Pharmadanmark kræver akut handling på apotekerne

07.08.2023

Pharma 06/2023

Der skal være tilstrækkeligt med personaleressourcer til både at kunne håndtere de mange nyetablerede apoteksenheder og udvidede åbningstider – ellers må apotekerne tage konsekvensen af det. Det er hovedpointerne fra Pernille Pilgaard Jørgensen, formand for Pharmadanmark – Apotek. Hun vil tage et opgør med det dårlige psykosociale arbejdsmiljø på apotek.


Af Charlotte Kiil Poulsen

En omfattende undersøgelse af apoteksfarmaceuternes psykosociale arbejdsmiljø dokumenterede tidligere i år, at faggruppen i langt højere grad end landsgennemsnittet af lønmodtagere plages af stress og har mindre indflydelse på løsning af arbejdsopgaver og arbejdstider.

Situationen er meget kritisk, mener Pernille Pilgaard Jørgensen, formand for Pharmadanmark – Apotek. 

”Generelt er medarbejderne smurt for tyndt ud, og det går ud over de faglige muligheder og udviklingen, og det bidrager også til en stressende, ensformig og utryg arbejdsdag,” fastslår hun.

Et oplagt sted at starte er at se på at indskrænke åbningstiderne på apotekerne, der mange steder er blevet betydeligt udvidet – også ud over lovens krav.

”Udvidede åbningstider kan være en fordel for kunderne, men man kan godt sætte spørgsmålstegn ved nødvendigheden visse steder, særligt i ydertimerne i hverdagene. Under alle omstændigheder er det apotekernes pligt at sørge for, at der er de nødvendige medarbejdere til at bemande apoteket, så der er et forsvarligt arbejdsmiljø og en forsvarlig rådgivning af borgerne. Man er nødt til at finde en løsning på åbningstiderne, hvis vi på sigt skal gøre apoteket til en attraktiv arbejdsplads.”

PFA bistår Pharmadanmark og Danmarks Apotekerforening i at arbejde videre med undersøgelsens resultater, og anbefaler at finde en række apoteker til at lave et eksperiment med indsnævrede åbningstider, hvor der så måles på arbejdsglæde før og efter. 

For mange filialer 
Et stort problem for farmaceuter på apotek er, at de ofte ikke ved, hvor de skal arbejde fysisk. 

”Vi har medlemmer, som oplever, at de møder ind om morgenen for så at blive sendt mange kilometer væk for at udføre deres arbejde. Når de så skal hjem om eftermiddagen, har de pludselig en udfordring i forhold til at få privatlivet til at gå op. Det er helt uholdbart,” siger Pernille Pilgaard Jørgensen.

Hun peger på, at der er nødt til at være mere ordnede forhold for, hvordan medarbejderne arbejder på apoteker med flere filialer, ikke mindst dem med lang afstand imellem.

”Apotekerne har på eget initiativ åbnet mange filialer, og vi må opfordre dem til kun at gøre det, hvis de rent faktisk har personaleressourcerne til at drive dem – igen dur det ikke, hvis medarbejderne skal betale prisen med stress og dårligt arbejdsmiljø. De har krav på og brug for større forudsigelighed i arbejdssted og arbejdstid – og mulighed for gode, faste kollegaer. Jeg mener, at apotekerne bør se kritisk på nogle af alle de mange filialer, de har etableret og gerne skære ned på antallet. Meget tyder på, at enderne slet ikke kan nå sammen personalemæssigt.”

Udover de nævnte forslag er der en række andre ting, som foreningerne kigger på, heriblandt bedre skemaplanlægning, plads til hjemmearbejde og fordybelsestid og større omsorg for nyansatte.

Kommende overenskomstforhandlinger
Pharmadanmark har fokus på det psykosociale arbejdsmiljø til næste års overenskomstforhandlinger – ligesom foreningen også har haft ved de seneste.

Pernille Pilgaard Jørgensen mener ikke, at apotekerne har råd til at sidde undersøgelsens resultater overhørig. 

”Jo dårligere arbejdsmiljø jo færre vil arbejde der, så simpelt er det. Det må og skal vi handle på nu både for de ansattes skyld, men i sidste ende også for borgernes skyld. De fortjener ordentlige råd og vejledning i forhold til deres lægemiddelbehandling.”

x
Pernille Pilgaard Jørgensen, formand for Pharmadanmark – Apotek.