

Vi opbevarer dine medlemssager i 10 år efter du har forladt arbejdsmarkedet eller 10 år efter, at du har meldt dig ud af vores fagforening, hvis dette måtte ske før. Vi sletter dine stamoplysninger på det seneste af følgende to tidspunkter: 10 år efter, at du har meldt dig ud af vores fagforening eller samtidig med, at vi sletter den sidste medlemssag, vi har om dig.

2.2 Modparter og andre parter

Når vi rådgiver vores medlemmer, modtager vi også personoplysninger om andre end vores medlemmer. Nogle gange efter en konkret vurdering, vurderer vi, at vi har tavshedspligt, at
det er umuligt eller det vil kræve en uforholdsmæssigt stor indsats for os at give besked til alle om vores behandling af personoplysninger. I de tilfælde kan du altid læse mere her om
vores behandling af personoplysninger. Skulle du have nogen spørgsmål, kan du længere nede i politikken se, hvordan du tager kontakt til os.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. Vores legitime interesse er at være en faglig organisation, som varetager vores
medlemmers interesse. Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til blandt andet følgende kategorier af modtagere: offentlige myndigheder, domstole, eksterne rådgivere ( eksempelvis advokater), databehandlere og andre nødvendige modtagere.

Pharmadanmark er udpeget som forhandlingsberettiget for farmaceuter ansat på apoteker. I den forbindelse modtager vi en kopi af ansættelsesbeviser for alle farmaceuter, der skal ansættes på apoteker, og vi behandler dermed personoplysninger. Vi behandler personoplysningerne på baggrund af databeskyttelseslovens § 12, stk. 1, for at kunne overholde vores
arbejdsretlige forpligtelser og interesser som fastlagt i kollektiv overenskomst. Vi opbevarer ansættelsesbeviser for medlemmer i 5 år efter, at de har meldt sig ud af vores fagforening eller har forladt arbejdsmarkedet. For ikke-medlemmer, hvor ansættelsesbeviset stemmer overens med overenskomsten, opbevarer vi ansættelsesbeviset i op til 6 måneder.
Ansættelsesbeviser for ikke-medlemmer, som ikke stemmer overens med overenskomsten, vil blive opbevaret i op til 10 år, for at kunne gøre eventuelle retskrav gældende.

2.3 Tillidsrepræsentanter

2.3.1 Egne tillidsrepræsentanter

For at vores tillidsrepræsentanter kan repræsentere dig som medlem hos os og yde dig fagfagforeningsmæssig bistand, er det nødvendigt for os at udveksle personoplysninger med dem. Vores udveksling af personoplysninger sker med henblik på, at vi kan overholde de private og kollektive overenskomster, vi er underlagt, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 2.

Vi opbevarer dine personoplysninger som beskrevet i afsnit 2.1 om dit medlemskab.

2.3.2 Medanmeldte tillidsrepræsentanter

For at vores tillidsrepræsentanter kan repræsentere medlemmer fra andre fagforeninger, og at du som medlem hos os kan modtage fagfagforeningsmæssig bistand fra tillidsrepræsentanter, der er organiseret et andet sted end hos os, er det nødvendigt for os at udveksle personoplysninger med andre fagfagforeninger. Vores udveksling af data sker med henblik på, at vi kan overholde de private og kollektive overenskomster, vi er underlagt, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 2.

Den behandling, som vi og de andre fagforeninger foretager i forbindelse med ovennævnte repræsentation af ikke-medlemmer, er vi hver især dataansvarlig for.

Hvis du er medlem hos os, opbevarer vi dine personoplysninger som beskrevet i afsnit 2.1 om dit medlemskab, mens vi sletter dine personoplysninger senest 10 år efter, at vi har afsluttet din sag, hvis du ikke er medlem hos os, men hos en af de andre fagforeninger, af hensyn til vores rådgiveransvar.

2.4 Advokatbistand

Når vi yder bistand i forbindelse med ansættelsesretlige tvister, videregiver vi i visse tilfælde almindelige og følsomme personoplysninger til eksterne advokater. Vi videregiver bl.a. navn, e-mailadresse, fagforeningsmæssige tilhørsforhold samt oplysninger om de faktiske forhold i sagen. Formålet med videregivelsen er, at advokaten kan yde bistand i forhold til din sag.

Vi behandler personoplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, og artikel 9, stk. 2, litra a, om samtykke. Samtykket er en del af mandataraftalen.

