Få viden om nye sundhedsteknologier

03.04.2023

Pharma 03/2023

Pharmadanmark etablerer nu et nyt tværgående fagforum med titlen Digitalisering i life science. Jan Henrik Ardenkjær-Larsen, professor og institut-leder på DTU Health Tech, er tovholder for det faglige indhold. Med ham i spidsen kommer deltagerne til at tage favntag med blandt andet kunstig intelligens, bioinformatik, digital health og automation i life science industrien.

Af Christian K. Thorsted / DTU

Pharmadanmark etablerede sidste år med succes et fagforum om nye lægemiddelmodaliteter, som dannede rammen om flere spændende medlemsarrangementer. Nu udvides med et nyt fagforum: Digitalisering i life science. Jan Henrik Ardenkjær-Larsen, professor og institutleder på DTU Health Tech, er ansvarlig for, at det faglige indhold bliver relevant og aktuelt for deltagerne.

”Vi taler rigtig meget om digitalisering, men egentlig er det ikke en ny ting – i hele mit eget arbejdsliv har vi arbejdet digitalt. Men noget af det nye, som vi skal forholde os til, er, at der genereres enorme datamængder, men at vi ikke rigtig har formået at få forløst det fulde potentiale i dem.

Det er altså et spørgsmål om, hvordan vi bruger data, hvordan vi sætter data i spil, og hvordan vi får brugt digitaliseringen til at forandre vores arbejdsprocesser og på den måde også får øget produktiviteten i samfundet. Det er blandt andet det potentiale og de udfordringer, vi på en struktureret måde kan tage op i det nye fagforum, for naturligvis er digitalisering også et vilkår, Pharmadanmarks medlemmer skal kunne navigere i,” siger Jan Henrik Ardenkjær-Larsen.

Han har siden 2015 haft sin daglige gang på DTU og inden da også været ansat i blandt andet Nycomed (nu Takeda), Amersham og GE Healthcare. Dermed har han et særdeles godt indblik i de tendenser, som gør sig gældende inden for brug af teknologi i life science.

Der er ifølge Jan Henrik Ardenkjær-Larsen masser af relevante emner inden for digitalisering, som kan tages op i det nye fagforum, men han forventer at lægge ud med at give et grundlæggende overblik over kunstig intelligens. Derefter kan man forestille sig emner som personlig medicin og bioinformatics.

”Digitalisering, herunder kunstig intelligens, kan afhjælpe presset på sundhedssektoren og få frigjort nogle ressourcer til varme hænder. Og hvis man ser konkret på lægemiddelverdenen, så kan digitaliseringen i form af AI og automation betyde, at virksomhederne kan accelerere deres produktudvikling og komme hurtigere på markedet. Det drejer sig i sidste ende også om bundlinjen,” siger han.

Han erkender dog, at der er nogle barrierer for at høste potentialet.
”Fra samfundets side har man fornuftigt nok lavet noget lovgivning, ligesom der i forhold til virksomhederne også er noget konkurrencemæssigt, som kan blokere.”

Petabyte af data
Life science har de årtier som fagområde været stærkt stigende i vigtighed på DTU, og det tegner sig i dag for en tredjedel af hele DTU’s output publikationsmæssigt. Fokus ligger på at designe fremtidige løsninger inden for biologiske, bioteknologiske og sundhedsfaglige områder.

”Noget af det, vi arbejder meget med her på DTU, er mulighederne i wearables, altså intelligente måleapparater der opfanger forskellige signaler fra kroppen, og som kan monitorere patienter 24 timer i døgnet uden for rammerne af hospitalssystemet. Det kan anvendes inden for alt lige fra det psykiatriske område til hjertekar-området og diabetes. Igen handler det om, hvordan man får brugt alle disse sundhedsdata på en god måde,” siger han og uddyber:

”Hver dag bliver der genereret mange petabyte af data fra patienter. I nogle tilfælde er det en kæmpe byrde for lægerne at skulle analysere alle dataene, hvilket belaster sundhedsvæsenet. Blandt andet derfor har sundhedssektoren brug for kompetencer, der kan håndtere ny teknologi og analysere de store mængder data.” 

Hvad er tværgående fagfora?
Tværgående fagfora giver ny og opdateret faglig viden inden for life science. Tilbuddet  giver også inspiration til medlemmernes hverdag og bidrager til deres faglige udvikling. Indholdet har relevans, uanset hvor man arbejder, for eksempel på apotek, i Lægemiddelstyrelsen eller er forsker i lægemiddelindustrien. 

For at sikre det faglige indhold allierer Pharmadanmark sig med eksperter. 

Det første fagforum ’Nye lægemiddelmodaliteter i dag og i fremtiden’ ledes af Kristian Strømgaard, professor ved Faculty of Health and Medical Sciences ved Københavns Universitet og Lead på Center of Biopharmaceuticals.

Det andet fagforum 'Digitalisering i life science' ledes af Jan Henrik Ardenkjær-Larsen, professor og institut-leder på DTU Health Tech.

Der afholdes seks tværgående fagfora-arrangementer om året, og de kører både fysisk og virtuelt.

Læs det samlede Pharma 03/2023 her