Urafstemning: Få svar på dine spørgsmål

23.11.2021

Urafstemningen om vigtige vedtægtsændringer er i gang blandt alle Pharmadanmarks medlemmer – skal professionsbachelorer ansat i life science-industrien kunne blive medlem?

Da et forslag, som også omfattede professionsbachelorer i det offentlige og på apotek, blev diskuteret tidligere på året, blev der rejst nogle spørgsmål blandt medlemmerne. 

Vil du have svar på de spørgsmål, så læs videre:

Skal Pharmadanmark til at forhandle overenskomster for eksempelvis sygeplejersker og service fagfolk, som foreningen ikke kender til i detaljer?

Nej, det ville aldrig komme på tale, at Pharmadanmark ville få forhandlingsretten for sygeplejersker eller andre professionsbachelorer i det offentlige eller på apotek – forhandlingsretten har i mange år ligget hos andre fagforeninger, og der bliver de.

Derfor er det ifølge forslaget udelukkende professionsbachelorer life science-industrien, der skal kunne blive medlem. Pharmadanmark kender life science-industrien indgående, og det er for professionsbachelorer dér, at vi kan gøre en forskel. Ikke for professionsbachelorer andre steder.

Hvis en professionsbachelor skifter job fra industrien, vil han eller hun så kunne forblive medlem af Pharmadanmark?

”Ja, de er velkomne til at blive, men hvorfor skulle de ønske at blive, når vi ikke kan forhandle på deres vegne eller servicere dem på samme høje niveau som vores øvrige medlemmer? De ville være bedre tjent med at melde sig ind i en fagforening, som retter sig imod deres ansættelsesområde, så det må man forvente, at de ville gøre.

Vil det ikke påvirke serviceniveauet negativt med nye medlemmer?

Nej, tværtimod. Flere medlemmer betyder flere indtægter. Dermed får vi endnu bedre mulighed for at ansætte dygtige medarbejdere i sekretariatet og arrangere spændende og relevante arrangementer.

Vil det være et problem for Pharmadanmarks høje faglighed med professionsbachelorer i medlemskredsen?

Nej, Pharmadanmark er i dag en fagforening, som rummer en lang række forskellige life science-uddannelser, og det har kun gjort foreningen mere relevant som fagforening og styrket den i omverdenen.

Det vil industriens professionsbachelorer, for eksempel sygeplejersker som arbejder inden for klinisk forskning, også gøre. Pharmadanmark vil endnu mere end i dag være den samlende fagforening for life science-specialister, og foreningen vil være mere solid som organisation.

Har vi ikke stemt om det her før?

Der har ganske rigtigt været en urafstemning om professionsbachelorer før sommerferien, men dengang var det et større forslag, som også omfattede professionsbachelorer i det offentlige og i princippet på apotek. Nu er det alene professionsbachelorer i life science-industrien, det handler om.

Det oprindelige forslag fik opbakning fra 57 procent af de medlemmer, som deltog i afstemningen. Men det var ikke et kvalificeret flertal, og dermed blev forslaget ikke vedtaget.

Det nye, fokuserede forslag, som blev bakket op af en flertal på det netop overstående repræsentantskabsmøde, skal tages som udtryk for, at Pharmadanmarks hovedbestyrelse har lyttet til de spørgsmål, der blev rejst blandt nogle medlemmer til udvidelsen af optagelsesgrundlaget.