Masseafskedigelse i Y-mAbs: Akut hjælp 
fra Pharmadanmarks jurister

20.02.2023

Pharma 02/2023

En torsdag i  januar var der pludselig mere end almindeligt hektisk i Pharmadanmarks juridiske afdeling. Et medlem på Y-mAbs i Hørsholm havde nemlig varskoet afdelingen, om at en mulig masseafskedigelse var undervejs. Hele 35 procent af Y-mAbs’ i alt cirka 100 medarbejdere endte med at blive afskediget. Pharmadanmark var involveret i hele den intense proces.

Af Christian K. Thorsted / Foto: Charlotte Kiil Poulsen

overskrift
Susanne Elisabeth Mogensen, juridisk konsulent:

”Den første melding om masseafskedigelsen kom ind pr. mail fra et medlem på Y-mAbs tæt på midnat onsdag aften.

Medarbejderne var blevet indkaldt til et stort fælles medarbejdermøde klokken 14.15 næste dag, og de havde også fået at vide, at der skulle udpeges medarbejderrepræsentanter til forhandlinger med ledelsen.

Medarbejderne var derfor godt klar over, at der nok ville ske noget dramatisk. 

Indkaldelsen til mødet skete i kølvandet på, at den amerikanske lægemiddelmyndighed, FDA, i oktober afviste Y-mAbs' ansøgninger om dets lægemiddelkandidat til behandling af hjernetumorer hos børn – og de europæiske lægemiddelmyndigheder, EMA fulgte trop i december.

Jeg brugte det meste af torsdag på at tale med  utrygge medlemmer og støtte dem i situationen – jeg kunne i det mindste berolige dem med, at Pharmadanmarks juridiske apparat naturligvis stod til rådighed for dem – og jeg kunne opridse, hvilke rettigheder og handlemuligheder man som medarbejder umiddelbart har.

Jeg havde mange af vores medlemmer derude i røret om torsdagen, og i første omgang handlede det om at hjælpe dem med at håndtere alle de bekymringer, som situationen naturligvis skabte hos dem – og betrygge dem i, at de ikke ville være alene under processen.” 

overskrift
Casper Gad, juridisk chef:

”Det er meget forskelligt, hvordan og hvornår vi hører om masseafskedigelser – det kan være virksomheden selv, men det kan også være fra et medlem, som har hørt noget på vandrørene – altså starter vi ofte med et rygte eller en hvisken, og så skal vi finde ud af, hvad der er op og ned i det. Det kan være noget af et puslespil.

I det her tilfælde var vi nødt til at starte med at afklare, hvor offentlig oplysningen om masseafskedigelsen på Y-mAbs' var.

Vi kontakter altid alle vores medlemmer på en virksomhed, der gennemfører masseafskedigelser, men vi har naturligvis ingen interesse i at skabe unødig bekymring hos medarbejderne. Vi ønsker heller ikke at skabe en dårlig relation til ledelsen forud for en forhandling ved at melde noget ud for tidligt.

Derfor sætter vi først det store maskineri i gang, når vi er helt sikre. Denne gang var vi først helt sikre på offentliggørelsen, da branchemediet Medwatch skrev historien omkring torsdag middag. Derefter skrev vi ud til alle medlemmer på virksomheden og orienterede dem om deres mulighed for at få hjælp fra os.

Gennem vores samtaler med flere medlemmer var vi dog ikke i tvivl om, at der ville komme en masseafskedigelse, så derfor var vi klar og havde gjort os vores forberedelser.”

Susanne Elisabeth Mogensen, juridisk konsulent:

”Vi havde i løbet af eftermiddagen en klar fornemmelse af, at mange af vores medlemmer kunne blive berørt af afskedigelserne – uden naturligvis at kunne sætte præcise tal på. Så vi overvejede, hvilke behov medlemmerne på virksomheden konkret ville have.

Det, vi vidste og måtte forholde os til, var, at der allerede skulle være et forhandlingsmøde fredag klokken 12 mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter – og at virksomheden ville eksekvere afskedigelserne hurtigt. Dette skulle vise sig at ske allerede mandagen efter forhandlingsmødet.

