Sådan bruger du ChatGPT i din jobsøgning

01.02.2024

Pharma 01/2024 

Kunstig intelligens – for eksempel ChatGPT – har uendeligt mange anvendelsesmuligheder; også i forbindelse med jobsøgning. Men hvordan bruger man teknologien bedst? Pharmadanmarks karrierevejledning er positiv over for brugen, men råder også til ikke at følge ChatGPT's råd ukritisk – den er trænet til at være hjælpsom, også der hvor den ikke er ekspert.

Af Christian K. Thorsted

På Pharmadanmarks første fagforum under Digitalisering i Life science blev der blandt andet talt om mulighederne i ChatGPT –  kunstig intelligens i form af en avanceret chatbot. Én mulighed, som ikke blev nævnt, er at anvende den, når man skal lave en overbevisende og fængende jobansøgning.

x
Danny Bukh Almstrup, chef for HR, Karriere, Kurser og Netværk i Pharmadanmark, mener, at ChatGPT er et interessant redskab, men har også nogle gode råd til at undgå faldgruberne og til den bedste anvendelse.

”ChatGPT kan inspirere og hjælpe dig med at komme godt i gang med din jobsøgning. Men du skal altid forholde dig kritisk til en ChatGPT-ansøgning, inden du sender den afsted til en potentiel arbejdsgiver. ChatGPT kan give inspiration, hjælpe med at tolke og analysere jobopslag, og se andre perspektiver på dit materiale, som du ikke selv havde tænkt. Så den kan godt gøre din jobsøgningsproces nemmere, men der er et stykke vej, før den kan skrive en færdig ansøgning,” siger han og uddyber:

”Se på ChatGPT som en ekstra sparringspartner i din jobsøgning, og husk, at det er et udkast, den kommer med.” 

Sæt rammerne
Han betoner, at det er vigtigt at sætte rammerne for dialogen med ChatGPT, når man skal bruge den til for eksempel hjælp til jobsøgning.

”Den skal vide, hvad du vil bruge den til. Hvis du for eksempel skriver løst og fast, så får du også en masse ubrugbare informationer tilbage. Derfor er man nødt til at fortæller den, hvilken rolle den skal have for at kunne inspirere dig bedst muligt.”

Man kan starte med at skrive: 'Du skal antage rollen som karriererådgiver med speciale i at rådgive life science-ansatte videre på et jobmarked.'

På den måde har man afgrænset dens rammer for at hjælpe én.

”Men du skal ikke sætte den i gang med at svare endnu ved at trykke retur, for så får du bare en masse alt for overordnede svar. Derefter kopierer du hele jobopslaget ind, og så kan du sætte dit CV ind sammen med rådata såsom din uddannelse, erhvervserfaring og beståede kurser,” forklarer han.

Hjælp til research
Danny Bukh Almstrup fortæller, at research altid er noget af det vigtigste til at skrive en målrettet ansøgning. Her kan ChatGPT hjælpe med at sortere i den store mængde information, der findes i et stillingsopslag. 

”Derfor kan det være en god måde at lade ChatGPT læse et stillingsopslag og give dig tips til, hvad du bør fokusere på. Det kan den  måske inspirere og hjælpe dig med at vurdere,” siger han.

Han foreslår, at man kan skrive: 'Hvilke fire opgaver skal jeg fokusere på, hvis jeg skulle søge følgende stilling?' efterfulgt af en kopi af stillingsopslaget. Så vil chatbotten komme med en liste over de opgaver og kompetencer, der efterspørges i opslaget. 

Et ærligt billede
Danny Bukh Almstrup minder om, at en jobansøgning skal give et sandfærdigt og ærligt indtryk af ansøgeren og dennes kompetencer. Det giver en ansøgning lavet af ChatGPT næppe, hvis man beder den om at lave ansøgningen. 

”ChatGPT baserer sine svar på data uanset, om disse data er sande eller falske. Nogle gange finder den også på data. Af den grund skal du altid være opmærksom på, om ansøgningsmaterialet giver arbejdsgiveren et personligt og korrekt indtryk af, hvem du er som kandidat. Matcher for eksempel din ansøgning stilen og tonen i opslaget, og er formuleringerne fra ChatGPT for ’smarte’ eller sjove i forhold til dit eget sprog? Du bør altid målrette den stil og tone, som stillingsopslaget er skrevet i, og som virksomheden formentlig ønsker at være kendt for,” tilråder Pharmadanmarks karrierevejleder.

