Værd at vide som PDA-modtager

Når du er bevilliget støtte fra PDA, er der en række forhold du bør være bekendt med og vigtige deadlines, du skal overholde for at få udbetalt støtte. 
Bemærk, du skal være aktivt jobsøgende for at være berettiget til at få understøttelse.

Månedlig indberetning 
Når du er bevilget PDA, skal du hver måned lave en indberetning for at få udbetalt støtte fra PDA. Det er vigtigt, at du altid laver en indberetning - også hvis du holder ferie - ellers mister du muligheden for at få støtte i 52 uger. Hvis du har haft arbejde, skal du rapportere arbejdstimer. Ferie eller anden pause fra PDA skal også rapporteres. De indberettede timer modregnes i din PDA-ydelse, og hele uger med pause fra PDA betyder, at du forlænger din mulighed for støtte i den anden ende.

Du modtager hver den 1. i måneden et link til indberetning. Linket sendes på mail og kan altid findes på Min side under Beskeder.
I indberetningen skal du: 

  • Angive om du har fået nyt job med ja/nej. 
  • Anføre arbejdstimer og -sted ud for de enkelte dage, hvis du har arbejdet. 
  • Anføre ferie, orlov og anden pause ved at klikke på PDA-pauseknappen ud for de enkelte dage. 
  • Bekræfte, at oplysningerne er korrekte ved flueben i Tro og Love erklæringen.


Når du klikker på ”Gem” sendes indberetningen til Pharmadanmark, og du modtager en kvittering på modtagelse pr. mail.
Skemaet er åbent for redigering frem til og med deadline, og du skal gemme hver gang, du redigerer. Du vil modtage en kvitteringsmail hver gang, du gemmer din indberetning.

PDA-perioder er ikke som A-kassens
Støtte fra PDA udbetales i perioder á 4 eller 5 uger. Perioderne afviger altså fra A-kassens perioder. PDA’s deadline for indberetning er typisk midt i måneden, og understøttelsen er til disposition den sidste bankdag i måneden. Du får tilsendt en lønseddel via eBoks.

Kommende PDA perioder 

Uge 50-02 (11.12.2023 – 14.01.2024) Deadline 14.01.2024

Uge 03-07 (15.01.2024 – 18.02.2024) Deadline 18.02.2024

Uge 08-11 (19.02.2024 – 17.03.2024) Deadline 17.03.2024

Uge 12-16 (18-03-2024 – 21-04-2024) Deadline 21-04-2024

Uge 17-20 (22-04-2024 – 19-05-2024) Deadline 19-05-2024

Uge 21-24 (20-05-2024 – 16-06-2024) Deadline 16-06-2024

Uge 25-28 (17-06-2024 – 14-07-2024) Deadline 14-07-2024

Uge 29-33 (15-07-2024 – 18-08-2024) Deadline 18-08-2024

Uge 34-37 (19-08-2024 – 15-09-2024) Deadline 15-09-2024

Uge 38-42 (16-09-2024 – 20-10-2024) Deadline 20-10-2024

Uge 43-46 (21-10-2024 – 17-11-2024) Deadline 17-11-2024

Uge 47-50 (18-11-2024 – 15-12-2024) Deadline 15-12-2024

Uge 51-03 (16-12-2024 - 19-01-2025) Deadline 19-01-2025

Vigtigt om deadlines
Det er vigtigt, at du overholder deadlines for indberetning – i værste fald risikerer du, at gå glip af støtteuger. For at få PDA-ydelsen udbetalt i slutningen af måneden, skal du overholde deadline for indberetning, som altid er den sidste dag i PDA-perioden og ligger medio måneden.

Overholder du ikke periodens deadline, kan du stadig indberette frem til og med den sidste dag i måneden. I så fald vil periodens ydelse først komme til udbetaling sammen med næste PDA-periode i slutningen af den efterfølgende måned. 

Eksempel:
Perioden uge 8-11 kan indberettes frem til og med den 17.03.2024, men indberetter du efter deadline den 17.03.2024, vil ydelsen først kunne komme til udbetaling ultimo april.

Den sidste dag i måneden er den ultimative deadline, overholdes denne deadline ikke, kommer perioden ikke til udbetaling.