Life science-barometer viser buldrende vækst

03.05.2024

Pharmadanmark udgav sidste år for første gang et life science-barometer – det skal synliggøre vigtigheden af dansk life science, hvor medarbejderne er råstoffet og hele baggrunden for branchens succes. Nu er barometeret blevet opdateret med helt nye tal.

Barometeret viser igen i år en buldrende vækst, uanset om man ser på eksporten af farmaceutiske produkter, produktiviteten, den generelle bruttoværditilvækst i branchen eller på behovet for arbejdskraft.

"Barometeret vidner om, at life science-branchen har udviklet sig til en af de absolutte grundkomponenter i dansk økonomi. Men barometer viser også, at det er en vidensintentiv branche med et tydeligt behov for arbejdskraft – det behov skal opfyldes, hvis det fremtidige økonomiske potentiale skal realiseres," siger Stine Hasling Mogensen, formand for Pharmadanmark og fortsætter:

"Derfor er det afgørende, at man i forbindelse med de igangværende reformer på uddannelsesområdet tager hensyn til, at nogle sektorer har et stort behov for kvalificeret arbejdskraft. Det betyder, at man fra politisk side skal være meget opmærksom på ikke at reducere fødekæden af kloge hoveder til life science-industrien. Gør man det, risikerer vi, at det vil afspejle sig i branchens evne til også i fremtiden at være en vækstmotor i dansk økonomi."

Life science-industrien er ifølge barometeret vokset fra 39.419 lønmodtager-årsværk i 2014 til 48.716 lønmodtager-årsværk. Det svarer til en stigning på 23 pct og 51.072 beskæftigede personer. Ph.d. og forskeruddannelser samt lange videregående uddannelser er vokset med hhv. 80 pct. og 60 pct. fra 2014-2022.

Laboranter og farmaceuter er de hyppigste uddannelser i life science-industrien.

Du kan læse hele barometeret her