Vi opbevarer de almindelige personoplysninger i 10 år på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at kunne
dokumentere historikken og forløbet i sagen i tilfælde af en eventuel sag om rådgiveransvar.

Vi opbevarer de følsomme personoplysninger i 10 år på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, da opbevaringen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges,
gøres gældende og forsvares.

2.5 Medlemsbladet Pharma

Hvis du er medlem hos os eller abonnerer på vores medlemsblad Pharma, sender vi dig medlemsbladet. For at vi kan sende dig medlemsbladet, behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af dit navn og din e-mailadresse.

Du kan til enhver tid afmelde medlemsbladet ved at kontakte os.

Til brug for vores udsendelse af medlemsbladet opbevarer vi dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage medlemsbladet fra os og i 2 år derefter. Bemærk, at hvis du er medlem hos os, opbevarer vi dine personoplysninger i en længere periode som beskrevet i afsnit 2.1 om dit medlemskab.

Hvis du er medlem hos os, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, da vores behandling er nødvendig for at opfylde
aftalen om medlemskab med dig.

Hvis du ikke er medlem hos os, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke. Du kan til enhver tid trække
dit samtykke tilbage. Læs mere herom i privatlivspolitikkens afsnit 7.

2.6 Arrangementer og netværk

Når du deltager i vores arrangementer og netværk, behandler vi de almindelige personoplysninger om dig, som du har givet os. Det drejer sig om dit navn, titel, arbejdsplads, adresse,
telefonnummer, e-mailadresse og typen af arrangement eller netværk.

Vores formål med at behandle dine personoplysninger er at kunne gennemføre arrangementer og netværk, at kunne orientere dig løbende om praktiske forhold omkring afholdelsen af vores arrangementer og netværk samt at kunne sende dig materiale, deltagerlister mv.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne gennemføre vores arrangementer og netværk og evaluere dem, hvorefter vi sletter dine personoplysninger.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, da behandlingen er nødvendig for at opfylde vores aftale med dig om deltagelsen i arrangementet eller netværket og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra d, da behandlingen sker som led i vores legitime aktiviteter som fagfagforening, herunder afholdelsen af arrangementer og netværk.

2.7 Nyhedsbreve

Du modtager vores nyhedsbreve, når du er medlem af vores fagfagforening, eller når du selv har tilmeldt dig vores nyhedsbreve. I den forbindelse behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af dit navn, e-mailadresse, adresse og arbejdsplads. Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er, at vi kan levere vores nyhedsbreve til dig.

Til brug for vores udsendelse af nyhedsbreve opbevarer vi dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage nyhedsbreve og i 2 år derefter. Bemærk, at hvis du er medlem hos os,
opbevarer vi dine personoplysninger i en længere periode som beskrevet i afsnit 2.1 om dit medlemskab.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke eller databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om
legitim interesse, når nyhedsbreve alene indeholder oplysninger om eller fra Pharmadanmark og vores formål og interesser. Vores legitime interesse er at være en faglig organisation, som oplyser vores medlemmer og interessenter om nyheder, der er relevante inden for branchen.

Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet via linket i bunden af nyhedsbrevet eller ved at kontakte pd@pharmadanmark.dk.

2.8 Hjemmesiden og MinSide

Når du besøger vores hjemmeside https://www.pharmadanmark.dk/ og https://minside.pharmadanmark.dk/, opsamler vi data om dig for at kunne lave statistik, optimere hjemmesiden, benytte huskefunktioner og målrette markedsføring. Vi behandler blandt andet følgende:

 • Din IP-adresse, som anvendes til statistiske formål og remarketing,
 • Dit operativsystem og browserversion, som anvendes til optimering af den fremtidige brugeroplevelse på hjemmesiden,
 • Dato og klokkeslæt for besøget på hjemmesiden, som udelukkende anvendes til statistiske formål,
 • Vi placerer cookies på din enhed, herunder tredjeparts-cookies. Se mere i vores cookiepolitik https://pharmadanmark.dk/da/cookiepolitik og her https://cookieinformation.com/cookie-and-privacy-policy,
 • Data videregives til tredjeparter som Google for at få gennemført statistik eller målrette remarketing.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at tilbyde dig en interessant
hjemmeside, der fungerer optimalt. Derudover behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke.

2.9 Markedsføring og hvervning

Pharmadanmark er en interesseorganisation, som varetager sine medlemmers interesser. Som interesseorganisation er Pharmadanmark ikke omfattet af markedsføringslovens regler og forbud mod spam og telefoniske henvendelser til forbrugere, når disse omfatter hvervning, mv.

