QC står på mål for lægemidlernes kvalitet

04.04.2024

Christian Munkholm Bechmann er Senior Director og Head of Quality Control hos den store kontraktproducent (CDMO) FUJIFILM Diosynth Biotechnologies i Hillerød, der blandt andet producerer biologiske lægemidler og vacciner. 62.000 analyser går hvert år gennem hans afdeling som garant for kvaliteten, herunder at eliminere risikoen for forfalskede råvarer i produktionskæden.
 
Af Christian K. Thorsted / Foto: Camilla Schiøler

Pharma 02/2024 - Serie: Fra molekyle til medicin - kvalitet

Cirka 230 medarbejdere i FUJIFILM Diosynth Biotechnologies afdeling for Quality Control (QC) er dedikeret til løbende at teste og frigive livsvigtige produkter til sygdomme som sklerose, kræft, gigt og forskellige autoimmune sygdomme.

Christian Munkholm Bechmann, Head of Quality Control, er meget bevidst om det store ansvar, der ligger i afdelingens funktion.

”QC er sat i verden for at kontrollere kvaliteten af de lægemidler, vi producer her på FUJIFILM Diosynth Biotechnologies. Det er og bliver vores fineste opgave. Det handler om noget så fundamentalt som sikkerheden for brugerne, og det er baggrunden for de cirka 62.000 analyser, vi hvert år laver på produkter, delprodukter eller råvarer,” fortæller han.

Christian Munkholm Bechmann har mange års erfaring fra lægemiddelindustrien; blandt andet fra start-uppen DanDrit Biotech, Leo Pharma, Xellia Pharmaceuticals og Biogen.

”Det, jeg altid har været meget drevet af, har været at få lægemidlerne ud til patienterne. I forhold til det attraktive ved at beskæftige sig specifikt med QC, så har det for mig meget at gøre med, at man kan mærke pulsen omkring produktionen: test og kontrol af de råvarer, der kommer ind, og de lægemidler der kommer ud fra virksomheden – og at have et set-up som gør os i stand til at løse de udfordringer, der henad vejen kan komme i enhver produktion.”

Som leder af en så stor afdeling er Christian Munkholm Bechmanns primære opgave i sagens natur primært af ledelsesmæssig karakter, men han er også inde over for eksempel problemsager, kapacitetsudfordringer og større afvigelser.

”Så min baggrund som farmaceut er bestemt noget, jeg stadig bruger,” siger han.

Står på mål for kvaliteten
QC-afdelingen spiller en nøglerolle i opretholdelsen af kvalitetskontrol gennem hele fremstillingsprocessen.

Den udfører regelmæssige inspektioner og undersøgelser på lageret, laboratorietests til kontrol af råmaterialer og halvfabrikata samt batchtests for at verificere det endelige produkts kvalitet.

De dokumenterer også alle data relateret til disse aktiviteter som en del af virksomhedens dokumentationssystem.

QC-afdelingen bidrager også med værdifuld feedback til procesforbedring, idet dens rapporter kan identificere områder, der kræver justering for at øge effektiviteten eller reducere variationen.

”Det med at tænke på brugerne af lægemidlerne er særligt noget, vi gør, når vi af en-eller-anden grund diskuterer, om der kan sættes spørgsmålstegn ved et produkts kvalitet; for eksempel på grund en afvigelse i produktionen eller laboratoriet. Her skal vi så vurdere, om det har en indvirkning på kvaliteten. I de tilfælde spiller min tidligere erfaring som QP (qualified person/sagkyndig person) ind. Som QP sad jeg med det endelige frigivelsessansvar for lægemidlerne, og selvom jeg ikke har det nu, så ligger det mig stadig utroligt meget på sinde,” fortæller Christian Munkholm Bechmann og fortsætter:

”Som QP blev jeg opdraget til at stille mig selv spørgsmålet: hvis der er tvivl, vil du give det her til dine egne børn? Kan man ikke sige et klart ja til det spørgsmål, så skal man ikke frigive det. Det har jeg med mig fra jobbet som QP, og det er faktisk med i alle de ting, jeg gør hver eneste dag og i hele afdelingens arbejde.”

Han tilføjer, at det heldigvis ikke er tit, at disse tvivlsspørgsmål opstår.

”Men vi står på mål for kvaliteten, og som kontraktproducent har vi lige så meget etik omkring de produkter, vi laver for andre, som vi ville have, hvis det var vores egne.”

Omfattende forberedelser
Som CDMO producerer FUJIFILM Diosynth Biotechnologies lægemidler på kontrakt for andre lægemiddelvirksomheder.

”Når vi får en ny kunde ind – eller når en eksisterende kunde ønsker at få endnu et produkt produceret her – så er QC med fra start. Forberedelserne er så omfattende, at vi typisk skal bruge et år på dem. Det omfatter blandt andet at få råvarepanelet sat op, altså at have test og kontrol klar af de råvarer, som indgår i produktionen. QC er nogle af de første, der ser et produkt, og de sidste, der slipper det i forbindelse med en produktion,” forklarer Christian Munkholm Bechmann.

I QC-afdelingen på FUJIFILM Diosynth Biotechnologies starter en ny produktion med en såkaldt  transferplan, som laves sammen med kunden. Den afklarer, hvilke teknologier og processer der skal overføres mellem virksomhederne for at starte produktionen, herunder de nødvendige analysemetoder forbundet med produktionen.

