Som medlem af Pharmadanmark har du mulighed for at søge økonomisk støtte hos forskellige fonde.

Andre fondsmidler

Det pharmaceutiske Understøttelsesselskab 

Hos Det pharmaceutiske Understøttelsesselskab kan apotekere, farmaceuter eller deres efterladte ægtefælle eller efterladte børn søge midler, hvis de står i en særlig situation. Udfyld ansøgningskemaet hvis du ønsker at søge støtte. 
Ansøgningsfrist: 31. marts
Uddeling: maj

Hjælpefonden for bachelor- og kandidatstuderende og kandidater fra School of Pharmaceutical Sciences ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 

1. Akutansøgninger (behandles løbende)

  • Støtte til studerende, der er i en akut, vanskelig økonomisk situation. Det maksimale legat, der kan ansøges om til dækning af akut økonomisk nød, er 20.000 DKK.
  • Støtte til fremme af studiemiljø og uddannelserne på PharmaSchool

 

2. Studieopholdsansøgninger (søges så vidt muligt om efteråret i den fælles ansøgningsrunde for SUNDs fonde og skal indeholde samme oplysninger som anført under akutansøgninger, herunder krav om udtalelse fra vejleder og/eller ekstern partner).

- Rejser i forbindelse med specialeskrivning skal være af minimum 1 måneds varighed, og der gives maksimalt støtte til 6 måneder. Der kan ydes støtte på op til 20.000 DKK pr. ansøgning.

- Studieophold i forbindelse med specialeskrivning gives højeste prioritet.