Er du blevet syg i din ferie? 

27.06.2023

Hvis du bliver syg i din ferie, kan du få erstattet tabte feriedage. Dine rettigheder afhænger dog af, om du er blevet syg FØR ferien eller UNDER ferien

Det kan ske, at en allerede planlagt ferie ikke kan holdes, fordi du er syg. Det kalder man en feriehindring. Hvis du er blevet syg, FØR den planlagte ferie begynder (altså før arbejdstids begyndelse den første feriedag), har du ikke pligt til at begynde ferien.

Det betyder, at du kan vælge at påberåbe dig sygdommen som en feriehindring (så erstatningsferie holdes på et senere tidspunkt) eller at holde ferien som planlagt. Hvis du ikke vil holde ferien, skal du melde dig syg efter de almindelige regler, der gælder for dit ansættelsesforhold.

Hvis du bliver rask, inden din planlagte ferie er udløbet, skal du huske at raskmelde dig, og du skal meddele din arbejdsgiver, om du vil holde den resterende ferie, eller om du vil genoptage arbejdet. Det er kun resten af din planlagte ferie, du kan vælge at holde, for du har nemlig ikke ret til at holde den udskudte ferie i forlængelse af din raskmelding, medmindre din arbejdsgiver er indforstået med det.

Hvis sygdommen er opstået UNDER ferien, og sygdommen varer mere end fem dage, kan du få erstatningsferie for sygdommen ud over fem dage. Det er vigtigt, at du sygemelder dig på din første sygedag.  Din arbejdsgiver skal have en lægeerklæring, som du skal betale.

Hvis du for eksempel først melder dig syg på din anden sygedag, gælder de fem dage først fra den anden sygedag. Husk at melde dig rask igen, og aftal med din arbejdsgiver, om du skal vende tilbage til arbejdet eller holde resten af din ferie. 

Er du i tvivl, så kontakt juridisk rådgivning 39463605