Selvstændig

Overvejer du at blive selvstændig? Her kan du læse mere om hvad du skal være opmærksom på, når du vil starte din egen virksomhed og hvor du med fordel kan søge yderligere information og økonomisk bistand til opstarten og driften af din virksomhed.

Råd og vejledning

I Pharmadanmark kender vi life science-sektoren bedre end nogen anden fagforening, og det kan derfor være en god idé at ringe til os for en drøftelse om, hvad du skal overveje, inden du springer ud som selvstændig.

Her kan du læse vores råd og vejledning, hvis du går med overvejelser om at blive selvstændig.

Juridisk og økonomisk rådgivning

Pharmadanmark har indgået samarbejder med bl.a. juridiske eksperter og revisorer, hvilket giver dig en særlig mulighed for at komme i kontakt med en ekspert inden for en række områder, som kan være relevante for dig som selvstændig.

Medlemmer af Pharmadanmark kan gennem disse samarbejdspartnere få hjælp og rådgivning vedr. eksempelvis de indledende overvejelser om opstart af virksomhed, regnskab og meget mere.  

Læs mere om juridisk og økonomisk rådgivning til dig som selvstændig

Netværk

Som selvstændig kan du komme til at opleve en mangel på kollegialt samvær og et fagligt fællesskab. Igennem Pharmadanmark har du adgang til en række netværk, som giver både fagligt fællesskab og sparring. 

Læs mere om netværk for selvstændige

Kurser og arrangementer

Mange selvstændige har ofte så travlt med sin forretning, at man ikke har fokus på at holde sig opdateret på det sidste nye inden for sit fag.

Som medlem af Pharmadanmark kan man komme med til en masse spændende arrangementer og deltage i en masse relevante kurser.

Hold derfor løbende øje med kursusoversigten for relevante kurser og arrangementer for selvstændige.

Ansvarsforsikring for selvstændige konsulenter og rådgivere

Har du valgt at etablere egen virksomhed med rådgivning, service, herunder QP-ydelser, har du brug for en anden type forsikring, nemlig en rådgiveransvarsforsikring (også kaldet professionel ansvarsforsikring). Til forskel fra en almindelig erhvervsansvarsforsikring, som dækker skader på ting og personer, så dækker rådgiveransvarsforsikringen et rent pengekrav (formuekrav) fra en kunde, som følge af dårlig eller mangelfuld rådgivning. Som rådgiver er det derfor vigtigt at tage stilling til denne form for forsikring, men det er også nødvendigt at tage stilling til en passende ansvarsregulering i kontrakten mellem dig og din kunde, f.eks. i forhold til ansvarets omfang og størrelse, således at dit ansvar er passende begrænset og altid dækket af din forsikring.

Pharmadanmark har etableret en fælles rådgiveransvarsforsikring i forsikringsselskabet HDI. Ordningen indeholder både en rådgiveransvarsforsikring (professionel ansvarsforsikring) og en erhvervsansvarsforsikring med forskellige dækningssummer og forskellige selvrisici. Pharmadanmark anbefaler alle - med egen virksomhed - at tegne erhvervsansvarsforsikring og alle - der yder rådgivning - at tegne en professionel ansvarsforsikring.

Summerne i ordningen er fælles for alle deltagere. Hvis du allerede har en erhvervsansvarsdækning i andet forsikringsselskab, behøver du ikke deltage i denne del af Pharmadanmark-ordningen og kan i forbindelse med fremsendelse af ansøgningsskema til HDI anmode om fritagelse for erhvervsansvarsdækningen.

Policenprofessionel ansvarsforsikring og erhvervsansvarsforsikring kan du læse mere om her. 

Har du spørgsmål eller behov for mere information, er du velkommen til at kontakte Pharmadanmarks forsikringsmægler CO*WINS International Forsikringsmæglerselskab, E-mail: cowins@cowins.dk, Tlf.: 3812 4000.

Ønsker du at deltage i ordningen skal der udfyldes et ansøgningsskema – klik her – der i udfyldt stand fremsendes direkte til CO*WINS International Forsikringsmæglerselskab, E-mail: cowins@cowins.dk. Herefter fremsendes et tilbud, som du kan vælge at acceptere.

Hvis du accepterer tilbuddet modtager du et certifikat og en præmieopkrævning. Præmien betales direkte til HDI.