Fornyelse af Apoteksoverenskomsten er på plads

19.04.2024

Farmaceuter, der arbejder på apotek, kan se frem til en fornyelse af deres overenskomst efter næsten to måneders forhandlinger med Danmarks Apotekerforening. 

"Det har været gode, men også intense forhandlinger," siger formand for Apotekssektionen, Pernille Pilgaard Jørgensen og tilføjer: 
"Man er selvfølgelig ikke enige om alt i sådan et lokale, men vi har hele tiden bevæget os fremad. Vores fokus har i høj grad været lønstigninger til vores medlemmer, som man kan mærke, samt forbedring af lørdagsvagter, barsel og sundhedsforsikring."
 
Rammen for forbedringerne er på 8,8 pct. over to år, hvilket svarer til statens resultat. Det betyder også, at der kommer forholdsvist høje lønstigninger i overenskomsten allerede her i april 2024. Derudover indeholder forliget mange gode forbedringer som for eksempel: 

  • Forbedring af tillæg for lørdage
  • Omlægning af seks års tillægget til nyt løntrin 4
  • Ny bestemmelse om afholdelse af afspadsering
  • Forbedring af sundhedsordningen, så den inkluderer psykologbehandling
  • Forbedring af barselsvilkår for fædre, medmødre, adoptanter og flerlingeforældre (forældre til tvillinger, trillinger mv.)
  • Mere fleksibel ansættelse af pensionister og bijobbere til at hjælpe med bemandingen


Selve forligsteksten sendes ud sammen med afstemningen, hvor alle medlemmer ansat på apotek kan stemme om resultatet.

"Jeg er meget tilfreds med resultatet. Der er leveret lønstigninger, som kan mærkes, og derudover har vi med tillæg for hele lørdagen sørget for, at en gene, mange af mine kolleger mærker, nu også anerkendes. Vi skulle væk fra tanken om lørdagen som en sjette hverdag, og på denne måde kan man måske også tiltrække dygtige kolleger fra andre sektorer, som ønsker at bijobbe i sektoren. Jeg ser nu frem til at uddybe aftalen nærmere i forbindelse med afstemningen," siger Pernille Pilgaard Jørgensen.  
 
Pharmadanmark glæder sig til i næste uge at redegøre yderligere for indholdet af overenskomsten.