For hvert nyt produkt bruges der i gennemsnit 41 råvarer, som skal sættes op til produktion. Der er selvfølgelig gengangere mellem produktionslinjerne, cirka halvdelen af råvarerne går igen.

Råvarerne kræver i gennemsnit 12-15 analyser, hvilket altså indebærer, at QC-afdelingen skal igennem omkring 500-600 analyser for at sætte et nyt produkt op og være klar.

Derudover kommer der in-process tests. De skal hjælpe med at sikre, at produktionen forløber som planlagt og identificere eventuelle problemer under produktionsprocessen – og tests af det færdige produkt.

Det er omkring 20-25 forskellige analyser, og her er der typisk tale om noget mere komplekse analyser end for råvarerne. Alle disse test er en del af tech transferen.

Når produktionen er i gang, har afdelingen stor interaktion med andre afdelinger på FUJIFILM Diosynth Biotechnologies, blandt andet supply chain, produktionen og Quality assurance (QA) sidstnævnte er der blandt andet sparring med, når der konstateres afvigelser.

Biologisk produktion gør QC kompleks
Christian Munkholm Bechmann forklarer, at det rent fagligt gør en forskel i QC-arbejdet, at FUJIFILM Diosynth Biotechnologies producerer biologiske lægemidler; primært antistoffer eller antistof-relaterede produkter, som produceres i mammale cellelinjer.

”Selve formålet med det, man gør i en QC-afdeling vil naturligvis være det samme, uanset om det er små eller store molekyler. Men hvad man gør og mængden af, hvad man gør, er der bestemt stort forskel på,” understreger han.

Ved de klassiske farmaceutiske produkter – små molekyler, for eksempel Panodiler – har man typisk en række kemiske tests, ligesom der for sterile lægemidler også er et mikrobiologisk batteri af tests.

”Men når man går over i large molecules, så kommer der et andet og større batteri af biologiske tests ind over, som man kun ser i begrænset eller i intet omfang i andre produkter. Biologiske analysemetoder er som udgangspunkt mere komplekse end de mere klassisk kemiske metoder.”

QC-afdelingen i FUJIFILM Diosynth Biotechnologies laver også analyser, der holder nøje øje med, at fabrikken ikke bliver inficeret med bakterier og vira, som kan ramme produkter og dermed udgøre en risiko for patienterne.

Teknologisk udvikling?
Christian Munkholm Bechmann fortæller, at såvel den teknologiske udvikling som øgede myndighedskrav har stor betydning for QC-arbejdet. Og det er en konstant kamp at holde trit med svindlere.

”Hele vores supply chain bliver mere og mere udfordret, fordi der findes folk, som spekulerer i at forfalske både råvarer og lægemidler. Her kan vi som QC tilbyde den unikke mulighed at kontrollere og teste produkterne og på den måde skabe tryghed for brugerne.”

Et skrækeksempel er den såkaldte Heparin-sag, som ramte flere store lægemiddelfirmaer rundt omkring i verden, herunder Leo Pharma i 2008. Nogle af de importerede råvarer fra Kina til produktion af Heparin viste sig senere at være forurenede, hvilket resulterede i alvorlige bivirkninger hos patienter, ulykkeligvis også dødsfald.

Her demonstrerede Leo Pharmas råvaretest, hvad den rigtige QC-test kan gøre: som de eneste i verden kunne Leo Pharma nemlig påvise, at råvaren ikke var, som den skulle være.

På den måde udgik virksomheden at sende forurenet Heparin på markedet.

”Så historien viser også, at vi hele tiden er nødt til at skubbe på at være foran. Fordi hvis vi ikke gør det, så kan der være nogen, der udnytter det. Hele lovgivningen rundt om forfalsket medicin udfordrer også QC til hele tiden at være på forkant.”

I forhold til teknologi så har robotter også i den grad gjort deres indtog. Automatiseringen i laboratorierne er i voldsom vækst.

”Det gør vi både med for at være mere effektive, men også med henblik på at lave et arbejdsmiljø for vores laboranter, som er godt at være i, og mindsker risikoen for, at medarbejdere kommer til skade.”

Hertil kommer brugen af kunstig intelligens i QC-arbejdet.

”Det har allerede eksisteret i vores underliggende software i noget tid, men med de muligheder, vi ser nu, så skal vi finde ud af, hvordan vi kan tage det endnu mere ind i vores arbejde. Jeg tror, der er meget, vi kan gøre smartere og bedre,” siger Christian Munkholm Bechmann og tilføjer:

”Når man ikke er i udvikling, så er man i afvikling. Og det tror jeg faktisk er et godt udtryk for, hvordan vi både som mennesker, men også som industri og som QC-funktion skal se på de nye teknologiske muligheder.”

Nysgerrighed er nødvendig
Han mener da også, at netop nysgerrighed er én af de særlige karakteristika, som man bør have med sig, hvis man skal arbejde med QC.

”Selvfølgelig skal man have en høj kvalitetssans, men nysgerrigheden er vigtig, fordi man i vores arbejde engang imellem oplever mærkværdige resultater, som man skal have en oprigtig lyst til at undersøge og forstå baggrunden for – forstå sine analyser og sine processer.”

Og så hjælper det ifølge Christian Munkholm Bechmann også, at man er en lille smule nørdet.

”Man skal kunne lide de videnskabelige dele af sit arbejde og synes, at det er det fedeste i verden at følge med udviklingen, være undersøgende og forstå de analyser, man nu er ansvarlig for.” 


Læs den anden artikel i kapitlet Fra molekyle til medicin – kvalitet:

Læs det samlede Pharma her.