Pharmadanmarks medlemmer er tilknyttet sektioner. Det enkelte medlems arbejdssted afgør, hvilken sektion medlemmet er tilknyttet.

Sektionerne afholder arrangementer målrettet netop deres medlemmers faglighed, men de fungerer også som bindeled mellem hovedforeningen og medlemmerne. Sektionerne føder således ind med input til hovedbestyrelsens arbejde, ikke mindst i forbindelse med de årlige hovedmøder.

 

Retningslinjer for sektioner i forbindelse med afholdelse af arrangementer kan findes under Pharmadanmarks arrangementsguide.