Sektionsformænd: Derfor stemmer vi ja i urafstemning

24.11.2021

Alle Pharmadanmarks medlemmer kan deltage i en urafstemning om at åbne for, at professionsbachelorer i life science-industrien kan blive medlemmer. Formændene for Pharmadanmarks privatansatte og studerende opfordrer til at stemme – og til at stemme ja.

”Jeg kan egentlig godt forstå, hvorfor nogle medlemmer kunne være bekymrede for det oprindelige forslag om professionsbachelorer i Pharmadanmark. Det omfattede nemlig også professionsbachelorer i det offentlige og på apotek, som vi har mindre til fælles med end professionsbachelorer i industrien – og som Pharmadanmark faktisk heller ikke har så mange tilbud til eller viden om,” siger formand for Pharmadanmark – Privat, Sanne Tofte Colombo, Senior Trial Set-Up Professional i Novo Nordisk.

Hun fortsætter:

”Derfor giver det nye forslag meget bedre mening. Nu vil vi lige præcis lukke de fagfolk ind i foreningen, som vi er vante til at samarbejde med ude i industrien – og som også er dem, Pharmadanmark har tilbud på hylden til, for eksempel faglige arrangementer, karriererådgivning og juridisk hjælp.”

Sanne Tofte Colombo mener, at det bør være Pharmadanmark, som samler de professionsbachelorer op, som mangler et ordentligt fagforeningstilbud. 

”Som det er i dag kan min direkte kollega ikke blive repræsenteret af den bedste life science-fagforening, fordi hun ikke har den rette akademiske baggrund. Men det er kolleger, som laver de samme arbejdsopgaver som os selv, som vi arbejder tæt sammen med, og som er ansat i den samme industri som os. Derfor mener jeg, at vi bør kunne rumme dem i vores faglige fællesskab,” siger hun.

Sanne Tofte Colombo forestiller sig ikke umiddelbart, at et meget stort antal professionsbachelorer vil vælge Pharmadanmark som fagforening. Men der vil være en oplagt gruppe, som vil melde sig ind, fx sygeplejersker som arbejder med kliniske forsøg i lægemiddelvirksomheder.

”Det vil have den fordel, at foreningen øger sine indtægter – og på den måde kan forbedre sin service over for alle medlemmer. Og Pharmadanmark vil også med endnu større ret kunne sige, at vi repræsenterer medarbejderne inden for life science, når vi forsøger at råbe politikerne op.” 

Hun slutter:

”Under alle omstændigheder vil jeg opfordrer alle medlemmer til at tage del i medlemsdemokratiet og give deres mening til kende i afstemningen.

Kristoffer B. Fisker, formand for Pharmadanmarks sektion for studerende, støtter også forslaget om at udvide foreningen med nye medlemmer.

”Når vi er færdiguddannede, kommer vi til at arbejde tæt sammen med mange forskellige fagligheder, også professionsbachelorer. Derfor har jeg heller ikke noget problem med at dele fagforening med dem – vi har meget til fælles, og jeg er i alt fald ikke bekymret for, om det vil påvirke Pharmadanmarks høje faglighed negativt. Tværtimod tror jeg, at de kun vil være med til at give os flere perspektiver på at arbejde inden for life science,” siger han.

Kristoffer B. Fisker læser selv Medicin med Industriel Specialisering (MedIs) på Aalborg Universitet, og han minder om, at han med den uddannelse oprindeligt ikke selv kunne blive medlem af Pharmadanmark. Det skete først, da foreningen tillod andre end farmaceuter at blive medlem.

”Jeg er glad for, at medlemmerne dengang traf den beslutning, for medlemskabet af Pharmadanmark har givet mig rigtig god rygdækning som studerende. Derfor vil jeg også gerne selv bakke op om, at professionsbachelorer får samme mulighed for at komme ind i en fagforening, som er specialiseret inden for den branche, de arbejder i.”