Leder: Viden og inspiration i Pharmadanmarks life science-barometer

09.05.2023

Pharma 04/2023

Det går godt i dansk life science – virkelig godt endda. Men er der trods alt mørke skyer på himmelen i horisonten? Og er branchens vilkår optimale, så den skaber mest mulig vækst og flest mulige attraktive job?

Af Tanja Villumsen, formand for Pharmadanmark

Dét vil vi i Pharmadanmark gerne være med til at levere nogle svar på, og derfor har vi fået udarbejdet et særligt life science-barometer. Med en lang række nøgletal måler vi branchens øjeblikkelige sundhedstilstand, ligesom vi ser på fremtidens kompetencebehov, lønmodtagerbeskæftigelse og uddannelse.

Blandt de iøjnefaldende fund i barometeret er, at dansk life science i et højvækstscenarie vil mangle 3.700 årsværk i 2030, herunder 500 farmaceuter. Herligt for en fagforening kunne man måske fristes til at tænke: stærk efterspørgsel på dygtige medarbejdere giver høje lønninger og nem adgang til at skifte arbejde, ikke? 

Sandt er det, at Pharmadanmarks medlemmer i industrien er meget eftertragtede, og at arbejdsgiverne derfor betaler markedsprisen for deres kompetencer. Men alligevel er det bestemt ikke i vores interesse, hvis virksomhederne ikke kan få de medarbejdere, de har brug for.

Vi risikerer, at fremtidige investeringer, vækst og job lægges uden for landets grænser – med andre ord kan det nuværende væksteventyr blive bremset, og det fulde potentiale ikke blive indfriet på grund af mangel på arbejdskraft – og mangel på de rigtige kompetencer. 

Det skal vi selvfølgelig undgå, og første skridt på vejen er at identificere omfanget af udfordringerne. Derefter kan de adresseres og løses.

Jeg håber derfor, at vi med barometeret kan være med til at give et indblik i, hvordan life science står med hensyn til arbejdskraft, kvalifikationer og ligestilling i arbejdsstyrken; herunder kønsfordeling i bestyrelses- og direktørposter. Ligestilling er et parameter, fordi Danmark ikke har råd til ikke at bringe alle talenter i spil bedst muligt. 

I Pharmadanmark vil vi gerne tage ansvar for, at branchen vokser sig endnu stærkere – det er også i det lys, at barometeret skal ses. Forhåbentligt vil andre benytte – og lade sig inspirere af – de tal og den viden, barometeret rummer. 

Apropos ansvar så deltog Pharmadanmark i sidste måned i et stort anlagt opstartsmøde i Life Science Rådet om en ny life science-strategi for Danmark. På mødet var hele fire ministre til stede, og det er et stærkt signal om den politiske opbakning til branchen – og til ambitionerne for den. 

Som repræsentant for ansatte og ledere i life science gerne vil vi i rådet ikke mindst gerne levere nogle konkrete svar på arbejdskraftsudfordringerne. En stærk life science-industri er udover at være vital for dansk økonomi også essentiel i forhold til at omsætte viden til opfindelser, produkter og teknologier.

Løsninger der er grundkomponenter i vores sundhedsvæsen og i arbejdet med at sikre den bedste behandling til vores patienter og overkomme de udfordringer, Danmark står over for med et stigende antal ældre, multisyge og kronikere.

Læs det samlede Pharma