Pharmadanmark sørgede for den rigtige løn

30.03.2023

Pharma 03/2023 

To apoteksfarmaceuter fik, efter at Pharmadanmark gik ind i sagen, i alt mere end 175.000 kroner fra deres nu tidligere arbejdsgiver – penge de burde have haft for deres ekstra- og overarbejde. 

Af Christian K. Thorsted 

Apoteksoverenskomsten har nogle helt faste satser for mer- og overarbejde, men to apoteksfarmaceuter blev i en periode på cirka tre år alligevel ikke honoreret til fulde for deres ekstra- og overarbejde. Det har nu udløst mere end 175.000 kroner i alt til de to medlemmer fra deres tidligere arbejdsgiver.

”Sagen opstod, da medlemmerne efter deres fratræden blev opmærksomme på, at deres ekstra- og overarbejde konsekvent og systematisk ikke var anført korrekt i lønsystemet. Derefter gik vi ind i sagen og opgjorde et krav imod apotekeren,” forklarer Marcus Bossen, juridisk konsulent i Pharmadanmark. 

Han peger på, at der i denne type sager er mange detaljer, og både omfanget, medlemmernes forklaringer og dokumentationen har betydning for, hvordan sagen forløber.

”Løn er løn, og selvfølgelig skal man have det, der er aftalt i ens kontrakt og overenskomst. Forhandlinger er dog aldrig sort-hvide, og derfor er sådanne sager her en kombination af kolde facts og en pragmatisk løsning. I taltunge sager handler det også rigtig meget om dokumentation, og det er derfor meget vigtigt at gemme sine arbejdsplaner/-skema, hvis man ikke mener, at løn eller arbejdstid er korrekt opgjort. Det er altid krævende forhandlinger, også for det enkelte medlem, så vi gør alt, hvad vi kan for at få folk godt videre.” 

På den baggrund er Marcus Bossen meget tilfreds med resultatet.

”Medlemmerne har fået en anseelig pose penge, penge de vel at mærke havde ret til, men ville have haft svært ved at inddrive uden hjælp. De kan nu se fremad og komme videre uden en sag mod en tidligere arbejdsgiver hængende over hovedet,” siger han.

Tjek din lønseddel
Marcus Bossen peger på, at sagen er en påmindelse om, at man som ansat skal være meget opmærksom på at tjekke sin lønseddel.

”Det gælder for alle, uanset hvor man arbejder, men det gælder måske i særlig grad på arbejdspladser, for eksempel apotek, hvor man arbejder i skema, og hvor der er særlige regler for eksempelvis ekstra- og overarbejde. Den tid, man bruger på det, kan være givet godt ud – har man gjort sit hjemmearbejde, er det også meget nemmere for os i Pharmadanmark at vurdere, om man faktisk har et krav, eller der blot er tale om en misforståelse.”

Han slutter:
”Heldigvis har vi som oftest et godt samarbejde med apotekerne – og med dialog og dokumentation kan de fleste uenigheder mellem den ansatte og apotekeren løses, før det store maskineri behøver at blive sat i gang. I dette tilfælde måtte vi dog bruge nogle ekstra ressourcer på at hjælpe medlemmerne med det, de havde krav på. Men det er selvfølgelig også en af grundene til, at man er med i en fagforening som Pharmadanmark.” 

Pharmadanmarks juridiske rådgivning:
Vores jurister er højt specialiserede og er med over 1.000 kontraktgennemgange om året eksperter på life science-området.

Som en af de eneste fagforeninger kan vi rådgive om aktie-optioner.

Vores juridiske rådgivning kan give dig individuel sparring om samtlige faser i dit arbejdsliv som ansættelse, lønforhandling, opsigelse men også ved sygdom, barsel, orlov og pension.

Kontakt jura@pharmadanmark.dk for at booke en individuel sparring med en af vores rådgivere. Telefon: 3946 3605.

rådgivning

'10 ting du skal vide om Apoteks-overenskomsten'
To gange om året afholder Pharmadanmark et arrangement specifikt om apoteksoverenskomsten, og hvad der er vigtigst at kende i den.

'10 ting du skal vide om Apoteks-overenskomsten' holdes online og uden for apotekernes åbningstid.

Næste arrangement afholdes til sommer.

Hold øje med arrangementskalenderen og Fredag Formiddag, hvor tidspunktet annonceres.

 

Læs det samlede Pharma 03/2023 her