Overenskomstforlig for regionale og kommunale akademikere

26.02.2024

Den regionale overenskomst lukket med forbedringer på 8,8 %, og dermed er resultatet for Pharmadanmarks medlemmer på sygehusapoteker, landets hospitaler og regionshuse klar.

”Ligesom på statens område var løn vores klare 1. prioritet, og det er også lykkedes i regionerne med reallønsforbedringer,” siger Pharmadanmarks formand Stine Hasling Mogensen.

Resultatet har også et tydeligt stempel af Pharmadanmark, da det er lykkedes at blive enige om en ny chefaftale, som bl.a. dækker Pharmadanmarks chefer, som tidligere ikke har kunnet omfattes grundet deres faglige tilknytning til deres enhed.

”Nu kan chefer i regionerne til trods for en lægemiddelfaglig uddannelse også indplaceres korrekt som chef, hvilket er et resultat, vi har kæmpet for i årevis,” fastslår Stine Hasling Mogensen og fortsætter:

"Vi glæder og meget til at præsentere det fulde forlig, for d,er er rigtig mange gode punkter at dele med medlemmerne, som også har fået udvidet det nuværende tillæg til farmaceuter og humanbiologer til resten af Pharmadanmarks faggrupper f.eks. molekylære biomedicinere og cand.scient. i lægemiddelvidenskab mv."

Fleksibilitet har også været en stor dagsorden lige efter løn, og ligesom på statens overenskomst kan en større del af pensionen fremover udbetales. Pensionsprocenten stiger, og man kan overføre 6. ferieuge og afspadsering over længere tid.

"Vi er også meget tilfredse med fortsættelsen af den populære kompetencefond. Der er tale om et flot og rigtig solidt resultat,” afslutter formanden.

Pharmadanmark deler senere overblik over det fulde resultat, og Pharmadanmark afholder som sædvanlig orienteringsmøder om resultatet, inden det kommer til afstemning blandt medlemmerne.

Læs OK24-forliget for regionerne her 

 

39.000 akademikere i kommunerne får ny overenskomst  

De ca. 39.000 ansatte akademikere i kommunerne, herunder bl.a. administrative medarbejdere, ergoterapeuter, bibliotekarer, fysioterapeuter, psykologer, chefer, ingeniører og tandlæger har netop indgået et ny toårigt overenskomstforlig med en samlet økonomisk ramme på 8,8 %.

Læs OK24-forliget for kommunerne her