Leder: Jeg fortsætter linjen

04.12.2023

Pharma 09/2023

Jeg overtog formandsposten på vores repræsentantskabsmøde i november fra Tanja Villumsen, der i stedet fortsætter som en af to næstformænd sammen med Dorte Clausen.


Af Stine Hasling Mogensen, formand for Pharmadanmark

Det er nogle store sko, jeg skal udfylde fra de seneste formænd, vi har haft, og jeg er meget ydmyg omkring opgaven, men også virkelig stolt over at skulle repræsentere alle vores mega seje, kloge og innovative medlemmer.

Jeg kommer til at fortsætte den linje, som allerede er lagt ud. Jeg har selv siddet i hovedbestyrelsen siden 2019, og de sidste to år har jeg været næstformand for Pharmadanmark.

I den tid har jeg været med til at træffe en række beslutninger, som, jeg synes, giver Pharmadanmark en god position til at opfylde vores mål: at blive life science-branchens samlende fagforening; blandt andet har vi sammen med en masse engagerede medlemmer lavet en ambitiøs medlemsstrategi, som vi arbejder efter i de kommende tre år.

Vi har haft et tæt samarbejde i formandskabet. Dét, sammen med min erfaring som næstformand, har givet mig en god indsigt i, hvordan jeg bedst muligt kan understøtte vores politiske arbejde her i foreningen.

For der er meget at tage fat i. Vores medlemmer spænder vidt, og vi skal være der for alle. Alle er en del af life science, og sammen danner vi livscyklussen for lægemidler og medicinsk udstyr, lige meget om man er studerende, forsker eller underviser på universitetet, ansat i industrien, myndighederne, regioner, kommuner eller på apoteket.

Samlet set har vi ansvaret for, at patienter kan blive behandlet og helbredt med den rigtige og sikre medicin eller medicinske udstyr. Det fællesskab vil jeg og hovedbestyrelsen værne om.

Jeg vil også have fokus på nogle enkeltområder, hvor vi skal have fundet løsninger, specielt fordi de områder rammer vores medlemmer hårdt i deres hverdag på arbejdsmarkedet.

Det gælder særligt i forhold til apoteksansattes arbejdsmiljø, som SKAL blive bedre.

Det gælder i forhold til diskrimination på arbejdsmarkedet, hvor vores kortlægning viser, at næsten hver femte angiver at have oplevet at blive diskrimineret på baggrund af alder, køn, etnicitet, religion eller seksuel orientering.

Sådan må det selvfølgelig ikke være, og jeg ser det som en kerneopgave for Pharmadanmark at sætte lys på problemerne og efterfølgende at være med til at finde løsninger, der forandrer det.

Det gælder også i forhold til, at vi fortsat har en højt kvalificeret arbejdsstyrke, som er hele forudsætningen for, at vi har en buldrende life science-sektor til gavn for vækst og velfærd. Denne arbejdsstyrke skal plejes og udvikles – og der skal være nok af den.

Og så skal vi have den autorisation af farmaceuter, som vi har kæmpet for i mange år, fordi det bare giver enormt god mening for patienterne, og for at farmaceuter kan løse alle de opgaver, deres faglighed giver dem mulighed for.

Jeg glæder mig meget til at smøge ærmerne ekstra meget op for Pharmadanmark de kommende år.

Rigtig god jul og godt nytår.

Læs det samlede Pharma her.