Jane skal få forskningen ud til patienterne

04.12.2023

Pharma 09/2023 - Folk flytter sig 

Humanbiolog og ph.d. Jane Palsgaard har skiftet Novo Nordisk ud med et universitetsjob i Aarhus. Her skal hun understøtte, at mest mulig forskning kommer ud i verden til gavn for patienterne.


Af Charlotte Kiil Poulsen / Foto: Chili Foto – Søren Holm

Hvad laver du i dit nye arbejde på Biomedicinsk Institut på Aarhus Universitet? 
Grundlaget for langt de fleste nye medicinske opdagelser kommer fra universiteterne og ikke fra virksomhederne.

Fra universitetets side er der et grundlæggende ønske om at bidrage mest muligt til samfundet ved at sikre sig, at de ting, man finder ud af her, også bliver noget, patienten i sidste ende kan få gavn af. 

På blandt andet Biomedicinsk Institut har der været en række succeshistorier med dygtige forskere, som har lavet startup-virksomheder baseret på den forskning, de har lavet på universitetet. 

Jeg er ansat i en nyoprettet stilling for at hjælpe med den proces; give input til projekter og være bindeled mellem forskningen og det private erhvervsliv.

Det kan være for projekter der ender som spinout-virksomheder, men det kan også være at skabe samarbejder med industrien eller lave licensaftaler. Der ligger så meget guld i den akademiske forskning, som vi skal have hjulpet på vej ud i verden. 

De enkelte projekter er meget forskellige og er på vidt forskellige stadier, og min rolle afhænger helt af omstændighederne og behovet.

Der er for eksempel et projekt, som er ret langt, har gjort sig mange tanker og allerede har et patent. Så er der et andet område, som knapt nok er et projekt endnu, men hvor man kan se en masse potentiale. 

Noget, der også er rigtigt vigtigt for mig, er at være med til at lave et godt miljø for næste generation af unge nytænkende forskere og introducere dem til tankegangen omkring, hvad deres forskning kan bruges til. 

Hvordan har starten været? 
Lige nu handler det om at lære alle folk godt at kende. I det her job er tillid helt afgørende, så det er vigtigt, de lærer mig at kende, og ved, hvad jeg står for, så de kan række ud til mig. 

Jeg trives rigtig godt i sådan en stilling, der er under opbygning. Det er samtidig en speciel rolle, fordi jeg ikke tilhører en konkret gruppe på instituttet.

Det er jo både godt, for det sætter én fri, men det gør det også ekstra udfordrende, for hvor skal man starte, og hvor skal man slutte?

Heldigvis får jeg god hjælp fra ledelsen på instituttet, og så har jeg en god ballast fra mit seneste job i Novo Nordisk, hvor min primære rolle netop var at skabe gode eksterne samarbejder.

På mange måder føles det også lidt som at komme hjem, for jeg har jo tidligere arbejdet i academia både på Harvard og Københavns Universitet. Privat har det været godt, men lidt hektisk.

Jeg er flyttet fra Frederiksberg til Aarhus, min søn er startet i ny børnehave, og jeg har skiftet job, så der har været meget nyt på kort tid. Men vi er landet rigtig godt. 

Over årerne har jeg lært virkelig at stole på min mavefornemmelse. Ikke kun i forhold til jobbet. Jeg er kommet tættere på min familie, og jeg har fået kortere afstand til arbejde.

Jeg tror, det også er vigtigt at træffe karrierevalg i forhold til, hvor man er i livet. Her er et spændende job med mange interessante fremtidsudsigter, og samtidig vinder jeg også på den private front, så jeg er rigtig glad.  

Hvordan ser du på industrien i forhold til academia?
De fleste flytter jo fra et job i academia og ud i industrien, men jo mere jeg tænkte over det, jo mere synes jeg, det gav så god mening at gå den anden vej og bruge nogle af de kompetencer i den akademiske verden, som jeg har lært i industrien, for det er lidt to forskellige måder at arbejde på.

Der er måske lidt mere ’fri leg’ i den akademiske verden, hvor man kan forfølge forskellige videnskabelige ideer og resultater. I industrien oplever jeg, at man til gengæld er rigtig gode til samarbejde og til hurtigt at finde de svage punkter ved forskningen.

For det er dyrt at udvikle medicin, og man ønsker ikke at arbejde med noget, der ikke bliver til patientbehandling i sidste ende. Jeg tror det er med til at skabe en kløft mellem de to felter.

Jeg vil gerne være med til at brygge bro, for begge ’verdener’ er rigtig gode til det, de kan, men jeg tror også, at begge sider kan vinde meget, hvis man kan binde dem tættere sammen. 

BLÅ BOG: Jane Palsgaard, 46 år
  • 2023 (sep.): Chefkonsulent, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet.
  • 2023-2018: Partnership Director, Novo Nordisk.
  • 2018-2017: Project Manager, Gubra.
  • 2017-2013: Project Leader, Evotec.
  • 2013-2011: Postdoc, Københavns Universitet.
  • 2010-2008: Postdoc, Harvard Medical School.
  • 2008: Ph.d. Københavns Universitet & Novo Nordisk.
  • 2003: Cand. Scient. Humanbiologi, Københavns Universitet. 


Læs det samlede Pharma her.