Leder: BAG ETHVERT LÆGEMIDDEL STÅR …

07.08.2023

Pharma 06/2023 

Pharma zoomer i de kommende ni numre ind på de essentielle områder i udviklingen og brugen af nye lægemidler – lige fra den grundlæggende tidlige forskning, den konstante overvågning af et godkendt lægemiddel og til den kliniske farmaci, som understøtter brugen af lægemidlerne

Af Tanja Villumsen, formand for Pharmadanmark

Før et nyt lægemiddel kan komme på markedet, går der en lang, kompliceret og dyr proces med masser af faldgruber.

Den gennemsnitlige pris på over 10 milliarder kroner dækker blandt andet over alle de molekyler, som aldrig når til forsøgsfasen og droppes allerede under den spæde forskning.

I alle trin frem mod patienterne er det dygtige, dedikerede fagfolk, der driver værket – nogle af dem sætter vi i serien ansigter på.

Dansk life science rider på en bølge af succes. Det er godt nyt for patienterne – de kan se frem til nye og mere effektive lægemidler.

Men det afspejles også tydeligt i de økonomiske nøgletal – Danmark eksporterede lægemidler for 157,7 milliarder kroner i 2022, og i 2030 forventes en eksport på helt op til 215 milliarder kroner.

At det går så godt skyldes i allerhøjeste grad fagfolkene i industrien. Pharmadanmark har mange af dem som medlemmer; ansatte og ledere der arbejder i værdikæden fra idé til patient i lægemiddel- og medico-virksomheder, på universiteter, hospitaler, apoteker, i styrelser og i regioner og kommuner.

Her medvirker de hver især til bedre og mere sikker behandling af sygdomme – lige fra forskning i medicin og medicinsk udstyr til produktion, kvalitetssikring og rådgivning i brugen af dem.

Netop fordi medarbejderne er forudsætningen for Danmark som stærk, innovativ life science-nation, er Pharmadanmark så opmærksom på, at industrien kan få den højtuddannede arbejdskraft, den har brug for.

Set i det lys er det godt, at et bredt flertal i folketinget før sommerferien blev enige om et reformforlig på uddannelsesområdet. Det skaber ro om rammerne for universiteterne og ikke mindst for de studerende.

Heldigvis er regeringens oprindelige forslag om at forkorte op mod halvdelen af alle kandidatuddannelser med et år blevet betydeligt modereret.

Det er nu engang ikke vejen frem, specielt ikke på vores område hvor kandidaterne kommer ud og skal virke i en meget kompleks industri.

Det er også positivt, at forligspartierne med aftalen erkender vigtigheden af, at Danmark tiltrækker flere internationale talenter. Vi har brug for flere dygtige internationale kollegaer.

Forude ligger der så også et arbejde med at sikre, at branchens ansatte har de bedste muligheder for at videreuddanne og kompetenceudvikle sig.

Et andet vigtigt element i at udnytte potentialet i dansk life science er den grundforskning, som foregår på universiteterne – den er industrien afhængig af, fordi den kan danne grundlag for nye, spændende virksomheder og produkter. Fødekæden i form af god forskning og forskere til lægemiddelindustrien skal forblive sund.

Store gavmilde private fonde er uundværlige, men der er behov for fokus på universiteternes karriereveje og ansættelsesvilkår.

De er blevet markant ringere og mindre attraktive. Det går ikke, hvis universiteterne både skal kunne tiltrække og fastholde de største talenter.

Sikkert er det, at der stadig er utroligt mange sygdomme, som vi fortsat venter på effektive behandlinger til. Her har vi i Danmark potentialet til at levere nogle af de vigtige svar.

Læs det samlede Pharma