Efter fællesmødet var afsluttet torsdag eftermiddag ude på virksomheden, kom der igen et stort antal henvendelser fra medlemmer på Y-mAbs. De havde akut brug for at få meget konkret rådgivning.

At deltage i forhandlinger om masseafskedigelser er naturligvis ikke en del af medarbejderrepræsentanternes almindelige hverdag, og forståeligt nok var der stor usikkerhed omkring, hvordan de skulle håndtere forhandlingerne. De udtrykte et stort ønske om, at vi kom ud på virksomheden fysisk. Vi kunne berolige med, at vi naturligvis ville være til stede for at hjælpe og understøtte forhandlingerne.” 

overskrift
Casper Gad, juridisk chef:

”Der blev afholdt et formøde blandt medarbejderrepræsentanterne, der var syv, herunder ét af vores medlemmer. Det var nogle rolige, men pressede mennesker, Susanne og jeg mødte. De havde jo ikke prøvet den slags før.

Vi gav dem en forståelse for, hvad det var for en proces, de var på vej ind i. Hvilke mekanismer der gik i gang, og først og fremmest også gav vi dem noget viden om, hvad der egentlig ville være at forhandle om i situationen – hvilken ’pakke’ kunne de forvente at blive præsenteret for.

De var helt forståeligt noget i vildrede, så en stor del af vores opgave var her at få skabt et overblik og få aftalt, hvad deres roller var i forhandlingslokalet. I det hele taget at få sat en ramme, så de følte sig klar.

Da ledelsen havde lagt forhandlingsmødet klokken 12, var der virkelig ikke meget tid at gøre med. Vi gik faktisk direkte fra formødet ind i forhandlingerne sammen med repræsentanterne.” 

overskrift
Casper Gad, juridisk chef:

”Klokken var 16 – efter fire timers forhandling – lå der en pakke med vilkårene for afskedigelserne.

Vi diskuterede så indholdet med medarbejderrepræsentanterne, herunder om der var områder, der kunne forbedres.

Vi havde respekt for, at afskedigelserne skyldtes, at et vigtigt produkt for Y-mAbs var faldet igennem, og at man derfor måtte forvente, at der var grænser for, hvad virksomheden kunne tilbyde.

Samtidig er det for os, medlemmerne der kommer først. Men det var en rigtig fin pakke, særligt omstændighederne taget i betragtning.

Det giver god mening, at medarbejderrepræsentanterne deltager aktivt i forhandlingerne, for de har jo en masse viden om virksomheden, vi som udenforstående ikke har, og som de kan adressere og bringe i spil over for ledelsen.

Til gengæld kan vi som jurister så gå ind og se på for eksempel spørgsmål omkring aktieoptioner, eller hvad der ligger i fritstillingsbegrebet. Dér overtager vi helt naturligt, og sådan var det også på Y-mAbs. Det er oplagt, at samarbejde mellem os og medlemmerne giver et godt resultat.

En vigtig del af vores rolle var til sidst at få betrygget medarbejderne i, at den aftale, som var på bordet, lå inden for det, vi kalder ’normalområdet' i for life science-branchen.

Der var ikke nogen, der snød på vægten her. Der var ikke tale om en aftale, som de bare skulle tage alene, fordi alternativet var værre. Nej de kunne tage den, fordi de faktisk blev behandlet fair.

De var meget glade for, at vi kunne sætte deres aftale i perspektiv. Det er så også her, at vi som fagforening specialiseret inden for life science har en styrke: vi har oplevet det her før, og for os er det ikke abstrakt, hvor på spektret en aftale er.”

Susanne Elisabeth Mogensen, juridisk konsulent:

”Man kunne tydeligt høre, at det var af stor værdi for medarbejderrepræsentanterne, at de kunne få vores vurdering af, at der var tale om en acceptabel aftale ud fra vores indgående kendskab til life science-branchen, og hvad man kan forvente af fratrædelsesvilkår under de konkrete omstændigheder på Y-mAbs.