Fremfor at bede ChatGPT om at lave ansøgningen bør man derfor spørge, om den vil lave et eksempel på en jobansøgning. Skriv: 'Jeg vil gerne have hjælp til at lave et godt CV', eller 'jeg vil gerne have hjælp til at lave en jobansøgning.' 

Materialet er et samlet hele
På Pharmadanmarks hjemmeside under karriere/CV og Ansøgningsguide kan man finde et godt eksempel på en struktur og kronologi i en jobansøgning. Det er ikke altid ChatGPT følger samme struktur – eller følger en struktur, som er overskuelig for modtageren. 

”Vi anbefaler, at du anvender den klassiske opskrift: Overskrift, motivationsafsnit, to-tre afsnit der beskriver dine faglige kompetencer med eksempler og dine bidrag til jobbet og til sidst et afsnit, der beskriver dig som kollega på arbejdspladsen. Den klassiske struktur er nem for modtageren at afkode, og på den måde bliver dit materiale let at orientere sig i.”

Og så skal man altid huske at få læst korrektur.

”Vi oplever tit, at der er sproglige og grammatiske fejl i ChatGPT-ansøgninger. Så sørg for at få læst dit materiale grundigt i gennem,” lyder rådet fra Danny Bukh Almstrup.

Han minder også om, at en potentiel arbejdsgiver betragter materialet som et samlet hele, så derfor skal man sørge for, at CV og ansøgning supplerer hinanden i form og indhold.

”ChatGPT hjælper dig ikke med layout, så sørg for, at layoutet i din ansøgning understøtter indholdet og ikke omvendt. Og husk, at layout i ansøgning og CV skal hænge sammen.” 

Han anbefaler, at man tænker over, hvilke oplysninger man fodrer chatbots med. Undgå at give chatbots: 

  • personoplysninger – det gælder både dine egne og andres forretningsmæssige informationer, der er fortrolige og omfattet af tavshedspligt. 
  • slå datadeling fra i indstillinger (kræver ChatGPT+, hvis ikke, kan alt, du deler, potentielt videregives til andre).
  • Del heller ikke materiale, der er omfattet af ophavsret. Det kan være bøger eller billeder. 
     

Hjælp til jobsamtalen
Danny Bukh Almstrup peger på, at ChatGPT også kan give en jobansøger en kort opsummering af lange tekster på diverse hjemmesider og på den måde hjælpe ansøgeren med at få stillet gode spørgsmål og besvarelser til jobsamtalen. Så både i researchfasen og i hele den øvrige jobansøgningsproces kan ChatGPT være en ekstra sparringspartner.

”Men lige meget hvad du vælger at bruge ChatGPT til i din jobsøgning, så vær altid opmærksom på, at der er grænser for ChatGPT’s præcision. Ikke alle dens svar er korrekte, præcise eller afspejler dine virkelige forhold. Brug den som assistent, men tjek altid fakta, historier og henvisninger, inden du bruger det.”

Og husk: Hvis man ikke ved, hvad et godt CV eller en god jobansøgning er, så ved man heller ikke, om man med ChatGPT's hjælp er på vej mod noget bedre. 

”Det kan sagtens se godt ud og lyde meget fornuftigt, det chatbotten kommer med, men det kan også være forkert. Pas på med at følge ChatGPT's råd ukritisk – den er trænet til at være hjælpsom, også der hvor den ikke er ekspert.” 

Kontakt karrierevejledningen på karriere@pharmadanmark.dk for yderligere sparring og feedback på din jobsøgning. 
 

Hvad er ChatGPT?

ChatGPT er en kunstig intelligens i form af en chatrobot. GPT står for Generative Pre-trained Transformer, hvilket betyder, at den er trænet til at forstå og formulere sig på menneskesprog.

ChatGPT kan forstå og besvare tekstbaserede spørgsmål, og den kan blandt andet hjælpe dig med at besvare spørgsmål, skrive dine mails eller inspirere dig, når du søger job. 

Der er mange forskellige værktøjer til jobsøgning, og som lægger sig oven på ChatGPT, hvor du for eksempel kan kopiere jobopslag og dit CV ind og kort efter få et udkast til din ansøgning – én af dem er Jobmakker. 

Du kan oprette en gratis konto via chat.openai.com.


Læs det samlede Pharma her.