Klart ja til apoteksoverenskomst

17.05.2021

89 procent af Pharmadanmarks medlemmer på privatapotek har i urafstemningen, som sluttede kl. 12 i dag, stemt ja til sidste måneds overenskomstresultat. 56 procent af apoteksfarmaceuterne deltog i afstemningen.

”Jeg er glad for, at så mange medlemmer kan se sig selv i resultatet, og at de deler vores vurdering af, at det er et overenskomstresultat med nogle gode forbedringer – herunder en fornuftig forbedring af lønnen. Jeg er også glad for, at så mange har givet deres mening til kende og dermed givet urafstemningen validitet, ” siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark.

Overenskomsten indeholder en reallønsforbedring, og for eksempel sorgorlov på linje med de offentligt ansatte samt løn under kursus på fridage, hvilket har fyldt meget for de enkelte medlemmer.

”Vores ambitioner for forhandlingerne med Apotekerforeningen var at opnå reelle forbedringer af ansættelsesforholdene, og jeg mener, at overenskomsten – som medlemmerne nu har stemt ja til – er en god ramme for apoteksfarmaceuternes arbejde og faglige udvikling frem imod 2024,” slutter Rikke Løvig Simonsen.