Lad os tale om konkurrenceevne ikke kønskamp

24.10.2023

Pharma 08/2023 - Tema: Diversitet, inklusion og ligestilling

Lene Gerlach mener, at den manglende ligestilling på arbejdsmarkedet – og i life science-industrien – er en samfundsmæssig udfordring, og hun vil hellere tale om de muligheder, der opstår, når mænd og kvinder kommer ligeligt i spil, end kønskamp.

Af Charlotte Kiil Poulsen / Foto Camilla Schiøler

Lene Gerlach er først og fremmest erhvervskvinde. Hun er partner i venture kapitalfonden Eir Ventures og sidder i diverse bestyrelser. Hun har en ph.d. i neuroscience, og så er hun også drevet af en stærk retfærdighedssans. Og den er vakt.

”Jo mere jeg dykker ned i data om kvinder på det danske arbejdsmarked, jo mere går det op for mig hvor galt det står til. 86 procent af alle virksomheder i Danmark har en mand i spidsen, og ser man på nystartede virksomheder, går 90 procent af al venture kapital til mandlige teams. Det er ikke blot ulige, det er også ineffektivt i forhold til bundlinjen i en forretning. Ifølge en analyse fra McKinsey fra over 1.000 virksomheder i Europa øger diversitet i topledelsen virksomhedernes profitabilitet. Der er et kæmpe uudnyttet potentiale her,” fastslår Lene Gerlach.

Flertal: der er ligestilling i Danmark
På dagen for interviewet er det præcist et år siden, at hun, sammen med en halv snes andre erhvervskvinder, søsatte netværket Women in Life Science Denmark (WiLD).

Med WiLD stemplede Lene Gerlach for alvor ind i den danske ligestillingsdebat. 

På bare ét år har netværket, som er for kvinder fra de øverste ledelseslag i life science, fået 200 medlemmer fra 138 virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

”Jeg er stolt af, at WiLD tydeligvis har appelleret til mange erhvervskvinder, der gerne vil hjælpe andre talentfulde kvinder til tops – for eksempel via vores mentorprogram – for vi må gøre noget ved kønsdiversiteten i toppen af dansk life science,” siger Lene Gerlach og fortsætter:

”Især i Danmark er det svært at diskutere dette emne, fordi mere end 90 procent af alle danskere mener, at der er ligestilling i Danmark og slet ikke kan se, at der er et problem. Men fakta viser jo noget andet, og vi er langt bagud i forhold til vores nabolande, som vi normalt sammenligner os med,” siger Lene Gerlach.

 

Hun peger for eksempel på årets ligestillingsmåling fra World Economic Gender Gap Report 2023, hvor Danmark ligger nummer 23 ud af 146 lande, hvorimod Sverige, Norge, Finland og Island alle ligger i top fem. 

Danmark dårligt placeret
Èn af de parametre, som trækker Danmark ned rapporten, er kvinders repræsentation i de øverste ledelseslag – for eksempel på direktionsgangene og i bestyrelseslokalerne – hvor Danmark ligger nummer 102.

For Lene Gerlach er det fakta, der betyder noget. Og tallene er lige nu ikke til fordel for hverken virksomheder eller kvinder. 

Ifølge en opgørelse fra Berlingske i 2022 er der blot 76 kvindelige topchefer i de 1.000 største virksomheder herhjemme. 

Pharmadanmarks eget Life Science-barometer viser, at 80 procent af direktørerne og bestyrelsesposterne i danske life science-virksomheder er besat af mænd, til trods for at der er flere kvinder i branchen end mænd. 

”Vi har et arbejdsmarked, der er skabt af mænd for mænd gennem generationer, og det skaber en bias, som ikke er favorabel for kvinder. Massiv dokumentation og forskning viser, at vi systematisk favoriserer mænd og undervurderer kvinders lederkompetencer. Meget af det sker ubevidst og er dybt forankret i vores kultur og måde at anskue køn på. Senest er det også blevet tydeligt, at for eksempel jobannoncer ofte er skrevet, så de appellerer til mænd. Der er mange knapper at skrue på, hvis vi virkelig vil sikre ligestilling.”

Misser en del af talentmassen 
Lene Gerlachs kæphest er, at vi langt hellere skal tale om global konkurrenceevne, udnyttelse af talentmasse og uudnyttet markedspotentiale fremfor at tale om en kamp mellem kønnene.

”Man skal ikke sidde i en ledelse eller bestyrelse, fordi man er kvinde. Men man skal jo heller ikke sidde der, bare fordi man er mand. Man skal sidde der, fordi man er dygtig og har kompetencerne. Det er afgørende, at vi udnytter den massive talentpulje, vi har til rådighed i Danmark. Og det gør vi bedst ved at bringe alle de veluddannede og kompetente kvinder i spil,” understreger Lene Gerlach og uddyber: 

”Hvis ikke vi formår at bringe kvinder ind på topposterne, går vi glip af  talentmasse. Det her handler om, at vi skal have en højere global konkurrenceevne, for det får vi, når der er højere diversitet i topledelser og bestyrelser.” 

For Lene Gerlach er der ingen tvivl. Ligestilling og diversitet betaler sig, og alle talenter skal i spil, hvis Danmark skal være konkurrencedygtig internationalt. Det gør, som hun siger:

”Kampen for ligestilling til en samfundsmæssig udfordring. Det er ikke kun et problem for kvinder, at der ikke er ligestilling i Danmark, det er et problem for samfundet.”

Om Women in Life Science Danmark (WiLD)
WiLD er en non-profit organisation for kvinder i seniorpositioner i life science-branchen grundlagt af Lene Gerlach og ti andre erfarne erhvervskvinder. 

Organisationens fokus er at øge mangfoldigheden i ledende stillinger inden for life science i Danmark til gavn for samfundet.

www.womeninlifescience.dk


Læs også de andre artikler i temaet: