Urafstemning om professionsbachelorer ansat i industrien som medlemmer

12.11.2021

Et klart flertal af Pharmadanmarks repræsentanter stemte i lørdags ja til et forslag om at åbne foreningen op for professionsbachelorer ansat i life science-industrien, det kan fx være sygeplejersker inden for klinisk forskning. Dermed sendes forslaget videre til urafstemning hos alle foreningens medlemmer.

”Jeg er selvfølgelig glad for, at repræsentantskabet bakker op om forslaget – nu er det så resten af medlemmernes tur til at give deres mening til kende. Det vil jeg opfordre alle til at gøre, og jeg håber selvfølgelig på opbakning til forslaget. Jeg mener, at en ny medlemsgruppe vil være med til at styrke og fremtidssikre Pharmadanmark yderligere,” siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark.

Blandt argumenterne for forslaget er, at udvidelsen af optagelsesgrundlaget vil betyde flere medlemmer og dermed også øgede indtægter. Det vil gøre foreningen i stand til at ansætte flere dygtige medarbejdere og lave endnu flere spændende arrangementer – til gavn for alle medlemmer.

Flere medlemmer vil også give Pharmadanmark mere tyngde som organisation i omverdenen. Det kan veksles til øget politisk indflydelse på de sager, som er vigtige for medlemmernes vilkår og arbejdsliv.

Pharmadanmarks medlemmer stemte i maj også om optagelse af professionsbachelorer i foreningen, men dengang omfattede forslaget også professionsbachelorer i det offentlige – og i princippet på apotek. 57 procent af de medlemmer, som deltog i afstemningen, stemte ja til dette forslag. Men der var ikke et kvalificeret flertal, og dermed blev forslaget ikke vedtaget. 

”Vi har lyttet til medlemmerne og de indvendinger, de havde. Derfor handler forslaget nu alene om professionsbachelorer ansat i life science-industrien – det er folk, som mange af Pharmadanmarks medlemmer er kolleger med og arbejder tæt sammen med ude i industrien. Og det er en faggruppe, som Pharmadanmark har noget at tilbyde som fagforening,” siger Rikke Løvig Simonsen.

Læs interview med Rikke Løvig Simonsen i Pharma nr. 8 om forslaget:

https://bit.ly/3kvwAd0

Urafstemningen omfatter i øvrigt også ændringer i Pharmadanmarks kollektive arbejdsløshedsordnings (PDA) vedtægter. De foreslås rettet, så der tages højde for offentlige forskrifter og konsekvensrettelser

som følge af ændringen af foreningens vedtægter. I afstemningen om PDA kan studerende ikke stemme.

Afstemningen udsendes via SurveyXact på mandag med et direkte link til deltagelse. 

Skulle du mod forventning ikke modtage mail fra os, så kontakt os på pd@pharmdanmark.dk