Leder: Nye faglige ansigter i Pharmadanmarks medlemskreds

01.02.2024

Pharma 01/2024

Sidste år åbnede vi for, at professionsbachelorer i life science-industrien kan blive medlemmer, så vi som forening i højere grad repræsenterer life science-branchen bredt. Flere medlemmer gør også foreningen mere robust i en tid, hvor der er hård konkurrence om medlemmerne – og de øgede kontingentindtægter kan veksles til endnu bedre service og arrangementer. Helt oplagt er det også, når professionsbachelorerne hidtil har manglet en specialiseret fagforening i deres hjørne. De har manglet et fællesskab.


Af Stine Hasling Mogensen, formand for Pharmadanmark

I dette nummer af Pharma ser vi nærmere på, hvem nogle af disse nye medlemmer er, og hvilken faglighed de bringer ind i foreningen; nærmere bestemt møder vi Bashkim, Hans Henrik og Kristin, som beskæftiger sig med henholdsvis clinical supply support, public affairs og pharmacovigilance.

Jeg synes, at de tre portrætter på glimrende vis illustrerer, at vi har at gøre med dygtige fagfolk, som løser vigtige opgaver i life science-industrien – opgaver som ligner dem, vores andre medlemmer løser.

Mange af os arbejder jo også tæt sammen med professionsbachelorer i hverdagen og har nok ikke skænket deres uddannelsesmæssige baggrund mange tanker. Selvfølgelig hører de til her, når de er ansat i den samme industri som os.

Jeg glæder mig til at byde flere professionsbachelorer velkommen i foreningen og er sikker på, at de vil tilføre værdi til vores faglige fællesskab.

I Hovedbestyrelsen er vi overbeviste om, at det er afgørende for Pharmadanmark både at tiltrække og fastholde medlemmer. Life science vokser i Danmark, og vokser vi ikke som forening, får vi sværere ved at levere det, som medlemmerne forventer af os.

Derfor vedtog vi på repræsentantskabsmødet i november en ny medlemsstrategi frem mod 2027. Strategien beskriver, hvilke tilbud og service foreningen skal tilbyde, blandt andet skruer vi op for de medlemsdrevne netværk, ligesom karrierevejledning og juridisk rådgivning fortsat skal prioriteres meget højt.

Vi søsætter også konkrete aktiviteter, der skal få nye medlemmer ind – ikke mindst studerende som jo bogstaveligt talt udgør foreningens fremtid.

En anden meget væsentlig ting for en fremtidssikring af Pharmadanmark er, at de politisk valgte har albuerum. Derfor er jeg glad for, at et flertal af jer, der før jul stemte om ændring af Pharmadanmarks vedtægter, stemte ja til de foreslåede ændringer.

Det betyder, at repræsentantskabet (Pharmadanmarks generalforsamling) nu har fået bedre muligheder for at træffe beslutninger på medlemmernes vegne og dermed udfolde deres rolle som valgte repræsenter for medlemmerne.

Det bliver således mere smidigt at ændre foreningens vedtægter fremover, når der opstår behov for det. Urafstemninger blandt alle foreningens medlemmer begrænses derimod til de tilfælde, hvor repræsentantskabet beslutter, at medlemmerne bør høres.

Pharmadanmark skal fortsat skal være en handlekraftig og veldrevet fagforening, og det kræver, at foreningen kan agere hurtigt i en omskiftelig verden, samtidig med at beslutningerne drøftes sagligt og grundigt. Det får vi nu meget bedre mulighed for.

Samtidig går vi tilbage til at holde repræsentantskabsmøde hvert år. Det er der brug for, når repræsentantskabet får mere indflydelse.

Jeg glæder mig til et 2024 med nye sejre og succeser for Pharmadanmark og vores medlemmer – rammerne er på plads.

Læs det samlede Pharma her.