”Et læringsproblem – ikke et screeningsproblem at finde nye lægemidler”

25.11.2022

Pharma 09/2022

LIFE SCIENCE 2022:  Senior Vice President Lars Fogh Iversen står i spidsen for det nye område i Novo Nordisk, Digital Science & Innovation. På Life Science 2022 fortalte han om det paradigmeskifte, som digitaliseringen er på vej til at skabe inden for lægemiddelforskning.

Af Christian K. Thorsted / Foto Camilla Schiøler

En omfattende digitalisering af lægemiddelvirksomheders forskningsaktiviteter er ikke nice to do – nej, det bliver en forudsætning for at drive forskning  fremadrettet. Det understregede Senior Vice President Lars Fogh Iversen, der leder det nyetablerede område i Novo Nordisk, Digital Science & Innovation, i sit oplæg på Life Science 2022.

”Man har set, at for eksempel underholdningsindustrien og nyhedsindustrien er blevet totalt disruptet – fysiske produkter er blevet fuldt ud digitaliseret. Sådan er det ikke med lægemiddelindustrien og vil aldrig blive det, fordi det fysiske produkt i form af lægemidlet ikke vil kunne erstattes med et digitalt. Men derfor kan vi alligevel ikke sove roligt, for vi vil også blive disruptet, hvis vi ikke går ind i en digital transformering,” sagde Lars Fogh Iversen.

Han pointerede, at det netop er vigtigt at skelne mellem den totale disruption af værdikæden og så en gradvis transformation, hvor en virksomhed digitaliserer sine arbejdsgange. 

”Etableringen af Digital Science & Innovation i Novo Nordisk handler om, at vi erkender, at vi må transformere den måde, vi arbejder på, ikke mindst forsker i nye lægemidler på. I første omgang er der tale om den introverte del af digitaliseringen, altså den måde vi arbejder på internt i virksomheden. Der findes også en ekstrovert del af digitaliseringen. Den handler om, hvordan vi møder vores patienter med blandt andet nye digitale produkter. Den del vil vi selvfølgelig også skulle have øget fokus på.” 

Nye højder med innovationen
Lars Fogh Iversen beskrev i sit oplæg, hvordan Novo Nordisk har været på en lang rejse i de seneste årtier. I 1990’erne var virksomheden meget fokuseret på diabetes og på enkelte sjældne sygdomme. Proteiner og peptider var det primære, og lægemidlerne blev givet via injektioner. I 2010’erne nåede Novo Nordisk frem til, at man ønskede at arbejde inden for flere sygdomsområder. Det førte til fokus på blandt andet fedme, hjertekarsygdomme og nyresygdomme. Samtidig gik Novo Nordisk i gang med at forsøge at lave orale versioner af dets peptider. Og for få år siden udvidede Novo Nordisk så terapiområderne endnu mere, blandt andet til sjældne blodsygdomme.

”Vi begyndte så også at se på nye teknologiplatforme. Vi vil nu ikke alene arbejde med proteiner og peptider, men også med stamceller, genterapi og geneditering – også små molekyler. Vi har altså udviklet os enormt fra dér, hvor vi kommer fra. For at nå de mål og gøre det effektivt, så besluttede vi for nyligt, at vi måtte digitalisere. Vi digitaliserer altså ikke bare for at digitalisere, men for at nå vores mål og ambitioner og for at nå nye højder med vores innovation.”

Kæmpe datamængder
Lars Fogh Iversen beskrev også, hvorledes arbejdet i laboratorierne har ændret sig fundamentalt – eller i alt fald er på vej til at gøre det. Forskningen er typisk blevet gennemført af en kemiker og en laborant, og de har kun kunnet generere meget små datamængder.

"Vi har hidtil haft mange hypoteser og få data. Nu er vi kommet dertil, at vi har en arbejdsmetode, hvor vi samler en hel del flere data, og hvor vi stadig bruger vores humane intelligens til at drive forsøgene. Men vi supplerer nu også med kunstig intelligens og machine learning, så vi kan nå mere. Lige om hjørnet ligger det, at vi også kan bruge AI til at få styr på vores data,” forklarede han.

Lars Fogh Iversen mener, at lægemiddelindustrien, men også inden for andre forskningsområder, står over for et egentligt paradigmeskifte. Det skyldes, at man nu efterhånden kan samle så meget data, at mennesker simpelthen ikke længere kan overskue de indsamlede datamængder.

”På den måde bliver drug discovery ikke længere en screeningsøvelse, hvor man screener efter nye compounds og forsøger at forstå biologien – det flytter sig derimod over til at dreje sig om at forstå data. Drug discovery er nu et learningproblem – og ikke et screeningproblem.” 

Han erkender, at der ligger en kæmpe arbejdsopgave i at strukturere data. Derfor skal der skabes en infrastruktur for håndteringen.

”Der er mange virksomheder, der har gjort det her forkert. Utallige har fokuseret på alene at skaffe data – men er mislykkedes, fordi de har haft en elendig infrastruktur til at håndtere datamængden. Andre har haft god AI, men ikke haft data at arbejde med. Andre igen har haft et godt teknologifundament, men har ikke kunnet skabe noget konkret ud fra det. Vi prøver at balancere tingene, så vi både genererer data, har en infrastruktur til at håndtere dem, men også at der er nogle i virksomheden, der kan bruge data og skabe noget med dem.”

Stil de rigtige spørgsmål
Lars Fogh Iversen understregede, at selvom meget altså forandrer sig i lægemiddelforskningen i de kommende år, så er én ting uforandret. 

”Vi skal stadig stille de rigtige spørgsmål, ligesom vi skulle for 100 år siden. Stiller vi ikke de rigtige spørgsmål, så gør vi ikke det rigtige over for patienterne. Så vi skal stadig være nysgerrige og sørge for, at det, vi gør, bringer værdi ind i organisationen.”

Han fastslog, at der altid vil ligge en udfordring i at ændre den måde, man i en organisation arbejder på. 

”Det nemmeste i verden er at fortsætte, som man altid har gjort, men det er altså ikke en mulighed, hvis virksomheden skal overleve i det lange løb.”
Den anden barriere for at lykkes med den digitale transformation er adgangen til talent. 

”Konkurrencen om kompetencer er hård og global, og derfor er vi til stede flere steder i verden for at få adgang til dem, specielt inden for det digitale. De mest værdifulde medarbejdere, jeg kan finde i øjeblikket, det er dem, der kan begge dele – taler to sprog. Både har en faglig dybde og taler det digitale sprog. Dem er der ikke så mange af.” 

Lars Fogh Iversen sluttede:

”For mig har det været et spændende spring at tage over i det digitale, og jeg vil opfordre alle jer her i dag til at sørge for, at I har digitale kompetencer med i jeres personlige udviklingsplan.”