Kollektiv arbejdsløshedsordning

Pharmadanmarks særlige kollektive arbejdsløshedsordning, PDA
 

Vær altid opmærksom på

  • at søge juridisk bistand hos foreningens jurister før du opsiger dit job eller indgår en fratrædelsesordning. 

  • at afklare dagpengespørgsmål med A-kassen.

Ufrivilligt jobskifte kan ramme alle - fra den helt unge kandidat til den erfarne leder midt i en tilsyneladende sikker karriere. Konjunkturerne skifter, kravene til jobbet skifter, der efterspørges nye kompetencer osv.
Det kan betyde en periode på almindelige arbejdsløshedsdagpenge fra en statsanerkendt arbejdsløshedskasse.

Men for de fleste akademikere, og i særdeleshed for Pharmadanmarks medlemmer, er det ensbetydende med en helt utilstrækkelig dækning.

Derfor blev der allerede i 1978 etablerede en særlig ordning for Pharmadanmarks medlemmer. Ordningen har karakter af en kollektiv kasse, og der udbetales supplement fra kassen afhængig af den hidtidige indtægt.

Det maksimale støttebeløb fra PDA er i 2024 max 13.000 kr. før skat oveni dagpengene.

Det kan betyde, at du samlet kan få op til 33.359 kr. før skat om måneden i stedet for de 20.359 kr., der kan modtages fra en statsanerkendt arbejdsløshedskasse. 

Understøttelsesbeløbet beregnes ud fra din gennemsnitlige bruttoløn de seneste tre måneder fratrukket 8 pct. AM-bidrag. Af dette beløb kan du få dækket op til 85 pct. inklusive den aktuelle dagpengesats dog max kr. 13.000 pr. før skat måned fra PDA.

Bidrag til PDA er en del af dit kontingent til Pharmadanmark, og koster dig sammen med en gruppelivsforsikring bare 100 kr. pr. måned.

Læs forsikringsoversigt for Forenede Gruppeliv
Læs mere om arbejdsløshedsdagpenge her

Hvad er betingelserne for at få PDA

  • Du skal på første ledighedsdag have været aktiv medlem af foreningen i to år (24 måneder). Hvis du har været medlem fra studieafslutning, er du berettiget efter ét år.
  • Inden for disse to år (ét år, hvis du har været medlem fra studieafslutning), skal du have haft 12 måneders fagrelevant arbejde og i disse 12 måneder betalt fuldt kontingent til foreningen.
  • Du kan dog ikke modtage støtte fra PDA, hvis du er berettiget til folkepension.
  • Du skal være opsagt - eller have haft en tidsbegrænset stilling (en tidsbegrænset stilling betyder, at man er opsagt til en bestemt dato fra ansættelsesdato). Har du været ansat i et ph.d.-stipendiat kan du få støtte fra PDA, når du afleverer din afhandling og din ansættelse er udløbet.
  • Du skal i understøttelsesperioden være til rådighed for arbejdsmarkedet og aktiv jobsøgende.
  • Du skal være opmærksom på, at reglerne for PDA ikke følger reglerne for de statsanerkendte arbejdsløshedskasser. Du får blandt andet ikke understøttelse, hvis du selv siger din stilling op. Du bør derfor altid kontakte foreningens sekretariat, før du siger din stilling op.
     

Læs mere i PDAs vedtægter her 

Sådan søger du PDA 

Du kan ansøge om understøttelse op til en måned inden første ledighedsdag; PDA kan ikke bevilges bagudrettet. Du skal søge via Min side ved at klikke på linket ”Ansøg om PDA her”, som ligger på forsiden. Du vil altid modtage en bekræftelse, når vi har modtaget din ansøgning. Hvis du er berettiget til PDA, vil du efterfølgende blive bedt om at uploade lønsedler og din opsigelse eller ansættelseskontrakt på tidsbegrænset stilling. Bemærk, kommunikation fra systemet kan gå i uønsket post, som du bør holde øje med. Du kan altid finde vores beskeder i indbakken på Min side.

Når du modtager støtte fra PDA, skal du hver måned lave en indberetning til PDA. Vær opmærksom på, at fristen for indberetning IKKE er den samme som a-kassens.  

Værd at vide som PDA-modtager

Lønsikring

Som medlem af Pharmadanmark er du automatisk medlem af vores særlige kollektive arbejdsløshedsordning, PDA, som supplerer dine dagpenge ved ufrivillig ledighed.

Hvis du ønsker at supplere din PDA, kan du tilkøbe en lønsikring via vores aftale med AKA og Topdanmark.

Vi har indgået forskellige aftaler om supplement til din PDA og kan tilbyde to lønsikringsprodukter afhængigt af, om du er medlem af Akademikernes arbejdsløshedskasse (AKA) eller ikke. 
 
Læs mere om lønsikring hvis du er medlem af AKA her
Læs mere om lønsikring hvis du ikke er medlem af AKA her