AMR: Danmark bør være foregangsland

28.05.2024

Antibiotikaresistens (AMR) er en af de største sundhedstrusler, som verdens befolkning står overfor. Det er i det lys, at Pharmadanmark, Novo Nordisk Fonden og Pfizer Danmark sidste år etablerede en dansk AMR-alliance, som samler alle dem, der er påvirket af – og har indflydelse på – resistensproblematikken.

Af Stine Hasling Mogensen, formand for Pharmadanmark

Pharma 03/2024

Den tæller allerede 32 aktører og tegner til at blive så slagkraftig, at den vil kunne udforme konkrete forslag til at imødegå truslen.

Alliancepartnerne er meget forskellige, men vi deler de samme store ambitioner om at bidrage til en verden, hvor vi også i fremtiden kan håndtere infektioner.

Vi er enige om, at Danmark kan og skal gøre mere.

Faktisk tror vi, at Danmark kan spille en afgørende rolle i den globale kamp mod AMR, og at dansk handling er en af nøglerne til at sikre, at danskere også om 10 år kan få gavn af effektive behandlinger, som vi i dag tager for givet.

Mangel på virksomme antibiotika er et skrækscenarie, især for de patienter der er i kontakt med sundhedsvæsenet.

Men det er også en bekymring for mange af Pharmadanmarks medlemmer, for eksempel apoteksfarmaceuterne.

Mange patienter møder kun sundhedsvæsenet, når de går på apotek, og det gør apotekspersonalet helt centralt med hensyn til at give gode råd og ikke mindst undgå uhensigtsmæssig brug af antibiotika.

AMR er også en bekymring for de Pharmadanmark-medlemmer, der har deres daglige gang på sygehus – de spiller en vigtig rolle i at sikre rationel brug af antibiotika og dermed mindre resistensudvikling.

For foreningens privatansatte medlemmer i den forskende lægemiddelindustri er udfordringen en anden: her er det afgørende, at der skabes nogle rammer for at sikre udviklingen og forskningen i nye antibiotika.

Pharmadanmarks medlemmer arbejder professionelt med lægemidlet i hele dets livscyklus – fra grundforskning i laboratorier, til produktion, distribution og patientkontakt.

Det betyder, at de har en kæmpe viden om lægemidler og korrekt brug af dem.

Det skal bringes endnu mere i spil i indsatsen mod resistensudvikling.

I temaet om AMR kan I møde nogle af de engagerede fagfolk, som er gået ind i kampen med deres faglighed som våben.

I alliancen mener vi, at kampen imod AMR starter med at italesætte problematikken politisk og i samfundsdebatten.

Mere opmærksomhed er første skridt på vej mod ambitiøs handling.

Alliancemedlemmer har allerede markeret sig med debatindlæg om AMR – på Folkemødet på Bornholm senere på måneden arrangerer alliancen flere AMR-events.

Det handler også om at fremtidssikre den danske antibiotikaforsyning.

Danmark har en stærk life science-sektor og derfor en af de vigtigste forudsætninger for at udvikle nye og effektive antibiotika.

Alliancen arbejder for at sikre gode rammevilkår for forskning og udvikling af nye antibiotika – og at der skabes incitamenter og markedsmodeller, så det er rentabelt for producenterne.

Danmark bør være foregangsland i forhold til udvikling og afprøvning af nye typer forretningsmodeller for antimikrobielle lægemidler.

Endelig skal der forsat være et stærkt fokus på klinisk mikrobiologisk diagnostik og korrekt brug af antibiotika, både humant og veterinært.

AMR er en trussel – men det er heldigvis også en trussel, der kan bremses med rettidig og resolut handling fra ressourcestærke lande som Danmark.

Læs det samlede Pharma her.