Seneste nyheder fra PFA

Nyheder
07.04.2022
1. april ændrede PFA pensionsordningen for alle offentligt ansatte medlemmer og farmaceuter på apoteker, så dækningen ved tab af erhvervsevne ændres i takt med, at ens løn stiger eller falder. Gennem sin pension hos PFA sparer man ikke blot op til fremtiden, men man har også en række fordelagtige forsikringer, som dækker, hvis der skulle ske noget med ens helbred her og nu.  Individuel automatisk tilpasning af dækningen på din PFA Erhvervsevne* Din pensionsordning indeholder en PFA Erhvervsevne, som sikrer dig en løbende udbetaling, hvis din erhvervsevne bliver nedsat med 50 procent eller mere, og din indtægt bliver nedsat med minimum 10 procent. Dækningen på din forsikring har hidtil været en fast procentdel af din løn, som du selv har haft ansvaret for at tilpasse til dine behov.  1. april 2022 er forsikringsprocenten på din forsikring ved nedsat erhvervsevne automatisk tilpasset dit lønniveau. Hvis dit lønniveau stiger eller falder, vil din dækningsprocent automatisk blive henholdsvis forhøjet eller sat ned. Du kan se din dækningsprocent i din pensionsoversigt og på mitpfa.dk under Tilpas dine forsikringer.  Du har mulighed for at fravælge den automatiske tilpasning af PFA Erhvervsevne. Kontakt PFA Rådgivningscenter, hvis du vil høre mere om denne mulighed, og hvad det vil betyde for dig.  Hvis tilpasningen i stedet vil betyde, at din nuværende dækning vil blive sat ned, fortsætter du med din nuværende dækning på PFA Erhvervsevne uden automatisk tilpasning. Du skal i dette tilfælde kontakte PFA inden 1. oktober 2022, hvis du ønsker at få tilknyttet automatisk tilpasning til din PFA Erhvervsevne. Hvis du vælger at tilknytte automatisk tilpasning på et senere tidspunkt skal du kunne aflevere tilfredsstillende helbredsoplysninger.   Få mere information på webinaret med PFA Du kan høre mere om forbedringen af din pensionsordning på webinaret med PFA, som afholdes den 2. maj kl. 16.00.  Har du spørgsmål?  Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte PFA Rådgivningscenter på 70 12 50 00, eller book en rådgivningssamtale på 39 17 60 19.  I løbet af denne måned modtager du et nyt og opdateret pensionsbevis med oversigt over ændringerne, og husk, at du på mitpfa.dk altid kan følge med i din pensionsordning i PFA, og se hvordan du er dækket.  *Hvis din erhvervsevne allerede er nedsat, eller hvis du tidligere som følge af dine individuelle forhold har været helt eller delvist afholdt fra at få eller forhøje din forsikring i samme omfang som andre medlemmer med en pensionsordning i PFA, fortsætter du med din nuværende dækning på PFA Erhvervsevne uden automatisk tilpasning.  Få mere information på webinaret med PFA Du kan høre mere om forbedringen af din forsikringspakke på webinaret med PFA, som afholdes den 2. maj 2022 kl. 16.00.  Du tilmelder dig ved at klikke her.  
Nyheder
30.04.2018
Formand for Pharmadanmark Rikke Løvig Simonsen har skrevet et debatindlæg i Jyllands-Posten. En række læger fra organisationen Læger uden Sponsor rejste lørdag 14. april i en kronik her i avisen tvivl om Lægemiddelstyrelsens habilitet, fordi flere af styrelsens medarbejdere har været ansat i lægemiddelindustrien eller ejer aktier i medicinalvirksomheder. Det er naturligvis vigtigt, at læger og patienter kan have tillid til Lægemiddelstyrelsens arbejde, bl.a. godkendelse af lægemidler. Men debattørerne gør med deres firkantede syn på habilitet hverken læger eller patienter en tjeneste. Snarere ville deres tanker svække styrelsen og gøre den til en mindre effektiv kontrollant af lægemiddelvirksomhederne, hvis de blev realiseret. Modsat debattørerne ser vi det ikke som et problem, at man i styrelsen ansætter medarbejdere fra lægemiddelindustrien. Tværtimod er det en styrke, hvis dygtige fagfolk med stærke kompetencer og erfaring fra industrien vælger ansættelse i Danmarks lægemiddelmyndighed. Det er nemlig helt afgørende, at de rette kompetencer er tilstede i Lægemiddelstyrelsen, så den kan matche industriens dygtige folk og give dem kvalificeret modspil. Det sikrer man bl.a. ved medarbejdermobilitet. Faktisk ville det være mere bekymrende, hvis trafikken af medarbejdere kun gik fra styrelsen til industrien og ikke også den anden vej – altså en hjerneflugt til industrien.  Nej til berufsverbot Følger man tankegangen i kronikken, skal der altså etableres en form for berufsverbot mod ansættelse i Lægemiddelstyrelse eller anden offentlig myndighed, hvis man tidligere har været beskæftiget i lægemiddel- eller medicoindustrien. Det er åbenlyst urimeligt og bygger på en grundlæggende forkert og uunderbygget antagelse om, at styrelsens medarbejdere er uhæderlige og i lommen på industrien. Det er langt fra vores oplevelse. Det er vigtigt at slå fast, at man ikke per definition bliver inhabil, fordi man har været ansat i en lægemiddel- eller medico virksomhed. Ligesom alle andre steder i den offentlige forvaltning gælder det, at man kan være inhabil i enkelte spørgsmål af forskellige årsager. Er man det, træder man naturligvis ud af en given sag. Det dikterer reglerne. Vi har i Danmark passende lovgivning både i de almindeligt gældende forvaltningsregler, i lægemiddellovgivningen og den finansielle lovgivning. Og en i øvrigt lang og god tradition for konkret at håndtere mulige habilitetsproblemer. Ser man på spørgsmålet om aktieposter, er der i børsreglerne klare regler for, hvordan man håndterer insiderviden. Disse regler er tilstrækkelige til at kunne håndtere spørgsmålet om habilitet fra sag til sag.  Anerkendt styrelse Danmark har en internationalt anerkendt Lægemiddelstyrelse, som også gør sig gældende i det fælleseuropæiske arbejde. Det har både patienter og dansk life science industri gavn af. Derfor bør man ikke lægge hindringer i vejen for, at styrelsen kan rekruttere de bedste medarbejdere – og ikke på et misforstået grundlag mistænkeliggøre dens ansatte.