Herefter overlod vi det så til medarbejderrepræsentanterne at tale internt uden Casper og jeg i lokalet. Men vi blev selvfølgelig på virksomheden, så vi var til rådighed for de opfølgende spørgsmål.

Flere havde stort behov for at tale om, hvordan forhandlingen var gået. På den måde afsluttede vi dagen på en ordentlig måde og fik bearbejdet oplevelserne.

Først da medarbejderrepræsentanterne var trygge nok til at gå videre selv derfra, forlod vi Y-mAbs og gik på weekend.”

overskrift
Susanne Elisabeth Mogensen, juridisk konsulent:

”Y-mAbs havde bedt alle medarbejderne om at holde sig klar mellem klokken 9 og 12, hvor afskedigelserne blev gennemført.

Efter vores møde om fredagen på Y-mAbs var jeg klar over, at der ville sidde mange medlemmer den mandag morgen, som var meget bekymrede og usikre på deres arbejdsmæssige fremtid. I løbet af formiddagen kom den forventede bølge af henvendelser til vores vagttelefon i Pharmadanmark fra de medlemmer, der var blevet udpeget til afskedigelse – det var naturligvis helt oplagt, at jeg tog mig af dem, fordi jeg var godt inde i sagen og deres situation. 

De medlemmer, der blev afskediget, havde et stort behov for at få grundigt gennemgået og underskrevet den fratrædelsesaftale, de havde fået udleveret. De ville gerne sikre sig, at deres individuelle aftale så ud, som den skulle juridisk – i sådanne tilfælde er svartiden vigtig.

Medlemmerne ønsker hurtigt at kunne se fremad og komme godt videre. Her er det en stor styrke at have været i lokalet, når vi skal rådgive medlemmerne.

De medlemmer, der blev afskediget, var naturligvis triste, men de var også fortrøstningsfulde med hensyn til hurtigt at komme i job igen. Mange blev glade for at høre om Pharmadanmarks karrierervejledning, der stod klar til at tilbyde coaching og samtaler med henblik på at guide dem sikkert videre i karrieren.” 


overskrift
Y-mAbs var ikke ene om at gennemføre masseafskedigelser i januar.

Novartis AG har tidligere annonceret, at lægemiddelvirksomheden globalt vil skære 8.000 job væk som del af en plan, der skal skabe besparelser på mindst en milliard dollar i 2024.

Det svarer til syv procent af Novartis’ globale arbejdsstyrke. Planen berører også den danske afdeling, hvor Novartis afskediger 20 procent af medarbejderne.

Leo Pharma meddelte, at der forventes afskediget cirka 285 medarbejdere. Afskedigelserne sker som et led i en større omstrukturering, som allerede påbegyndtes sidste år i januar 2022.

Leo Pharma har cirka 1.500 ansatte i Danmark.

Pharmadanmark har i begge tilfælde været i kontakt med medarbejderrepræsentanterne og understøtter dem løbende.

Der er tale om en masseafskedigelse, hvis antallet af opsigelser inden for 30 dage udgør:

  • Mindst 10 personer i virksomheder, som normalt beskæftiger over 20 og færre end 100 medarbejdere
  • Mindst 10 procent i virksomheder, som beskæftiger mellem 100 og 300 medarbejdere
  • Mindst 30 personer i virksomheder, der beskæftiger mindst 300 medarbejdere

overskrift

Pharmadanmark kan som fagforening give dig overblik over dine ansættelsesmæssige rettigheder og ligeledes hjælpe med at gennemgå opsigelse, en eventuel fratrædelsesaftale såvel som forhandling af de konkrete vilkår.

Som medlem er du dækket af den helt særlige kollektive arbejdsløshedsordning PDA – der sikrer dig et ekstra beløb (op til 12.600 kroner pr. måned) oven i de almindelige arbejdsløshedsdagpenge, hvis du i en kortere eller længere periode mister din indtægt på grund af afskedigelse.

Pharmadanmark tilbyder også karrierevejledning og hjælp til jobsøgning.

Læs det samlede Pharma 02/2023 her