Positivt med internationalt fokus i regeringens reformudspil

02.03.2023

Regeringen har netop fremlagt sit reformudspil på uddannelsesområdet. Her har man tydeligvis lyttet til Pharmadanmark og andre gode kræfter, som længe har kæmpet for, at der skal flere internationale studerende til Danmark, så vi i fremtiden kan få endnu flere dygtige internationale kollegaer til den danske life science.

Det overordnede mål med uddannelsesreformen er at forkorte omkring halvdelen af kandidatuddannelserne fra to til et år.

Der lægges op til, at kandidatuddannelser på bl.a. lægemiddelområdet ikke forkortes, dermed bliver det de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser, der skæres i.

Her mener Pharmadanmark, at det er vigtigt, at kvaliteten på uddannelserne over en bred kam stadig bevares. 

I udspillet er der lagt op til at øge antallet af studiepladser på engelsksprogede kandidatuddannelser med 1.100 fra 2024 til 2028 og med samlet set 2.500 fra 2029. 

Det glæder formand for Pharmadanmark Tanja Villumsen

"Det er positivt, at regeringen vil åbne dørene for flere internationale talenter – vi har netop peget på, at for at mætte efterspørgslen på talent, bliver vi nødt til få flere internationale folk her til landet. Life science-branchen kan ikke klare sig udelukkende med dygtige danske unge."

"Danmark har simpelthen brug for at kunne tiltrække – og nok så vigtigt fastholde – udenlandske unge, som kan gå ud og gøre en forskel på det danske arbejdsmarked. Reformens fokus på livslang læring kan vi også kun bifalde – det er et grundvilkår inden for et område som vores, hvor den teknologiske udvikling går så hurtigt. Men rammerne skal være til stede for det."

Tanja Villumsen tilføjer:

"Nu bliver det også vigtigt med en grundig debat om de fremtidige rammer for de videregående uddannelser – særligt om, hvordan STEM-uddannelser (uddannelser inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik) og sundhedsvidenskabelige uddannelser får den rigtige kvalitet. Høj kvalitet af de færdiguddannede er nemlig forudsætningen for den stærke, danske life science-branche – denne branches store succes bygger i høj grad på en kvalificeret og kompetent arbejdsstyrke."

Pharmadanmark har senest i fagbladet Pharma sat fokus på international rekruttering. Her kan du dels læse om Daniela, Thanos og Arnab, som alle har studeret i Danmark og nu arbejder i den danske life science-industri og læse om Lundbeck og Novo Nordisks tanker omkring rekruttering af internationale talenter.

Læs pharma her