Når vi modtager dine oplysninger i forbindelse med din kontakt til os enten som medlem, ikke-medlem eller andet, kan vi behandle dine oplysninger med det formål at hverve dig som
medlem eller kontakte dig med henblik på at fremme vores organisations formål.

Vi kan tage kontakt telefonisk, pr. e-mail, via sociale medier eller på anden vis, hvor vi nemt kan kontakte dig direkte via de oplysninger om dig, som vi har hos os, ligesom vi kan anvende dine data til at målrette kampagner, lave skræddersyet kommunikation og tilbud til dig enten direkte eller via tredjepartskanaler.

Til brug for vores kontakt opbevarer vi dine personoplysninger. Opbevaringslængden afhænger af, i hvilken anledning vi har modtaget dine oplysninger, og kan læses i de andre afsnit
her i politikken. Du kan til enhver tid frabede dig, at vi kontakter dig, og vi vil herefter opbevare dine oplysninger med det formål at sikre os, at vi ikke kontakter dig igen.
Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, hvor den legitime interesse vi forfølger er at tilbyde dig medlemskab, øge dit
kendskab til Pharmadanmark eller på anden vis gøre opmærksom på vores interesser.

2.10 Jobansøgere og ansatte

Pharmadanmark betjenes af organisationen Life Science Danmark ApS og har derfor som udgangspunkt ikke nogen ansatte. Vælger du at søge et job hos Pharmadanmark, videregiver vi din ansøgning til organisationen Life Science Danmark ApS.

2.11 Udlejning af sommerhuse

Vi håndterer ansøgninger om udlejning af de sommerhuse, som vi enten selv ejer eller administrerer for andre. Når vi modtager ansøgninger, behandler vi almindelige personoplysninger i form af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og andre oplysninger i ansøgningerne.

Vi behandler personoplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at kunne udleje sommerhusene og at kunne udvælge en lejer i den pågældende periode.

Personoplysningerne opbevares i et år fra ansøgningens modtagelse eller i et år fra lejeperiodens udløb, hvis ansøgningen imødekommes, på grundlag af databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at kunne behandle ansøgningerne og at kunne følge op over for lejerne af sommerhusene, hvis der er et behov
for dette.

2.12 Ansøgninger til de fonde, som vi administrerer

Når vi modtager ansøgninger om midler til de fonde, som vi administrerer, behandler vi almindelige personoplysninger om ansøgerne i form af blandt andet navn, e-mailadresse, stilling, telefonnummer, uddannelse, adresse og underskrift. Vi behandler også følsomme personoplysninger i form af ansøgernes fagforeningsmæssige tilhørsforhold. Derudover behandler vi personnummer og bank- og kontooplysninger på de af ansøgerne, som bliver tildelt midler.

Vi behandler de almindelige personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at yde den aftalte
bistand til fondene, herunder vurdere ansøgningerne og administrere udbetalingen af midler.

Vi behandler og opbevarer følsomme personoplysninger i form af ansøgernes fagforeningsmæssige tilhørsforhold på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a,
om samtykke.

Vi behandler og opbevarer personnumre på grundlag af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, da vi har en retlig forpligtelse til at indberette udbetalingerne til SKAT og efter bogføringslovens regler.

For så vidt angår ansøgninger til Klavs Steens Andersens Fond behandler vi desuden følsomme personoplysninger i form af helbredsoplysninger. Vi behandler og opbevarer helbredsoplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, om samtykke.

Vi opbevarer ansøgninger til fondene på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at vide, hvem der tidligere har modtaget midler, at overholde karensperioder samt at kunne udbetale midler, der først skal udbetales på et senere tidspunkt.

Personoplysninger i regnskabsmateriale opbevares i fem år på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, da vi har en retlig forpligtelse til at indberette udbetalinger til SKAT og til at opbevare regnskabsmateriale efter bogføringslovens regler.

Ansøgninger til Klavs Steen Andersens Fond opbevares, indtil alle midler for den pågældende ansøgningsperiode er blevet udbetalt. Navnene på og ansøgningsdatoerne for de ansøgere, der tildeles midler af fonden, slettes efter 5 år.

Ansøgninger til Uddannelses- og udviklingsfonden, der tildeles midler på baggrund af, opbevares i 3 år. De andre ansøgninger slettes, når alle midler for den pågældende ansøgningsperiode er blevet udbetalt.

