OK21-Stat

23.03.2021

Lønmodtagere og arbejdsgivere på statens overenskomstområde er som bekendt blevet enige om rammerne og ændringerne til en ny statslig overenskomst.

Nu er det op til dig og de andre medlemmer at tage stilling til indholdet og afgive jeres stemme.

Pharmadanmark anbefaler, at du stemmer ”JA” til forliget.

Pharmadanmark mener, at forliget repræsenterer det bedst opnåelige resultat. Pharmadanmark vurderer, at der er tale om et fornuftigt resultat med en sikring af reallønnen samt en lønudvikling, der følger udviklingen på det private arbejdsmarked. Hertil er en række andre vigtige områder forbedret. Pharmadanmark kan samlet se vores medlemmers ønsker gengivet i de resultater, der er opnået ved forhandlingsbordet. Det er derfor Pharmadanmarks anbefaling, at medlemmerne stemmer ja til resultatet – du modtager et link til afstemning via mail.

Her kan du læse hovedelementerne i forliget:

  1. Fornuftig økonomisk ramme

Der er aftalt generelle lønforbedringer på i alt 4,42% over de næste tre år. Reguleringsordningen bliver også ført videre. Det betyder, at den offentlige lønudvikling fortsat følger det private arbejdsmarkeds lønudvikling.

De samlede og skønnede stigninger i perioden er følgende:

 

2021

 

2022

 

2023

 

I alt

 

1. april

1. oktober

1. april

1. oktober

1. april

1. oktober

 

Aftalt lønstigning

0,80%

0,30%

1,19%

0,30%

1,48%

0,35%

4,42%

Reguleringsordning

-

-

0,36%

-

0,27%

-

0,63%

I alt

0,80%

0,30%

1,55%

0,30%

1,75%

0,35%

5,05%

 

Reguleringsordningen er udelukkende et skøn, og der er en del usikkerhed forbundet med dette skøn grundet COVID-19s påvirkning af det generelle private arbejdsmarked.

  1. Seniorbonus

Fra 2022 får ansatte akademikere i staten ret til en seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige årsløn fra og med kalenderåret, de er fyldt 62 år. Seniorbonussen kan veksles til to betalte fridage eller ekstraordinær pensionsindbetaling. Man optjener bonussen, før den kan udbetales eller benyttes som frihed, og derfor kommer den tidligst til udbetaling eller udnyttelse i 2023.

  1. Midlertidige stillinger på universiteter ift. barsel

Ph.d studerende, post.doc’er og andet videnskabeligt personale i midlertidige stillinger, får fremover en ret til at få forlænget deres ansættelse svarende til den tid, de er fraværende på grund af barsels- eller adoptionsorlov.

  1. Mindre forhøjelse af lektortillægget

Tillægget for lektorer, seniorforskere og seniorrådgivere forhøjes med ca. 200 kr. om måneden + pension. Derudover er der aftalt et nyt tillæg for lektorer i forfremmelsesprogram til professor på lidt over 4.000 kr. pr. måned + pension. Beløbene er i nutidskroner.

  1. Kompetencefond

Den nuværende Statens Kompetencefond forlænges oven på stor succes i den forhenværende periode. Du vil derfor forsat kunne søge om penge til din individuelle kompetenceudvikling. Fonden vil indeholde over 85 mio. kr., som er til rådighed i resten af overenskomstperioden.

Du kan læse nærmere om fonden på: www.kompetenceudvikling.dk/fonden/

  1. Sorgorlov

Der er aftalt ret til 26 ugers sorgorlov med løn, hvis et barn er dødfødt eller dør inden det er fyldt 18 år. Dette gælder også, hvis der er tale om et adopteret barn. .

Der er tale om en tre-årig overenskomst, og forliget er dermed gældende frem til 1. april 2024.

Læs mere:

Hvis du kunne tænke dig at se den fulde aftaletekst, kan du læse mere her:

Forlig - Forhandlingsfælleskab

Forlig - Centralorganisationernes Fællesudvalg

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte Pharmadanmarks juridiske afdeling på jura@pharmadanmark.dk eller på telefon 3946 3605.