Repræsentantskabsmøde 2021

09.07.2021

Pharmadanmark indkalder til ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 6. november 2021 i foreningens nye domicil Codanhus. Det vil være muligt at deltage virtuelt og alle foreningens medlemmer er velkomne til at deltage i mødet. Vi tager naturligvis forbehold for gældende COVID-restriktioner. 

Forslag
Forslag fra foreningens medlemmer – herunder de enkelte repræsentanter - som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal ifølge vedtægterne være sekretariatet i hænde senest 15. september. 

Dagsorden
1.    Valg af dirigent(er)
2.    Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet
3.    Bestyrelsens beretning
4.    Forelæggelse af regnskab
5.    Behandlinger af indstillinger og forslag
6.    Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter for det følgende kalenderår
7.    Valg af formand
8.    Valg af to parlamentariske revisorer og en suppleant herfor
9.    Øvrige valg
10.    Fastsættelse af det samlede antal sektionsrepræsentanter til repræsentantskabet for den følgende repræsentantskabsperiode
11.    Fastsættelse af tid og sted for næste ordinære repræsentantskabsmøde
12.    Eventuelt

Valg til hovedbestyrelsen
I henhold til foreningens vedtægter skal nye hovedbestyrelsesmedlemmer være valgt inden 15. oktober. For opstilling til hovedbestyrelsen gælder, at navnene på medlemmer, som ønskes opstillet, skal indgives skriftligt til sekretariatet af mindst seks stillere fra kandidatens egen sektion. Stillerlisterne skal være sekretariatet i hænde senest 15. september. 
Der er 5 poster på valg i 2021 fra henholdsvis Regioner/Kommuner (tidl. Hospital), Privat, Stat og Apotek. 
Du finder stillerlisten her

Tilmelding
Du kan tilmelde dig repræsentantskabsmødet her