En forening der bevæger sig fremad

04.01.2023

Pharma 01/2023 

LEDER

Af Tanja Villumsen, formand for Pharmadanmark

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Men vores faglige fællesskab runder i år hele 150 år.

Meget har heldigvis ændret sig fra de kummerlige forhold, foreningens første medlemmer i 1873 måtte arbejde under. Og meget har naturligvis også ændret sig i den måde, vi arbejder på som fagforening, og hvilke ting vi kæmper for og arbejder med.

Nu handler det ikke om, at medlemmerne dårligt har salt til et æg, at de hundefryser i deres usle kamre på apoteket. Eller står i en sky af skadelige kemikalier fra produktionen af lægemidler i apotekets kælder.

Nej, nu handler det meget mere om at sikre, at medlemmerne bevarer deres høje værdi på arbejdsmarkedet, blandt andet gennem kompetenceudvikling. At de bliver brugt mere i sundhedsvæsenet til gavn for patienterne. Og at det psykiske arbejdsmiljø er trygt. Men naturligvis også, at Pharmadanmark altid er der for de medlemmer, som måtte komme i klemme i deres arbejdsliv.

Det er ekstremt vigtigt, at Pharmadanmark – sin høje alder til trods – bliver ved med at være en levende organisation og hele tiden udvikler sig og tilpasser sig – og sætter nye mål. Det vil I også se os gøre i 2023.

Vi kommer til at arbejde intensivt med en ny medlemsstrategi. Den skal tegne et klart billede af fremtidens Pharmadanmark – vi skal ikke mindst definere, hvad vi skal levere af tilbud, ydelser og fællesskab så et medlemskab hos os også fremover er uundværligt for akademikere i alle dele af life science.

Vi skal også have fornyet foreningens politiske strategi, som vi bruger til at være helt skarpe på, hvilke sager der på medlemmernes vegne er vigtige for os at få indflydelse på.

Der er nok at tage fat på i en tid, hvor blandt andet den teknologiske udvikling går lynhurtigt og dermed også forandrer jobbene og arbejdsmarkedet – og hvor der er knaphed på ressourcer i sundhedsvæsenet og derfor brug for innovative løsninger på udfordringerne.

Én politisk mærkesag ligger allerede fast: autorisation af farmaceuter som sundhedspersoner. Jeg er helt med på, at autorisation nok ikke ligger jer alle lige meget på sinde. Dels har vi mange andre fagligheder i foreningen end farmaceuter – vi repræsenterer jo alle life science-specialister. Og dels er der mange farmaceuter, som autorisation slet ikke er relevant for.

I en ny undersøgelse, hvor vi har spurgt de relevante medlemmer om deres holdning, svarer lige under 60 procent, at den manglende autorisation gør deres hverdag mere besværlig. Næsten 82 procent mener, at en autorisation ville gøre det lettere at forstå for andre fagfolk, hvad de laver. Hele 92 procent angiver, at deres arbejde har konsekvenser for patientsikkerheden.

Nok så vigtigt vil en autorisation være anerkendelse af farmaceuternes faglighed og deres bidrag til sikkerhed og kvalitet i lægemiddelbehandlingen. Personligt synes jeg, at det vil være en passende jubilæumsgave at få autorisationen i hus, men nu må vi se, om der er den nødvendige politiske velvilje. Vi kæmper videre til sidste blodsdråbe, og jeg er optimistisk og håbefuld på foreningens vegne.

Lad os sammen gøre 2023 til et fantastisk foreningsår!

Læs det samlede Pharma 01/2023 her