Næsten hver femte har følt sig diskrimineret på jobbet

24.10.2023

En spørgeskemaundersøgelse sendt ud til alle Pharmadanmarks medlemmer viser, at 17 procent af medlemmerne, der har svaret på undersøgelsen, har oplevet at blive diskrimineret på baggrund af alder, køn, etnicitet, religion eller seksuel orientering.

Af Charlotte Kiil Poulsen

>>Pharma 08/2023 - Tema: Diversitet, inklusion og ligestilling<<

En del af Pharmadanmarks medlemmer oplever at blive diskrimineret, når de går på arbejde. Det viser resultatet af den spørgeskemaundersøgelse, som foreningen netop har foretaget.

Lidt over 2.000 har svaret på spørgeskemaet. 75 procent af respondenterne er kvinder; flertallet af foreningens medlemmer er kvinder. 

17 procent af respondenterne angiver at have oplevet at blive diskrimineret på baggrund af deres alder, køn, etnicitet, religion eller seksuel orientering. 

Køn, alder, etnicitet og religion fylder mest. Næsten halvdelen af de medlemmer, som angiver at have oplevet diskrimination på arbejdspladsen, har oplevet det på baggrund af deres køn.

Herefter kommer alder med 36 procent og etnicitet og religion med 31 procent, mens seksuel orientering tegner sig for to procent. 

72 procent af besvarelserne kommer fra ansatte uden ledelsesansvar, mens resten er enten ledere eller mellemledere.

Flest apoteksansatte oplever diskrimination
Besvarelserne er opdelt efter, hvor i life science-branchen man er ansat. 

12 procent af respondenterne kommer fra apotek. Det gør gruppen til den næststørste, kun overgået af de privatansatte. I blandt apoteksbesvarelserne er lidt under halvdelen enten ledere eller mellemledere. 

Apoteksansatte er den gruppe i undersøgelsen, som scorer højest på spørgsmålet om oplevet diskrimination: 20 procent svarer, at de har oplevet at blive diskrimineret på arbejdspladsen. 

”Desværre havde vi det godt på fornemmelsen. Den seneste arbejdsmiljøundersøgelse på apotek viste jo også store problemer med arbejdsmiljøet,” siger formand for de apoteksansatte i Pharmadanmark Pernille Pilgaard Jørgensen.

Også den angivne årsag til diskriminationen varierer fra det samlede resultat i rapporten.

Af de apoteksansatte, der har oplevet diskrimination, har klart den største del (59 procent) oplevet det på baggrund af deres etnicitet og religion. 

Hver tredje har oplevet diskrimination på baggrund af køn og næsten hver tredje på baggrund af alder.

At diskrimination på grund af etnicitet og religion fylder så meget for de apoteksansatte, gør Pernille Pilgaard Jørgensen rigtig trist: 

”Det er svært at se, hvor mange af oplevelserne, der stammer fra kunder, og hvor mange der stammer fra kollegaer og ledelse. Begge dele er totalt uacceptabelt. I apotekssektionens bestyrelse vil vi nu nærlæse kommentarerne og tage dem med videre i arbejdet med arbejdsmiljøet, som vi jo i forvejen drøfter med Apotekerforeningen.” 

Diskrimination på det private arbejdsmarked
Også i det private oplever man diskrimination.

Den største gruppe respondenter – 54 procent – kommer fra det private, hvor hele 1.036 privatansatte har svaret. 

Ligesom i det samlede resultat angiver 17 procent i denne gruppe, at de har oplevet at blive diskrimineret på baggrund af alder, køn, etnicitet, religion eller seksuel orientering. 

Over halvdelen af dem, der svarer ja, har oplevet diskrimination på baggrund af køn. 36 procent har oplevet af blive diskrimineret på baggrund af alder og 26 procent på baggrund af etnicitet og religion. 

Formand for Pharmadanmark Tanja Villumsen er meget ærgerlig over, at en så stor del har oplevet diskrimination på arbejdspladsen.

”Det bliver jeg da noget nedtrykt over at læse. Det bør ikke være sådan, at man kan komme på arbejde og opleve, at det betyder noget i ens faglige virke, hvilket køn man har, om man er yngre eller ældre, eller hvilken hudfarve man har. Det er ærgerlig læsning,” siger hun og fortsætter: 

”Vi ser heldigvis, at mange virksomheder i life science-industrien arbejder målrettet med diversitet, inklusion og ligestilling, men vores tal indikerer, at man tydeligvis ikke er i mål endnu.”

Tanja Villumsen vil ligesom apotekssektionens formand Pernille Pilgaard Jørgensen nu dykke nærmere ned i undersøgelsen.

”Vi vil nu foreningen drøfte, hvordan vi kan skubbe på udviklingen, så alle kan få en god, tryg og fair arbejdsplads med lige muligheder uanset køn, alder, etnicitet, religion og seksuel orientering. Vi er ekstremt optaget af, at alle har mulighed for at få et arbejdsliv fri for diskrimination, og med data er vi som fagforening, der repræsenterer mange tusinde medlemmer, i stand til at løfte denne dagsorden mere effektivt. Det er det, det kollektive fællesskab kan.”

270 respondenter har sendt uddybende kommentarer med til spørgeskemaundersøgelsen. 

x

Juridisk rådgivning 

Pharmadanmark har siden 2020 hjulpet en række medlemmer med sager om direkte forskelsbehandling.

Det har været inden for emnerne alder, handicap, ligebehandling (forskelsbehandling grundet køn, graviditet og barsel) samt etnicitet.

Der er derudover et mørketal af sager om forskelsbehandling, hvor forskelsbehandling har indgået i sagen, men ikke var hovedelementet.

Forskelsbehandling er grundet et særligt regelsæt altid en del af Pharmadanmarks juridiske rådgiveres vurdering af sagen.

Kontakt juridisk rådgivning, hvis du har brug for råd eller vejledning
jura@pharmadanmark.dk – Telefon: 3946 3605

Arrangement
7. november 
Kom til arrangement på Hotel Milling Park i Middelfart – og online – 7. november, hvor organisationen Inclusify kommer og holder oplæg om diversitet, og hvordan man sørger for at have et inkluderende arbejdsmiljø. 
Tilmeld dig her.


Læs også de andre artikler i temaet:


Læs det samlede Pharma her

Læs hele undersøgelsen her (pdf)