Bliv mentor

Udvid dine kompetencer som leder, rådgiver og erfaringsdeler ved at blive mentor for en mindre erfaren mentee. Du skal ikke være ekspert, men åben, lyttende og villig til at dele ud af dine erfaringer.

Inden du melder dig som mentor

Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at en mentor ikke skal være ekspert og vide alt inden for et bestemt fagområde. Det er langt vigtigere, at mentor har de rette menneskelige færdigheder og evner til kommunikation, dialog og empati. Den bedste ekspert er ikke nødvendigvis den bedste mentor. Det vigtigste udgangspunkt er at kunne lytte, sætte egne behov til side og koncentrere sig om at forstå en anden persons verden.

Den gode mentors personlige egenskaber

  • Selvindsigt
  • Nysgerrighed og Interesse for andre menneskers udvikling
  • God indlevelsesevne og en anerkendende indstilling til andre mennesker
  • Evne til at styre en samtale og stille ”nærende” spørgsmål
  • Evne til at lytte og observere
  • Mod til at turde eksperimentere og afsløre egne svagheder og fiaskoer
  • Impulskontrol, tålmodighed.

Din erfaring med arbejdslivet

Vi matcher dig med en mentee, som har mindre erfaring fra arbejdslivet end dig selv.

Overvej, hvad det er for specifikke erfaringer, du har, som du ønsker at dele med en yngre fagfælle. Det kan være ledererfaring, erfaring med karriereskifte, for eksempel fra specialist til generalist eller fra akademia til industri, håndtering af højt arbejdspres, international erfaring eller noget helt andet.

Din motivation

Mentorarbejdet er frivilligt arbejde, så det skal være båret af lyst og interesse.

Overvej, hvorfor du vil være mentor? Hvad vil du gerne selv have ud af samarbejdet? Hvilke færdigheder vil du gerne træne og eksperimentere med? Hvad er dine forventninger til din mentee?

Prioritering og tid

Du skal ville prioritere at være mentor. Forløbet tager ca. 10 måneder (september – juni). Det betyder, at der er tid til fordybelse i de udviklingsprocesser, mentee arbejder med. Det foreslås, at I holder omkring otte møder af cirka 1½ timers varighed. Møderne kræver som regel ikke den store forberedelse for mentor.

Tilmelding

Tilmelding til mentorprogrammet 2024-2025 er åben indtil 16. august 2024. Skynd dig at tilmelde dig via dette link
Det officielle kick-off møde for mentorprogrammet foregår i begyndelsen af september.

Kontakt Hanne Arentsen
Mobil: 4414 4701 - mail: har@pharmadanmark.dk, hvis du har spørgsmål til mentorordningen.