”I øjeblikket har jeg enormt travlt med at planlægge et videnskabeligt specialistmøde”

25.11.2022

Pharma 09/2022

ET DØGN MED: Charlotte Merland er uddannet farmaceut og arbejder som Medical Advisor hos Amgen. I dag står den blandt andet på fælles morgenmad med kolleger, bearbejdning af langtidsdata og forberedelse af et videnskabeligt specialistmøde, hvor det detaljerede program hurtigst muligt skal på plads.

06:15 Jeg er som regel tidligt oppe, for jeg skal både nå morgentræning og gåtur med hunden. Jeg plejer at følges med en veninde. I dag går jeg dog alene, og tankerne vandrer hen på situationen i omverdenen, hvor der lige har været læk på gasledningerne i Østersøen. Det er en skræmmende tid, og jeg tænker på, hvor stor den kommende gasregning mon bliver. Jeg frygter, vi går en kold og mørk tid i møde.

09:00 Jeg når lige præcis ind på kontoret til den ugentlige fællesmorgenmad. Den prioriterer vi alle højt, da vi i løbet af ugen ellers er spredt for alle vinde. Vi har heldigvis gode arbejdsvilkår, og corona har nok også rykket lidt ved, at det er helt OK at arbejde hjemmefra. For mit vedkommende er det cirka to gange om ugen.

Det er skønt med den fleksibilitet. I dag er alle de eksterne også på kontoret, da de har et salgsmøde.

Min rolle ligger i medicinsk afdeling, hvor vi arbejder med forskning, udvikling og videnskabelig vidensdeling og ikke direkte med salg. Det er dejligt at hilse på dem og høre lidt om, hvad der sker ude i marken.

09:30 Denne uge er ’Amgen Mission Week’, hvor vi har særligt fokus på patienterne. Derfor har vi inviteret Osteoporoseforeningens nye formand ind for at fortælle os lidt om foreningen, som for os er en vigtig organisation og samarbejdspartner. Vi har nogle af de samme mål, blandt andet at vi arbejder for, at befolkningen, sundhedsfaglige personer og beslutningstagere har kendskab til knogleskørhed.

Det er spændende at høre om deres arbejde, og under formandens indlæg sidder jeg og tænker på, hvordan jeg kan være med til at bidrage til yderligere kendskab om knogleskørhed.

11:00 Tilbage ved computeren. Som Medical Advisor har jeg mange forskellige opgaver. Jeg dækker det, vi kalder ’GenMed’, som dækker over knogleskørhed og kardiovaskulær sygdom, specielt dyslipidæmi.

Jeg er glad for mit job, det er alsidigt og aldrig kedeligt. Jeg har været Medical Advisor i de sidste tre firmaer, jeg har arbejdet i, og det har aldrig været det samme job, og det er det, der er fedt og udviklende.

Jeg har netop overtaget et for mig ret nyt område, nemlig det kardiovaskulære/dyslipidæmi. Der er lige kommet nye data – langtidsdata, som jeg bruger meget af min dag på at arbejde med. De skal udbredes til de rette og på den rigtige måde, da de kan være med til at gøre en stor forskel for patienterne i sidste ende. Jeg diskuterer løbende med mine kollegaer, hvordan vi skal gøre.

Vi samarbejder på tværs af teams, og det er spændende og fedt at mærke, hvordan vi løfter i flok.

11:30 Jeg tjekker kalenderen for, hvornår jeg skal mødes med min mentee igen. Jeg er lige blevet mentor. Efter at have overvejet det i flere år fik jeg endelig meldt mig til mentorordningen i Pharmadanmark. I sidste uge havde jeg det første møde med min mentee, og det var et rigtig godt møde. Det var fedt at mærke, hvordan nogle af mine råd kunne bruges. 

12:20 Normalt holder vi meget på at spise frokost sammen, men i dag tager jeg en hurtig frokost foran computeren. I øjeblikket har jeg enormt travlt med at planlægge et videnskabeligt specialistmøde. 

Egentlig plejer man at sige, at man skal gå i gang mindst tre måneder før – men her har vi to!

Vi har speakere, datoer og mødesteder på plads, men nu mangler det endelige detaljerede program, og det tænker jeg en del over. Det er et aftenmøde, så der er ikke så meget tid. Hvad skal fokus være, så det giver mest mening, og så vi kan trække deltagerne af huse, fordi de synes, at mødet giver dem værdi? Og så er der alt det administrative og compliancemæssige.

Og selv om jeg har god hjælp til det meste, så tager det enormt meget tid og er træls, at det skal være så presset.

13:30 Der er mange interne møder i dag. Det næste, jeg skal nå at deltage i, er et ’Global to Local’-møde sammen med mine mange internationale kolleger inden for det kardiovaskulære område. Denne gang er der ingen forberedelse, men fordi jeg er ny i teamet, skal jeg lige præsentere mig selv, og så er det ellers med at følge med og absorbere alle de mange informationer, der deles.

15:00 Sidst på dagen er der et globalt møde for de investigatorer, der er med i et af vores studier. Jeg ringer ind, men indser hurtigt, at jeg ikke kan bidrage med noget her, så jeg forlader hurtigt mødet igen. Det er ellers inden for et spændende nyt område, som jeg ikke normalt beskæftiger mig med. 

15:30 Jeg planlægger dagen i morgen, for jeg skal sammen med en kollega fra salgsteamet ind til en nordisk kardiologikonference i København. Amgen er medsponsor, men vi har besluttet at droppe at have en stand denne gang.

Vi skal derfor blot møde op og få snakket med dem, vi skal. Jeg skal blandt andet nå at snakke med en investigator på et af vores studier, som der har været nogle udfordringer med. Det er altid godt at få talt ansigt til ansigt, og så skal jeg lytte med på et par af indlæggene – man kan jo altid lære noget, og det er vigtigt at følge fagligt med. 

16:00 Jeg når også at kigge lidt på et møde i næste uge, hvor jeg skal med en anden kollega ud at besøge en almen praksis. Det sker nogle gange, at der er behov for, at medicinsk afdeling er repræsenteret, og så tager jeg meget gerne med ud. Det får jeg altid noget ud af. Der er altid nogle gode spørgsmål og refleksioner, jeg kan tage med hjem til skrivebordet.

Det er også min oplevelse, at lægerne er glade for en gang imellem at have besøg fra medicinsk afdeling, hvor studiedata eventuelt kan diskuteres mere indgående end normalt. Vi har generelt et rigtigt godt samarbejde med lægerne, og sådan skal det helst også være, da vi skal bruge hinandens tid bedst muligt, og da både vi og dem jo ønsker den bedste mulige behandling af patienterne.

17:00 Jeg får arbejdet lidt videre med de langtidsdata, jeg gik i gang med tidligere på dagen.

18:00 Det blev en ekstraordinær lang dag på kontoret i dag, men dejligt at mødes med alle kollegerne, få en masse koordinering og aftaler i hus og mærke dynamikken – og så skal jeg alligevel videre i byen i aften.

22:30 Hjemme efter en dejlig aften ude går jeg i seng. Jeg har travlt for tiden, men jeg falder alligevel hurtigt i søvn uden at tænke for meget på arbejde.

Læs det samlede Pharma 09/2022 her