Leder: Er det en fordel at være sig selv på arbejde?

24.10.2023

Pharma 08/2023 

Innovation, gode ideer og dygtige ledelse afhænger ikke af, hvordan man ser ud. Det burde være ret oplagt. Alligevel svarer næsten hver femte af vores medlemmer i en undersøgelse, at de føler sig diskrimieret på baggrund af alder, køn, etnicitet, religion eller seksuel orientering.

Af Tanja Villumsen, formand for Pharmadanmark

Næsten halvdelen angiver, at de har oplevet diskrimination på baggrund af deres køn. Tidligere har vores tal i Life Science- barometeret vist, at der er rum for forbedring i forhold til ligestilling i toppen af dansk life science.

Andelen af kvinder i toppen har været stort set uændret de sidste ti år. Gemmer der sig bag disse tal et udtryk for, at vi ikke får bragt vores talentmasse tilstrækkeligt i spil?

Det tror jeg, for pipelinen er der, og den skal vi være langt bedre til at dyrke. Det er ikke kun køn, der fylder godt op blandt de 17 procent i vores undersøgelse, som har angivet, at de har oplevet diskrimination.

Mere end hver tredje af begrundelserne går på alder, og det er både de yngre og de ældre, der oplever diskrimination på baggrund af deres alder.

Det er meget trist læsning. Mange steder mangler vi gode kollegaer, og det er svært at få ledige jobs besat. Alligevel er vi stadig ikke gode nok til at tilgodese både de yngre og de mest erfarne på arbejdsmarkedet.

Vi foreslår, at arbejdspladserne udarbejder livsfasepolitikker, som skal sikre, at alle har lige muligheder og forudsætninger på jobbet.

Et lige så sørgeligt tal er, at 31 procent af de medlemmer, som har oplevet diskrimination på arbejdspladsen, siger, at de har oplevet det på baggrund af etnicitet og religion.

I en international branche som life science er det overraskende. I forhold til arbejdskraftmangel er det også en mindre katastrofe. For hvordan skal vi tiltrække og fastholde internationale kollegaer, hvis dem med minoritetsbaggrund oplever diskrimination?

Jeg er sikker på, at både hvad angår ligestilling og diversitet, så har vi stadig mange underliggende barrierer, som er svære at få øje på for de fleste, men som støder og underminerer den enkelte.

I dette nummer af Pharma har vi talt med Phaedria Marie St. Hilaire, Joseph Yamoah og Lene Gerlach, som alle har været med til at stifte netværk og foreninger, der skal tage livtag med nogle af de problematikker, som ligger til grund for vores medlemmers besvarelser i medlemsundersøgelsen.

Rollemodeller, synlig repræsentation og strategisk networking er nogle af vigtige knapper i instrumentbrættet, som vi skal have til at lyse, så alle i højere grad får mulighed for at leve op til deres eget potentiale.

Jo mere talentmasse i spil, jo bedre for den enkelte, jo bedre arbejdspladser, jo flere ideer og i sidste ende bedre chance for at imødekomme samfundets krav til patientbehandling, øget livskvalitet, vækst og innovation.

Læs det samlede Pharma her.