Startskud: OK24

11.05.2023

Pharma 04/2023

Overenskomsterne på de offentlige områder skal fornys i 2024, og derfor kan det virke tidligt allerede her i forsommeren 2023 at forholde sig til de forestående forhandlinger. Men overenskomstforhandlinger er en lang proces, og den begynder faktisk allerede nu. Indsamlingen af medlemmernes krav er således startet – og de studerende inddrages som noget nyt også i dette.

Af Christian K. Thorsted

Pharmadanmark sendte i starten af maj en undersøgelse ud blandt alle foreningens offentligt ansatte medlemmer og studerende for at indsamle krav til næste års overenskomstforhandlinger, også kendt som OK24.

”At indhente krav er en meget vigtig del af processen, det er her medlemmerne involveres, og vi som fagforening sikrer, at vi repræsenterer vores medlemmers faktiske ønsker. Vi samler altid løbende viden om vores medlemmers prioriteter via vores juridiske rådgivning såvel som vores karriererådgivning. Men for at være sikre på, at alle høres, så er det altså nu, man skal ind og udfylde det fremsendte skema,” siger Casper Gad, juridisk chef i Pharmadanmark.

Der blev sidst forhandlet overenskomster på de offentlige områder i 2021; dengang vurderede Pharmadanmark, at der for alle tre områder (Stat, Regioner og Kommuner) var tale om fornuftige resultater, blandt andet med reallønsforbedringer, og en lønudvikling der fulgte udviklingen på det private arbejdsmarked. Dermed så Pharmadanmark samlet se sig selv og foreningens medlemmers ønsker gengivet i resultaterne ved forhandlingsbordet. 

Casper Gad er allerede nu klar over, at løn ligesom i 2021 vil fylde en hel del i de kommende overenskomstforhandlinger.

”Men vi vil stadig meget gerne høre det fra medlemmerne selv, ligesom vi også ønsker krav til andet end løn. Der vil altid være midler, som også bruges på andre forbedringer. Det har historisk for eksempel været en kombination af bedre barselsrettigheder, seniorordninger, uddannelse og omsorgsdage. Det er ikke noget, mange tænker over, men var det ikke for overenskomster, ville barns første sygedag eller den sjette ferieuge nok ikke være den standard for det danske arbejdsmarked, som det er i dag.”

Processen frem til en fornyet overenskomst
Casper Gad forstår godt, at man kan undre sig over, hvad Pharmadanmark og de øvrige fagforeninger i hovedorganisationen Akademikerne (AC) egentlig laver frem til næste forår, når man som almindeligt medlem står uden for processen. Men fagforeningerne forhandler de offentlige overenskomster i store fællesskaber, og det kræver en del koordinering og samarbejde. Sammen med en ordentlig forberedelse kræver det meget tid.

”Selve perioden man forhandler i, i starten af 2024, er forholdsvis kort, men meget intens. Med en stor offentlig sektor i Danmark – og dermed også mange ansatte og mange forskellige ansatte – kræver det derfor lang og grundig forberedelse fra begge sider, hvis man skal lykkes med fornyelse af de pågældende overenskomster på få ugers forhandlinger,” forklarer han.

Når der ligger et resultat mellem forhandlerne, vil det være op til medlemmerne at stemme om resultatet. Det starter altså med medlemmernes krav, men det slutter også med medlemmernes stemmer.

Hvis man ikke bliver enige om et resultat, eller medlemmerne af fagforeningerne ikke stemmer det hjem, så vil man ende i konflikt, og med så mange ansatte, vil det være en meget omfattende konflikt. 

”Vi håber selvfølgelig altid, at det ikke kommer dertil, men gør det, er vi naturligvis parate. Senest i 2018 var det meget tæt på at ende med en konflikt, da man var uenige om, hvorvidt den betalte frokostpause var en overenskomstsikret ret – det kan stadig komme bag på os, at det skulle gå så vidt, men man blev altså enige i 11. time, og det endte som bekendt uden konflikt og med en overenskomstsikret betalt frokostpause.”

Studerende har også noget at skulle have sagt
Som en ny ting, har Pharmadanmark også indhentet krav fra vores studerende medlemmer. 

”Det er ikke sædvanligt hos fagforeningerne, men det klinger en anelse hult, når vi har medlemmer, som kommer på arbejdsmarkedet samtidig med, at overenskomsten fornyes, og som derefter påvirkes af den i mindst to år, hvis de bliver ansat i det offentlige, helt uden de er blevet hørt,” siger Casper Gad og fortsætter:

”Derfor har vi også inviteret de studerende til at komme med deres forslag til krav til OK24. De vil dog ikke have stemmeret, når de ikke er omfattet af overenskomsten – det er nu engang kun dem, der er omfattet af en overenskomst, der kan stemme den igennem. Vi synes dog ,det er god stil at involvere dem, som har længst tid på arbejdsmarkedet, og derfor skal leve med resultatet det længere.”

Han opfordrer studerende til at bidrage til processen og på den måde gøre deres indflydelse gældende. 
 

Hvordan gør jeg?
Hvis du er offentligt ansat eller studerende, skulle du gerne have modtaget et link til Enalyzer, som er vores redskab for undersøgelser. 
Hvis du ikke har modtaget det, så tjek din spamfolder, og hvis der heller ikke er en invitation der, så kontakt pd@pharmadanmark.dk for et nyt link. Skemaet tager fem minutter at udfylde, og du skal blot udfylde hudløst ærligt og ud fra egne prioriteter.
”Apotek skal da også forhandle næste år…”
Er du apoteksansat, vil du få mulighed for at deltage i en lignende undersøgelse til efteråret, hvor vi indhenter krav til næste års forhandlinger.
Vidste du at…?
Overenskomsterne sætter størstedelen af rammen for de ansattes arbejdsvilkår, og så er de så store, at de faktisk smitter af på resten af arbejdsmarkedet. Mange af de vilkår, lønmodtagerne sætter stor pris på i dag, er opfundet ved overenskomstforhandlinger. Det er derfor ikke sikkert, de ville have en sjette ferieuge, betalt orlov ved barsel, barns sygdom og meget andet, som standarder for gode ansættelsesvilkår på det brede arbejdsmarked, hvis ikke det var for overenskomstsystemet. 
Pharmadanmark sikrer som en del af det system dermed ikke bare gode vilkår for dem, som er omfattet af en overenskomst, men faktisk også vores privat og apoteksansatte medlemmer, da systemet smitter af på resten af arbejdsmarkedet. 


Giv din mening til kende
Der er deadline for at svare på spørgeskemaet om, hvad du ønsker, at Pharmadanmark skal rejse af krav i OK24, 31. maj.
Svar, og få indflydelse på kravene.

Du kan altid ringe til Pharmadanmarks juridiske afdeling, hvis du har spørgsmål til dine individuelle ansættelsesvilkår eller eventuel overenskomst. 
Du finder os på jura@pharmadanmark.dk eller telefon 39463605.

Læs det samlede Pharma