Nordisk erklæring markerer international farmaceutdag

23.09.2021

Nordisk Farmaceut Union (NFU) anbefaler i en fælles erklæring at arbejde for brug af Electronic Package Information (ePI) for lægemidler – og gerne at fungere som forsøgslande for implementeringen.

“NFU mener, at en gradvis og kontrolleret overgang fra papir til information i elektronisk form (ePI) vil være en fordel for den generelle patientsikkerhed og medicinmangel – og vil potentielt kunne føre til mindre medicinspild.”
Det skriver NFU, som består af Pharmadanmarks og foreningens faglige søsterorganisationer i Finland, Norge, Island og Sverige.
ePI inkluderer lægemidlets indlægsseddel og produktresumé (SmPC). I dag er informationen om lægemidlerne normalt inkluderet i pakningerne i trykt form.

International farmaceutdag
Den 25. september er det World Pharmacists Day 2021, hvor der er fokus på faggruppens betydning og indsats for sikker og korrekt brug af lægemidler. Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark, ser også erklæringen fra NFU i det lys.

"Erklæringen er et godt eksempel på, at farmaceuter og andre stærke fagligheder omkring lægemidlerne kan være med til at presse på for nødvendig nytænkning," siger hun og fortsætter:

"Vi skal hele tiden huske, at det, vi som faggruppe gør, skal have lægemiddelbrugerne i centrum. Det har lægemiddelinformation i den nuværende form ikke længere for mange patienter og borgere, og derfor skal vi være med til at drive udviklingen fremad, blandt andet bruge de nye teknologiske muligheder for at informere bedre om lægemidlerne".

Stop medicinspild
Samtidig er der brug for konkrete løsninger på de betydelige mangler med medicinmangel – her vil ePI kunne være en del af løsningen, fordi man vil kunne undgå at store mængder medicin kasseres på grund af forældet medicininformation i pakningerne, altså undgå medicinspild, forklarer hun. 

I erklæringen understreger NFU, at der vil være en række fordele ved ePI fremfor trykt information. 
“ePI kan opdateres kontinuerligt og hurtigt I overensstemmelse med den seneste autoriserede information, som er til rådighed for det specifikke produkt. Det vil give både patienter/forbrugere og sundhedsprofessionelle troværdig og opdateret information om fordele og risici ved lægemidlet,” skriver de.

ePI-information kan også gøres mere tilgængelig for mennesker med handicap. Borgere med synshandicap kan for eksempel få informationen præsenteret med større bogstaver, eller den kan indtales.

Europæisk indsats
NFU understeger, at transformationen fra papir til ePI er nødt til at ske gradvist:

“Ikke alle ældre patienter er fortrolige med elektronisk pakkeinformation, og derfor skal det være et krav, at apoteker tilbyder at udlevere trykt information til disse patienter”.

NFU anbefaler, at det lovgivningsmæssige arbejde i forhold til ePI fortsætter på EU-plan, og at de nordiske lande skal støtte op om dette arbejde.
”Europæiske lande har forskellige udgangspunkter for brug af ePI, men NFU mener, at de nordiske lande kan fungere som forsøgslande for ePI”.