Overenskomster og vilkår

Hvis du er ansat på en overenskomst er din løn og øvrige vilkår langt hen af vejen omfattet af den, mens du i det private har individuelle ansættelsesvilkår.