Ældreminister fik indblik i ønsket om autorisation

11.03.2024

Autorisation af farmaceuter og farmakonomer har længe været et stort ønske hos Pharmadanmark og Farmakonomforeningen. I går havde de to foreninger arrangeret et besøg for ældreminister Mette Kierkgaard (M) på plejehjem og rehabilitering i Hillerød Kommune. Her fik hun indblik i farmaceuter og farmakonomers arbejde med medicinhåndtering, men også i hvilke komplikationer det giver for medicinsikkerheden, når autorisationen mangler.

Af Charlotte Kiil Poulsen 

De ældre får rigtig meget medicin - men hvordan håndterer man egentlig medicin på plejehjemmet? I marts kom ældreminister Mette Kierkgaard (M) forbi både plejehjemmet Skovhuset og Rehabiliteringsafdelingen i Sundhedscentret i Hillerød.

Her har man nemlig ansat hhv. en farmaceut og en farmakonom, og ministeren både så og hørte om deres løsninger og erfaringer med medicinhåndtering.

Begge steder oplever ledere og kollegaer forbedrede arbejdsgange, bedre medicinhåndtering og større patientsikkerhed, fordi man har fået ansat medicinkompetencer direkte på matriklerne.

Medicinhåndtering er nemlig et af de områder, der oftest giver problemer i forhold til patientsikkerheden i plejesektoren landet over. 

70 procent af de utilsigtede hændelser (UTH) på de kommunale institutioner i 2022 var af kategorien ’medicinering’, og ved mere en halvdelen af de sundhedsfaglige tilsyn på plejeområdet var der brister i den sundhedsfaglige dokumentation vedrørende borgernes ordinerede medicin og medicinlister. 

Autorisation er vejen frem
Danske farmaceuter og farmakonomer er ikke autoriserede – som man for eksempel er i Norge og Sverige, hvor autorisation er et krav for at kunne arbejde patientnært – og selvom der sker en lille stigning i kommunalt ansatte farmaceuter og farmakonomer, er der stadig relativt få. 

Den manglende autorisation skaber nemlig en del udfordringer og bureaukratiske arbejdsgange. For eksempel har farmaceuter og farmakonomer ikke selv adgang til borgernes medicinoplysninger, men er afhængige af, at en kollega med autorisation – fx en sygeplejerske – giver dem adgang.

”Medicinhåndtering er et af de områder, der oftest giver problemer i forhold til patientsikkerheden, og der er derfor behov for i endnu højere grad at inddrage samfundets medicineksperter i det nære sundhedsvæsen. Derfor har vi i mange år kæmper for autorisation til farmaceuter og farmakonomer, så de kan bidrage endnu mere i den kommunale plejesektor,” forklarer formand for fagforeningen Pharmadanmark Stine Hasling Mogensen, der sammen med Farmakonomforeningens formand Ann-Mari Grønbæk havde taget initiativ til besøget.

Robusthedskommissionen pegede da også i en af dens anbefalinger på, at det bør overvejes at autorisere farmakonomer og farmaceuter, så de i højere grad kan bidrage til kliniske opgaver. 

Senest har Pharmadanmark budt ind med forslaget til Sundhedsstrukturkommissionen, der forventes at komme med dens modeller senere på foråret. Ligesom foreningen også har aftalt med sundhedsminister Sophie Løhde (V) at mødes og drøfte forslaget. 

Ældreminister Mette Kierkgaard var lydhør og spurgte interesseret ind til medicinhåndtering, kompetencer og autorisation. 

"Det har været en spændende dag, hvor farmakonomen Jette Seidelin og farmaceuten Tina Andersen har fortalt om, hvordan de er med til at øge medicinsikkerheden og aflaste deres kolleger i ældreplejen i Hillerød," sagde Mette Kierkgaard efter besøget og tilføjede:

"Det er altid spændende at høre om gode lokale løsninger og møde imødekommende, dygtige mennesker, der hver dag går på arbejde for at gøre en positiv forskel for vores ældre.”