Er du brændt fast i dit job?

Hvis du ikke er rigtig glad for dit job, selv om du både er dygtig og succesfuld – udefra set – så er du muligvis fastbrændt i dit job.

Fastbrændthed kan bl.a. komme til udtryk ved:

  • Manglende engagement i opgaveløsningen
  • Manglende motivation for at dygtiggøre sig i jobbet
  • En oplevelse af at være drænet for energi/udmattet efter arbejde

Fastbrændthed kan have alvorlige konsekvenser og føre til stress, hvis den ikke bliver løst.

Pharmadanmarks karrierevejledning tilbyder et miniforløb med hjemmearbejde, samtale og opfølgning, så du kan få sat skub i afklaring og refleksioner, sat nye mål og ikke mindst komme i gang med at skabe forandring i dit arbejdsliv.

Læs mere om fænomenet fastbrændthed i denne artikel. Du kan få en indikation, om du er brændt fast ved test her

Book et miniforløb imod fastbrændthed på karriere@pharmadanmark.dk