Kom godt og hurtigt videre efter en opsigelse

Virksomheder og organisation har løbende behov for at tilpasse og trimme sin organisation samt justere den i forhold til strategi, økonomi og opgaver m.v. Det betyder, at vi som medarbejdere kan blive opsagt. Det kan være et stort chok at blive fyret, og det kan medføre en ubehagelig tankerække og en masse bekymringer om fremtiden. For udover at arbejdet kan være af økonomisk nødvendigt, så kan det også være en del af vores identitet.

Det er helt normalt at reagere, som du gør, når du oplever en stor forandring, som en ufrivillig opsigelse er. Forandringer, som vi ikke selv er herre over, opleves ofte som en trussel, da vi trives bedst i en tilstand af tryghed og stabilitet. 

Pharmadanmarks karrierevejledning har her samlet en række gode råd om, hvordan du kommer bedst muligt videre efter opsigelsen. 

Forskellige faser af reaktioner – Giv dig selv tid 
Hvordan mennesker reagerer i en krise, er forskelligt fra person til person. For nogle er en opsigelse en glædelig mulighed for at komme videre og dermed mindre angstprovokerende, mens det for andre er utrygt og kritisk for en. 

Typisk oplever vi som mennesker, at vi går gennem fire faser, når vi oplever sådan en forandring.

Chokfasen er den første fase, som varer fra minutter til nogle få dage. Her er det naturligt, at du er forvirret og ked af det. Det, der er sket, er uvirkeligt og uforståeligt. Fysiske symptomer kan være hovedpine, ondt i maven, uro og rysteture. 

Herefter indtræder reaktionsfasen, som typisk varer i nogle uger eller måske nogle måneder. I denne fase kommer erkendelsen af den forandring, du er udsat for. Du er måske ulykkelig, eller du føler vrede og meningsløshed. Måske prøver du at finde forklaringer og placere skyld. Det kan også være, at du reagerer fysisk med smerter og muskelspændinger, ligesom søvnløshed er en naturlig reaktion i denne fase. 

Bearbejdningsfasen starter ofte efter nogle måneder og varer måske et halvt år. Her begynder du at bearbejde dine oplevelser og din skuffelse og vrede over at have mistet dit job. Du kan reagere med angst og sårbarhed, men ofte vil du begynde at få et fremadrettet syn på din situation.

Forsonings- og udviklingsfasen er den sidste fase og indtræder ofte efter et års tid. Du har lært at leve med det, der er sket, men du kan stadig være sårbar. Der vil kunne opstå situationer, hvor dine følelser bliver ramt, men nu har du lært at beherske følelserne og ved, hvordan du skal tackle situationen.

Det bedste, du kan gøre i denne situation, er at give dig selv tid til at lade situationen synke ind og acceptere, at du reagerer følelsesmæssigt på det. 

Vi anbefaler, at du ikke søger det første og bedste job, mens reaktioner og følelser går højt, for så risikerer du endnu flere skuffelser, hvis du ender i det forkerte job.  

Tag imod sparring - Professionel karrieresparring 
Mange, som bliver afskediget, har behov for rådgivning, når de skal beslutte, hvor de gerne vil arbejde fremover. Mange af Pharmadanmarks medlemmer får tilbudt et outplacementforløb af virksomheden, og det er en god ide, at du tager imod den professionelle hjælp. Hvis du ikke får et outplacementforløb, kan du altid tage kontakt til Pharmadanmarks karrierevejledning, hvor vi har professionelle karrierevejledere siddende klar til at hjælpe og sparre med dig. De har lang erfaring med outplacementforløb. 

Med et outplacementforløb får du individuelt hjælp i alle faser fra afklaring af din jobmæssige fremtid, til du skal til jobsamtale på dit næste job. På den måde kan du selv være med til at styre situationen og igen få kontrol over din karriere.

Udover et indledende møde, hvor du hører mere om mulighederne, får du et antal individuelle møder. Her bliver du sammen med en professionel konsulent afklaret om dine ønsker og motivation, og du får værktøjer til at komme videre. Vores erfaring viser, at jo hurtigere du bliver sikker på, hvad du vil, og du kommer i gang med at søge, jo større er muligheden for at få et nyt job. 

Afklaring over dit næste job 
Når du har sundet dig over opsigelsen, er det tid til at komme i gang med at arbejde sig videre mod det næste job. Det kan godt være, at du har en lang opsigelsesperiode, men tiden går hurtigere, end du regner med. Pas på at tiden ikke bare forsvinder, og du ikke har gjort dig nogle overvejelser.  Vi har det faktisk bedst som mennesker, når vi føler, at vi er på vej. Så selv om det kan være svært, så prøv at se det positive i din nye situation. Vær aktiv og brug dit netværk, din karrierevejleder og hold dig i gang. Du kan nu søge hen imod et andet job og måske endda en branche, hvor du i højere grad kan beskæftige dig med de arbejdsopgaver eller kompetencer, som du synes er mest spændende. 

Når du arbejder dig videre mod et nyt spændende job, som passer til dine individuelle behov, så begynd med afklaring af din faglighed, dine personlige kompetencer og ikke mindst din motivation. Målet skal være klart, og du skal kunne sætte konkrete ord på din viden, din personlighed og hvad der motiverer dig. Dernæst arbejder du videre med udarbejdelsen af en strategi for jobsøgningen. Når du lægger en strategi, er det endelige mål naturligvis at komme i job, men overvej at sætte nogle delmål. Bryd din dagligdag op, så du konkret arbejder med jobsøgning, på det tidspunkt af dagen, hvor det passer dig bedst. Indlæg pauser og husk at holde fri om aftenen og weekenden. Det gør arbejdsmarkedet også. 

Når din afklaring og din strategi er på plads og du ved i hvilken retning, du skal søge i, så sæt fokus på at få udarbejdet et målrettet jobsøgningsmateriale. Det er nu din aktive og målrettede jobsøgningsproces går i gang. Det er nemlig nemmere og mere overskueligt at begynde at skrive sit målrettede materiale til en stilling, når du har styr på dine kompetencer og drivkræfter. Husk at bruge din outplacementkonsulent eller karrierevejledningen i Pharmadanmark, hvis du har behov for sparring.

Nyt job – hvad så?
Tillykke – du har fået tilbudt et nyt job. Godt gået af dig. Husk altid at tage kontakt til vores professionelle rådgivere i Pharmadanmarks juridiske afdeling. De kan rådgive dig om løn og har lang erfaring med at læse kontrakter i gennem.

Vi ved også erfaringsmæssigt, at det kan være svært at starte op i et nyt job. Derfor er det altid en god idé at tage et par samtaler løbende i din opstartsperiode, hvor du kan få sparring på, hvordan det går og ikke mindst få vendt dine eventuelle bekymringer i det ”nye”. 

Kontakt karrierevejledningen i Pharmadanmark
Karriere@pharmadanmark.dk
Telefon: 3946 3630

Kontakt til juridisk rådgivning i Pharmadanmark
jura@pharmadanmark.dk
Telefon: 3946 3605