Ansøgninger til Studiefonden opbevares, indtil alle midler for den pågældende ansøgningsperiode er blevet udbetalt. Navnene på og ansøgningsdatoerne for de ansøgere, der tildeles
midler af fonden, opbevares i 2 år.

Ansøgninger til Uddannelsesfonden for Pharmadanmark – Regioner og Kommuner slettes, når alle midler for den pågældende ansøgningsperiode er blevet udbetalt.

2.13 Magasinet The European Journal of Hospital Pharmacy

Når du er medlem af Pharmadanmarks sektion Regioner og kommuner, modtager du magasinet The European Journal of Hospital Pharmacy fra foreningen The European Association of Hospital Pharmacists. For at du kan modtage magasinet, videregiver vi dit navn, din adresse og kontaktoplysninger til The European Association of Hospital Pharmacist, som herefter sender magasinet til dig fremover.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, da vores behandling er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig
om dit medlemskab hos os.

Du kan til enhver tid kontakte os på persondata@pharmadanmark.dk eller rette dine oplysninger på Minside på Pharmadanmark.dk, hvis du ikke længere ønsker at modtage magasinet.

Vi opbevarer personoplysningerne, indtil du enten ikke længere ønsker at modtage magasinet eller melder dig ud af vores fagforening.

3. Hvordan

For at kunne tilbyde dig medlemskab, vores medlemsblad, nyhedsbreve, arrangementer, netværk, ydelser, en god hjemmeside, jobs osv., er det nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger ved at indsamle, registrere, systematisere, opbevare, bruge, gemme, slette, overføre og videregive dine oplysninger.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan blandt andet videregive eller overlade dine personoplysninger til arbejdsgivere, medanmeldte tillidsrepræsentanter, vores databehandlere som eksempelvis vores sekretariat Life Science Danmark ApS, rådgivere (eksempelvis advokat), andre eksterne leverandører eller samarbejdspartnere samt offentlige myndigheder, herunder SKAT og domstole.

5. Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande

I visse tilfælde overfører vi dine personoplysninger til modtagere i tredjelande. Dette sker, når vi gør brug af databehandlere uden for EU eller EØS. Overførselsgrundlaget er EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser eller andre fornødne garantier i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 46, hvis EU-Kommissionen ikke har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af tredjelandets beskyttelsesniveau. Du kan kontakte persondata@pharmadanmark.dk, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du kan få en kopi af relevant overførselsgrundlag, eller hvor relevant overførselsgrundlag er gjort tilgængeligt.

6. Sikkerhed

De oplysninger, som du giver os, eller som vi får om dig fra andre, sørger vi for at opbevare sikkert og fortroligt. Rent teknisk sørger vi for altid at bruge databehandlere, som vi har sikret os har den samme sikkerhed omkring dine oplysninger, som vi har, og internt organisatorisk hos os har vi fokus på at uddanne og undervise hinanden i at sørge for en høj datasikkerhed. Når det er hensigtsmæssigt, sørger vi for at kryptere, pseudonymisere eller anonymisere dine personoplysninger. Vi vil til enhver tid sikre, at vi overholder den gældende persondatalovgivning.

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer
til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver til gældende lovgivning.

Vi anvender forskellige krypteringsløsninger for at imødegå den risiko, der er forbundet med vores fremsendelse af følsomme og fortrolige personoplysninger via e-mails til medlemmer, andre fagforeninger mv.

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har brug for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som vi har nævnt ovenfor. Der kan være særlige regler i
love, som eksempelvis i bogførings- og forældelsesloven, der giver os ret og pligt til at opbevare dem i længere tid.

7. Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke om vores behandling af dine personoplysninger tilbage. Det kan du gøre ved at sende en e-mail til persondata@pharmadanmark.dk.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op ti l tidspunktet for din tilbagetrækning. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra det tidspunkt.

Husk, at hvis du trækker dit samtykke tilbage til, at vi kan sende dig et af vores nyhedsbreve, kan vi ikke længere sende dig det pågældende nyhedsbrev.

8. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
 • Ret til sletning
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til indsigelse
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes re ttigheder, som du kan finde på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du sende en e-mail til persondata@pharmadanmark.dk.

9. Klage til Datatilsynet

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynet her: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 33 19 32 00
eller via e-mail dt@datatilsynet.dk.

10. Har du spørgsmål?

Hvis du har nogen spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at sende en e-mail til persondata@pharmadanmark.dk.