Selvstændig

Overvejer du at blive selvstændig? Her kan du læse mere om hvad du skal være opmærksom på, når du vil starte din egen virksomhed og hvor du med fordel kan søge yderligere information og økonomisk bistand til opstarten og driften af din virksomhed.

Råd og vejledning

Her kan du læse vores råd og vejledning, hvis du går med overvejelser om at blive selvstændig.

Fagforeningen Pharmadanmark hjælper og rådgiver alene medlemmerne i forbindelse med deres overvejelser om opstart af selvstændigvirksomhed. Pharmadanmark kan ikke gøres ansvarlig for noget forhold mellem erhvervsdrivende og/eller selvstændiges erhvervsmæssige forhold.

Rabataftaler og fordele

Pharmadanmark har indgået samarbejde med en række virksomheder, der giver dig som selvstændig mulighed for at få rabataftaler, fordele og ydelser til favorable vilkår. Her skal du dog være medlem af Pharmadanmark, hvilket er endnu en god grund til at forblive medlem, selvom man er selvstændig.

Medlemmer af Pharmadanmark kan få hjælp og rådgivning vedr. de indledende overvejelser om opstart af selvstændigvirksomhed, og bl.a. få overblik over hvad der er anderledes ved at være selvstændig. Hvad skal man være opmærksom på og hvordan se en konsulentaftale ud? Pharmadanmarks jurister kan også hjælpe medlemmerne med via ekstern samarbejdspartner at få vedledning om erhvervsret, skat og praktisk assistance til  bogføring mv.

Læs mere om fordelene til dig som selvstændig

Netværk

Livet som selvstændig kan til tider være ensomt. Særligt hvis man er en enkeltmandsvirksomhed savner man ofte kolleger og faglig sparring. Igennem Pharmadanmark kan man som selvstændig være del af et netværk, som giver både fagligt fællesskab og sparring.

Læs mere om netværk for selvstændige.

Kurser og arrangementer

Mange selvstændige har ofte så travlt med sin forretning, at man ikke har fokus på at holde sig opdateret på det sidste nye inden for sit fag.

Som medlem af Pharmadanmark kan man komme med til en masse spændende arrangementer og deltage i en masse relevante kurser.

Hold derfor løbende øje med kursusoversigten for relevante kurser og arrangementer for selvstændige.

Ansvarsforsikring for selvstændige konsulenter og rådgivere

Har du valgt at etablere egen virksomhed med rådgivning, service, herunder QP-ydelser, har du brug for en anden type forsikring, nemlig en rådgiveransvarsforsikring (også kaldet professionel ansvarsforsikring). Til forskel fra en almindelig erhvervsansvarsforsikring, som dækker skader på ting og personer, så dækker rådgiveransvarsforsikringen et rent pengekrav (formuekrav) fra en kunde, som følge af dårlig eller mangelfuld rådgivning. Som rådgiver er det derfor vigtigt at tage stilling til denne form for forsikring, men det er også nødvendigt at tage stilling til en passende ansvarsregulering i kontrakten mellem dig og din kunde, f.eks. i forhold til ansvarets omfang og størrelse, således at dit ansvar er passende begrænset og altid dækket af din forsikring.

Pharmadanmark har etableret en fælles rådgiveransvarsforsikring i forsikringsselskabet HDI. Ordningen indeholder både en rådgiveransvarsforsikring (professionel ansvarsforsikring) og en erhvervsansvarsforsikring med forskellige dækningssummer og forskellige selvrisici. Pharmadanmark anbefaler alle - med egen virksomhed - at tegne erhvervsansvarsforsikring og alle - der yder rådgivning - at tegne en professionel ansvarsforsikring.

Summerne i ordningen er fælles for alle deltagere. Hvis du allerede har en erhvervsansvarsdækning i andet forsikringsselskab, behøver du ikke deltage i denne del af Pharmadanmark-ordningen og kan i forbindelse med fremsendelse af ansøgningsskema til HDI anmode om fritagelse for erhvervsansvarsdækningen.

Policenprofessionel ansvarsforsikring og erhvervsansvarsforsikring kan du læse mere om her. 

Har du spørgsmål eller behov for mere information, er du velkommen til at kontakte Pharmadanmarks forsikringsmægler CO*WINS International Forsikringsmæglerselskab, E-mail: cowins@cowins.dk, Tlf.: 4290 7900

Ønsker du at deltage i ordningen skal der udfyldes et ansøgningsskema – klik her – der i udfyldt stand fremsendes direkte til HDI på info-dk@hdi-specialty.com med kopi til pd@pharmadanmark.dk. Herefter fremsendes et tilbud, som du kan vælge at acceptere.

Hvis du accepterer tilbuddet modtager du et certifikat og en præmieopkrævning. Præmien betales direkte til HDI.

Konsulentaftaler

Her kan du finde vores skabelon til en konsulentaftale, både på dansk og engelsk.

Dansk version

English version