Stor gevinst ved internationale studerende

20.02.2023

Pharma 02/2023 - Tema: International rekruttering

Internationale studerende, der har taget uddannelsen i Danmark, er en kæmpe økonomisk gevinst for Danmark, hvis de bliver her efter endt uddannelse. Men flere end hver anden forlader desværre landet inden for de første tre år.

Af Christian K. Thorsted 

International arbejdskraft er afgørende for den danske life science-industri, og derfor er det et stort problem, at vi lader dygtige folk rejse væk, efter de har taget deres uddannelse i Danmark.

Pharmadanmark har derfor i en undersøgelse blandt foreningens internationale studerende undersøgt baggrunden for deres udrejse. Studerende fra Health and Medical Sciences, Københavns Universitet (KU), Medicin med industriel specialisering, Aalborg Universitet, Human biology (KU), Pharmacy (KU) og Pharmaceutical Sciences (KU) deltog.     

 • Kun 7,4 procent af de internationale studerende i Pharmadanmark svarer, at de i høj grad føler sig klædt ordentligt på til at indgå på det danske arbejdsmarked. 
 • 62,9 procent svarer, at de i mindre grad eller slet ikke har samme mulighed for at få et studiejob som danske studerende. 
 • Til spørgsmålet om, hvad der er udslagsgivende for, om de vil blive i Danmark efter endt studie, svarer 81,5 procent, at det kommer an på, om de får et job hurtigt. 59,3 procent svarer også, at det er afgørende, at de har opbygget et socialt netværk. 
 • Kun 27 procent føler sig i høj grad som en del af studiemiljøet på deres universitet
 • Blot 10 procent svarer ja til, at de gennem deres studie har fået information om jobsøgning, og om hvordan man kan starte virksomhed i Danmark. 
 • 63 procent søger studiejobs uden at få et. 


Bidrager med millioner
En undersøgelse fra analysefirmaet Damvad udarbejdet for IDA har også set på problematikken: 

 • 48 procent af de internationale studerende er stadigvæk i Danmark tre år efter endt uddannelse.
 • Internationale dimittender har bidraget til den danske samfundsøkonomi med 26,7 milliarder kroner over en 13-årig-periode. 
 • En international dimittend, der færdiggjorde sin uddannelse i 2010, har i gennemsnit bidraget med 2.058.000 kroner inklusiv dem, som tager hjem. 


Damvad fastslår også, at der i et højvækst scenarie inden for life science-branchen vil være en forventet vækst i efterspørgslen efter mennesker med en lang videregående uddannelse (LVU) på syv procent om året – og en vækst i efterspørgslen efter ph.d’ere på 9,1 procent om året. 

Barrierer for fastholdelse

Danske Universiteter udarbejdede i 2019 en undersøgelse blandt lidt over 600 internationale studerende. De kom frem til følgende barrierer for fastholdelse af internationale studerende:

 • Virksomhedernes ønske om dansktalende kandidater 
 • Internationale studerendes mangel på professionelt netværk og kendskab til de danske virksomheder og det arbejdsmarked. 
 • Mangel på viden og information om jobsøgning og -muligheder 
 • Indirekte barrierer: Restriktiv og skiftende lovgivning.
   
 • Læs det samlede Pharma 02/2023 her

 

Mere fra temaet om international rekruttering: