Repræsentantskabsmøde 2023

27.06.2023

Der indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 11. november 2023 hos Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København. Det vil være muligt at deltage virtuelt. 

Dagsorden
1.    Valg af dirigent(er)
2.    Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet
3.    Bestyrelsens beretning
4.    Forelæggelse af regnskab
5.    Behandlinger af indstillinger og forslag
6.    Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter for det følgende kalenderår
7.    Valg af formand
8.    Valg af to parlamentariske revisorer og en suppleant herfor
9.    Øvrige valg
10.    Fastlæggelse af det samlede antal sektionsrepræsentanter til repræsentantskabet for den følgende repræsentantskabsperiode
11.    Fastsættelse af tid og sted for næste ordinære repræsentantskabsmøde
12.    Eventuelt

Forslag fra foreningens medlemmer – herunder de enkelte repræsentanter – som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal ifølge vedtægterne være sekretariatet i hænde senest 15. september. 

Valg til hovedbestyrelsen
I henhold til foreningens vedtægter skal nye hovedbestyrelsesmedlemmer være valgt inden 15. oktober. For opstilling til hovedbestyrelsen gælder, at navnene på medlemmer, som ønskes opstillet, skal indgives skriftligt til sekretariatet af mindst seks stillere fra kandidatens egen sektion. Stillerlisterne skal være sekretariatet i hænde senest 15. september.

Stillerliste kan downloades her

Alle hovedbestyrelsens medlemmer er på valg i 2023. De ordinære bestyrelsespladser og suppleant pladser fordeler sig således i sektionerne:
Apotek - 1 ordinær plads, 1. og 2. suppleant.
Regioner og Kommuner - 1 ordinær plads, 1. og 2. suppleant.
Stat - 1 ordinær plads, 1. og 2. suppleant plads.
Studerende - 1 ordinær plads, 1. og 2. suppleant.
Privat - 4 ordinære pladser, 1. og 2. suppleant.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig repræsentantskabsmødet her